Anton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht
 

Must luik on nimetus, millega tähistatakse äärmiselt harvaesinevaid ettenägematuid sündmusi, mis põhjustavad olulisi negatiivseid tagajärgi. Selliste sündmuste hulka kuuluvad näiteks 2001. aasta 11. septembri terrorirünnak, Lehman Brothersi kokkukukkumine 2008. aastal, 2011. aasta Jaapani maavärin ja Fukushima tuumaõnnetus  ning ka mõned muud juhtumid. Uue aastakümne alguses võime osutuda järjekordse potentsiaalse musta luige, uue Hiinas leviva koroonaviiruse (2019-nCoV1) esile kerkimise tunnistajaks.

Põhjuseid, miks viiruse levikut tuleks väga tõsiselt võtta, on mitu. Esiteks on viirus levinud peaaegu eksponentsiaalse kiirusega. Kui 20. jaanuari seisuga oli kinnitatud nakatunuid vaid 282, siis kaks nädalat hiljem oli registreeritud haigusjuhte juba üle 20 000. Teiseks pole viiruse vastu siiani vaktsiini ning suremus on kõrge, eriti kui võtta võrdlusaluseks tervenenud patsientide hulk. Kolmandaks võib peiteaeg ulatuda kuni 14 päevani, mis võib haiguse tuvastamise pikalt edasi lükata. Lisaks on Hiina meditsiinitaristus puudujääke, mistõttu ei pruugi kõik haigusjuhtumid registrisse jõuda. Ka on koronoonaviiruse juhte lisaks Hiinale registreeritud 27 muus riigis, sh USAs, Saksamaal ja Austraalias. Seetõttu oli WHO sunnitud 30. jaanuaril 2020 välja kuulutama ülemaailmse tervishoiualase eriolukorra.

Registreeritud koroonaviiruse haigusjuhud

Allikas: WHO

Seega võetakse nii Hiinas kui ka teistes riikides koroonaviiruse edasise leviku tõkestamiseks märkimisväärseid meetmeid, sest olukord muutub üha ohtlikumaks. Hiina ametivõimud on karantiini kehtestanud juba rohkem kui 15 linnas, kus on kokku rohkem kui 50 miljonit elanikku. Telekanali CNBC andmetel on ettevõtted vähemalt 24 provintsis, mis loovad kokku 80% Hiina SKPst, vähemalt 10. veebruarini töö katkestanud. Lisaks on riigisisene reisimine rangelt piiratud ning paljud rahvusvahelised lennufirmad on tühistanud lennud Hiinasse ja Hiinast. Ka mitmed rahvusvahelised ettevõtted katkestavad ajutiselt oma tegevuse riigis, näiteks Apple sulges kõik oma kauplused Hiinas vähemalt 9. veebruarini.

Tänu ettevaatusmeetmetele on päris suur tõenäosus, et haiguse levikut on võimalik piirata vaid teatud Hiina-siseste piirkondadega. Maailmamajandusele ja finantsturgudele toob aga isegi see stsenaarium kaasa suuri riske. Hiina loob umbes kolmandiku maailma majanduskasvust ja Hiina SKP moodustab maailma koguproduktist 16%, mis tähendab, et tegu on USA järel suuruselt teise majandusega. Lisaks tarbib Hiina rohkem kui poole maailma tööstusmetallist, sh vasest, terasest, alumiiniumist ja rauamaagist, ning seal müüakse ka umbes kolmandik kogu maailma sõidukitest ja nutitelefonidest. Enamikul rahvusvahelistel ettevõtetel on mingi seos Hiinaga – tegu on siis kas ühe suurema müügituru või olulisima tootmispiirkonnaga. Näiteks Apple koostab suurema osa iPhone’idest Hiina tehastes. Kui need tehased tuleb viiruseohu tõttu sulgeda, võib negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele osutuda märkimisväärseks. 

Varaklasside tootlused aasta algusest

Allikas: Bloomberg

Praeguseks on juba selge, et hiljutised sündmused aeglustavad nii Hiina kui ka kogu maailma I kvartali majanduskasvu, kuid mõju ulatust on veel vara hinnata. See on üsna kahetsusväärne, sest koroonaviiruse puhang tekkis vahetult pärast seda, kui ostujuhtide indeksid (PMI) ja OECD juhtindikaatorid näitasid kauaoodatud esimesi märke maailmamajanduse aktiivsuse taastumisest. Kui olukord Hiinas lähinädalatel ei stabiliseeru, võib näitajate paranemine olla vaid ajutine ja 2018. aasta lõpus ning 2019. aastal valitsenud ülemaailmse majanduslanguse risk taastub.   

Globaalne PMI indeks vs maailma aktsiad

Allikas: Bloomberg

OECD ettevaatav liitindikaator (LEI) vs maailma aktsiad 

Allikas: Bloomberg

Hetkel pole siiski paanikaks põhjust. Parimal juhul – kui hiinlastel õnnestub lähema kuu jooksul viiruse levikut hallata, kontrolli alla saada või vähemalt oluliselt vähendada – järgneb tõenäoliselt maailma aktsiate kiire taastumisralli ning ka tuleviku majanduskasvuga seotud riskid vähenevad oluliselt. Kui aga äritegevuse katkestus Hiinas jätkub kevadeni, on mõju maailma majandusele loomulikult negatiivne, kuid ei pruugi hõlmata märkimisväärset aktsiate hinnalangust. Selle peamine põhjus on maailma keskpankade jätkuv tegevus finantssüsteemi likviidsuse suurendamiseks, finantsvara hindade toetamiseks ning nõudluse suurendamiseks.  

Hiina keskpank on pärast Hiina turu riigipühade-järgset taasavamist 3. veebruaril finantssüsteemi suunanud juba rekordilised 173 miljardit USA dollarit ning on kindel, et kui peaks tekkima vajadus finantsturge veelgi tasakaalustada, rakendavad rahapoliitikat juhtivad asutused selleks täiendavaid vahendeid. Ka Föderaalreserv USAs on viidanud, et nad kavatsevad  vähemalt aprillini jätkata repoprogrammiga, mille käigus ostavad turuosalistelt finantsvara ja lisavad selle kaudu USA pangandussüsteemi likviidsust. Seega on võimalik, et 2020. aasta esimeses pooles kordub juba 2019. aastast tuttav olukord, kus makromajanduse näitajate halvenemise taustal jätkub aktsiaturgudel hinnatõus.

Hiina keskpanga likviidsussüstid

Allikas: Bloomberg

Suurt turušokki on oodata vaid stsenaariumi korral, kui koroonaviirus väljub Hiina kontrolli alt ja kujuneb ülemaailmseks pandeemiaks, mis lõpetab riikidevahelise kaubanduse ja loob kogu maailmas äritegevusele tõsiseid takistusi. Senini on sellise stsenaariumi tõenäosus üsna väike ning kui Hiinast ei hakka tulema halvemaid uudiseid, peaks igasugust müügirallit aktsiaturul käsitlema eelkõige ostuvõimaluse ja mitte täiendava ohufaktorina.

Koroonaviiruse leviku mõju finantsturgudele on seni olnud mõõdukas. Enim on langenud arenevate turgude aktsiad, mille hinnad on tipptasemega võrreldes 7% madalamad. Maailma aktsiate hinnad (mõõdikuks MSCI ACWI aktsiaindeks) on aga kõigi aegade rekordtasemelt vaid 3% võrra langenud. Sellist korrektsiooni oli juba ammu oodata, sest ACWI indeks ei olnud juba 2019. aasta oktoobri algusest kolmeprotsendilist ega suuremat langust läbi teinud. Lisaks on hinnakorrektsioon aidanud kõrvaldada turul valitsenud liigse optimismi, mis peaks tulevikku silmas pidades kasulik olema.  Näiteks Ameerika Erainvestorite Assotsiatsiooni (AAII) hiljutise uuringu kohaselt langes hinnatõusu ootavate investorite osakaal ühe nädalaga 14 protsendipunti võrra, 32%-le. Hinnalangusele panustajate osakaal kasvas samal ajal 12 protsendipunkti võrra, 36,9%-le. Igal juhul peavad investorid aga lähiajal arvestama suurenenud hinnakõikumistega, sest turule avaldab mõju hulk ebakindlaid tegureid.


1Viirusele WHO poolt määratud ametlik nimetus

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.