2019. aasta esimene kvartal osutus täielikult 2018. aasta neljanda kvartali ja kogu eelmise aasta vastandiks. Kui möödunud aastal ei toiminud finantsturgudel peaaegu mitte miski, siis selle aasta esimeses kvartalis oli enamiku oluliste varaklasside tulemus positiivne. Europõhised investorid said lisatuge USA dollari 1,8% kallinemisest euro suhtes.

Paljudes varaklassides kogeti parimat aasta algust mitme aasta arvestuses, seejuures võis täheldada eriti head tulemust toornafta hinna puhul. WTI toornafta hind oli esimese kvartali lõpus tõusnud rohkem kui 30%, mis on parim aasta algus alates 2009. aastast. OPECi tootmismahu vähendamine ning Venezuela- ja Iraani-vastased sanktsioonid olid peamised hinnatõusu tekitajad. Samas aitas märkimisväärselt kaasa ka investorite üldine optimism, mis tingis toormehindade peaaegu 11% üldise tõusu (mõõdetuna eurodes Thomson Reutersi / CoreCommodity CRB indeksiga).

Ka üleilmsete võlakirjade tulemused olid selle aasta esimeses kvartalis erakordselt head. Arenevate turgude võlakirjad olid märtsi lõpuks tootnud ligi 10%. Üleilmsed kõrge riskiga võlakirjad saavutasid samuti suurpärast kogutootlust: 2019. aasta esimeses kvartalis peaaegu 8%. Maailma suurimate keskpankade rahapoliitika leevendamine, mis alandas intressimäärasid, tõi vaid kolme kuu jooksul kaasa üleilmsete valitsusvõlakirjade rohkem kui 3,5% kogutootluse.

Aktsiaturgude näitajad

  1 kuu Kumulatiivselt 2019 aasta algusest Erinevus kõrgeimast tulemusest
Arenenud turud, v.a. USA (EUR) 1,5% 11,0% 8,8%
ACWI maailma aktsiaturu indeks (EUR) 2,4% 13,6% 0,0%
Euroopa (EUR) 1,6% 12,0% 9,1%
Arenevad turud (EUR) 2,1% 11,5% 0,0%
S&P 500 indeks (USD) 1,8% 13,1% 2,7%

* – igakuiste andmete alusel
Allikas: MSCI, finance.yahoo.com

Aktsiaturgude tootlus oli selle aasta esimeses kvartalis samuti märkimisväärne. ACWI maailma aktsiaturu indeks jätkas jõudsat kasvu, tõustes märtsis 2,4%, mis viis aasta algusest saavutatud tõusu 13,6%-ni. Tänu USA dollari kallinemisele on europõhine ACWI 2018. aasta neljanda kvartali kahjumi täielikult korvanud ning saavutanud kõigi aegade kõrgeima taseme. Arenenud turgude aktsiad on tänavu esikohal tänu USA aktsiatele, mis on praeguseks tõusnud rohkem kui 15%. Hiina aktsiate erakorraline tõus (20%) alates aasta algusest aitab kaasa sellele, et arenevate turgude aktsiad ei jää arenenud turgudest palju maha.

Maailma suurimad keskpangad võtsid leebema kursi

Üks olulisim tegur, miks turg 2018. aasta neljandas kvartalis langes, oli investorite hirm, et keskpangad võivad rahapoliitikat liiga palju karmistada, tehes seda samal ajal, mil maailmamajandus aeglustub. Kuna üleilmsed intressimäärad liikusid rangema rahapoliitika eeldamise tõttu ülespoole, hakkasid investorid aktsiaturgudelt väljuma, mis tõi kaasa ulatusliku müügisurve.


Samas on alates märtsist maailma keskpangad, teadvustades majanduskasvu aeglustumist ja sihttasemest palju aeglasemat inflatsiooni, oma kurssi täielikult muutnud. Esiteks tühistas Euroopa Keskpank (EKP) sel aastal intressimäärade tõstmise kavad. Peale selle teatas ta, et arutab võimalust kehtestada mitmeastmeline intressimäära süsteem. Säärase süsteemi puhul saaksid pangad teenida keskpangas hoitavalt reservilt suuremat kaalutud keskmist intressi.

Mitmeastmelisel intressimäära süsteemil on kaks võimalikku kasutegurit.


Föderaalreserv on märtsi teisel poolel EKP eeskuju järginud, võttes leebema rahapoliitilise kursi. Varasema kava ümberpööramisega on föderaalreservi president Powell mõista andnud, et rohkem intressimäära tõstmisi ei ole oodata. Ühtlasi on föderaalreserv nüüd valmis selleks, et lubada inflatsioonil lühikese aja jooksul sihttase ületada. Nii tagatakse jätkusuutlik inflatsiooni kiirenemine. Selle tulemusena võtab turg oma hinnakujundusel arvesse üle 40% tõenäosust, et föderaalreserv alandab intressimäärasid kuni aasta lõpuni. Lisaks on föderaalreserv lubanud alates oktoobrist peatada oma bilansimahu vähendamise, mis tähendab majanduses suuremat likviidsust.

Inflatsiooni aeglustumine ei mõjuta üksnes suuremaid arenenud turgude keskpanku, vaid ka arenevates riikides muutub inflatsioon aeglasemaks. Selle tulemusena saavad keskpangad rahapoliitikat leevendada. Niisugune olukord on muutnud investorite ootusi: nad eeldavad nüüd arenevatel turgudel madalamaid intressimäärasid.

Kas USA intressikõvera pöördumine viitab majanduslangusele?

USA intressikõver sattus märtsis taas tähelepanu alla, sest selle mõni osa pöördus: lühiajalised intressimäärad olid kõrgemad kui pikaajalised. Kuna intressikõvera mõõtmiseks puudub ametlik näitaja, võib aluseks võtta mis tahes riigivõlakirja tähtaegade paari. Enim vaadeldud paarid on kümneaastane tulusus kolmekuulise tulususe suhtes ning kümneaastane tulusus kaheaastase tulususe suhtes. Märtsis pöördus kümneaastane tulusus kolmekuulise suhtes.

Intressikõvera pöördumine on tavaliselt oluline sündmus, sest seda peetakse eeloleva majanduslanguse märgiks. Alates 1982. aastast on keskmiselt aasta enne igat USA majanduslangust intressikõver pöördunud. Samas 1998. aastal toimus küll lühiajaline intressikõvera pöördumine, ent majanduslangust ei järgnenud. Föderaalreservi uuringud on näidanud, et intressikõvera pöördumine peab püsima vähemalt kolm kuud, et anda usaldusväärset signaali.

On olemas mõni oluline märk, et praegune kõvera pöördumine ei pruugi viidata eelolevale majanduslangusele.

Kokkuvõttes võib öelda, et ehkki on väga kindlaid märke, mille järgi seekord ei pruugi intressikõvera pöördumine eelolevale majanduslangusele viidata, tasub siiski olla ettevaatlik.

Üleilmsete aktsiahindade kasv on tugev

Aasta algus oli maailma aktsiaturgudel erakordselt tugev. Alates 1970. aastast on vaid kuuel korral ette tulnud olukord, mil MSCI maailmaturu indeks on aasta esimeses kvartalis sama palju või rohkem tõusnud. Neist kuuest juhust viiel oli tulemus ka ülejäänud aasta jooksul positiivne, kuigi ülejäänud kolme kvartali keskmine kasv kokku oli sel juhul üsna tagasihoidlik, vaid 5,2%.


Lisaks on märtsi lõpuks MSCI kogu maailmaturu indeksi (ACWI) 50-päevane libisev keskmine ületanud 200-päevase libiseva keskmise. Seda peetakse tavaliselt positiivseks tehniliseks märgiks, mis viitab eelolevale turu tõusule. Alates 1990. aastast on selline olukord esinenud 17 korda. Kui igal sellel korral oleks MSCI kogum maailmaturu indeksi (ACWI) ostnud ning hoidnud  kuni 50-päevane libisev keskmine langeb alla 200-päevast libisevat keskmist, siis keskmine tootlus oleks olnud 10% See ei ole siiski väga usaldusväärne signaal, sest neist 17 juhtumist kaheksal korral on turg langenud.

Samas üleilmne majanduskasv aeglustub endiselt

Üleilmse majanduskasvu näitajad viitavad jätkuvale kasvu aeglustumisele. Värskeimad Hiina ostujuhtide indeksi näitajad olid oodatust paremad ja annavad veidi lootust, et kasv taastub. Samas viitavad üleilmsed ettevaatavad näitajad endiselt majanduskasvu aeglustumisele.

Kokkuvõtvad majandusnäitajad

  Väärtus Ühe kuu muutus Ühe aasta muutus
Üleilmne tootmise ostujuhtide indeks 50,6 0 -2,7
Üleilmne teenuste ostujuhtide indeks 53,7 0,4 0,5
Üleilmne ostujuhtide liitindeks 52,8 0,2 -0,4
OECD ettevaatav liitnäitaja 99,2 0 -1,1

Allikas: Bloomberg, OECD.org

USA ja Hiina kaubandusleppe edukas sõlmimine võib olla väga vajalik tõukejõud. Samas tundub, et turul juba arvestatakse positiivse tulemusega. Seepärast võib võimalik negatiivne üllatus tekitada märkimisväärse riski.

Väljavaade

Üleilmsed aktsiaturud on võrreldes eelmise aastaga kiiresti pöördunud, seda tänu leebemale rahapoliitikale ning USA ja Hiina loodetavale kaubandusleppele. Samas pannakse investorite optimism proovile algava kasumite avaldamise hooajaga.

Analüütikud on kasumikasvu prognoose märkimisväärselt allapoole korrigeerinud. Euroopa ettevõtete puhul eeldatakse, et kasum on võrreldes eelmise aastaga esimeses kvartalis 3,4% väiksem. USAs peaks kasum võrreldes eelmise aastaga kahanema 2,3%. Sellise allapoole korrigeeritud prognoosi puhul on võimalus positiivseks üllatuseks, kui tegelik kasum on oodatust suurem.

Samas kõige olulisem asi käesoleval kasumite avaldamise perioodil on märguanded tulevase kasumikasvu väljavaate kohta. Nii USA kui ka Euroopa ettevõtete puhul oodatakse, et nende kasum aasta lõpuks märkimisväärselt kasvab. Seega kui ettevõtted avaldavad nõrgad väljavaated, on analüütikud sunnitud aastalõpu prognoose alandama, mis võib olla maailma aktsiaturgudele väga negatiivne sündmus.

Kokkuvõttes on üleilmsete finantsturgude lühiajalise väljavaate puhul palju riske, seega võiksid investorid olla valmis kõrgemaks volatiilsuseks. Teisest küljest peaks mõõdukas inflatsioon, üleilmne toetav rahapoliitika ja suhteliselt õiglased hinnad tagama pikas perspektiivis üleilmsete aktsiate hea potentsiaali.

Anton Skvortsov
Luminori Baltikumi investeerimisnõustamise juht

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.