Ülemaailmsete aktsiate aasta esimene negatiivne kuu

Maailma peamised aktsiaturud maikuus langesid, mis tähistas ülemaailmsete aktsiate ilma languseta tõusuperioodi lõppu. See oli selle aasta esimene ülemaailmsete aktsiate negatiivse tootlusega kuu. ACWI maailma aktsiaturu indeks langes suurema volatiilsuse juures kuu jooksul 5,7%.

Hiina aktsiad juhtisid allakäiku, kukkudes mais üle 13% ja tõmmates kogu areneva Aasia aktsiaindeksi 8,6% alla. Seetõttu said arenevate turgude aktsiad tervikuna arenenud riikide aktsiatest rohkem kannatada.

Teisalt paistsid silma Ida-Euroopa aktsiad, mis suutsid kuu jooksul 1,5% tõusta. Venemaa aktsiaturu juhtimisel kasvas Ida-Euroopa aktsiaindeks käesoleva aasta algusest üle 15%.

Aktsiaturgude näitajad

  1 kuu Kumulatiivselt 2019 aasta algusest Erinevus kõrgeimast tulemusest
Arenenud turud, v.a. USA (EUR) -4,9% 8,4% 11,0%
ACWI maailma aktsiaturu indeks (EUR) -5,7% 10,8% 5,7%
Euroopa (EUR) -5,7% 9,0% 11,6%
Arenevad turud (EUR) -7,0% 6,0% 11,1%
S&P 500 indeks (USD) -6,6% 9,8% 6,6%

* igakuiste andmete põhjal
Allikas: MSCI, finance.yahoo.com

Investorid põgenesid riskantsetest varadest turvalisematesse võlakirjadesse, mistõttu võlakirjade hinnad tõusid. Selle tulemusena jätkus maikuus ülemaailmsete võlakirjade tootluste langemine. Kõige suurem muutus toimus USA-s, kus 2-aastaste võlakirjade tootlus langes juuni alguseks alla 2%. Samal ajal kukkus USA 10-aastaste võlakirjade tootlus madalaimale tasemele alates 2017. aasta septembrist (2,08%).

Tarbekaupade hinnad olid maikuus samuti surve all, mis tõi kaasa 8,2% S&P indeksi (USD) languse. Suurim kaotaja oli nafta hind, mis kukkus kuu jooksul 16,3% (WTI toornafta). Sellest hoolimata on toornafta hind aasta algusega võrreldes endiselt 16% võrra kõrgem.

Pinged kaubanduses on kasvanud

Kaubandussõja eskaleerumine USA ja Hiina vahel tõi taas kaasa aktsiate hinnalanguse. Pärast kaubandusläbirääkimiste katkemist mai alguses kehtestasid USA ja Hiina täiendavaid vastastikuseid tariife. Sellega sündmused aga ei piirdunud ning löögi alla sattusid konkreetsed ettevõtted.

Esiteks on Trumpi administratsioon musta nimekirja kandnud Hiina tehnoloogiahiiglase Huawei, keelates põhimõtteliselt USA ettevõtetel sellega koostööd teha. See põhjustas Huaweile suuri probleeme ning viis Hiina kättemaksuni. Näiteks alustas Hiina FedExi uurimist seoses hiina klientide seaduslike õiguste ja huvide õõnestamisega. Lisaks ähvardab Hiina piirata haruldaste muldmetallide eksporti USA-sse. See oleks USA majandusele suur löök, kuna haruldased muldmetallid on paljudes tööstustes hädavajalik tooraine.

Peale kaubandussõja majandusliku mõju hoiab investoreid tagasi ka president Trumpi ettearvamatu käitumine. Üks ootamatu käik oli näiteks Trumpi teade mai lõpus potentsiaalse 5% tariifi kohta kõikidele Mehhiko importkaupadele alates 10. juunist juhul, kui nad immigrantide sissevooluga tegelema ei hakka. Ja kuigi Trump oma ähvarduse juuni alguses tühistas, mis tõi ülemaailmsetel aktsiaturgudel kaasa kiire taastumise, põhjustab selline ettearvamatus investorite seas ebakindlust ja kahjustab nende kindlustunnet.

Kaubandussõja negatiivne mõju majandusele võtab ilmet

Viimaste majandusnäitajate andmed ilmutavad märke kaubandussõja negatiivsest mõjust. Pärast mõningast paranemist aprillis on üleilmne ostujuhtide indeks (PMI), mis annab varajast indikatsiooni majanduses toimuva kohta, taas allapoole suundunud. Tootmise PMI on juba alla 50 langenud, mis viitab tootmistegevuse kokkutõmbumisele.

Kokkuvõtvad majandusnäitajad

  Väärtus 1 kuu muutus 1 aasta muutus
Üleilmne tootmise ostujuhtide indeks 49,8 -0,6 -3,2
Üleilmne teenuste ostujuhtide indeks 51,6 -1,2 -2,7
Üleilmne ostujuhtide liitindeks 51,2 -1,0 -2,8
OECD ettevaatav liitnäitaja 99,3 0,0 -0,9

Allikas: Bloomberg, OECD.org

Enamik hiljuti avaldatud majandusnäitajatest oli alla analüütikute ootuste. Isegi varem tugevana tundunud USA majandus on viimasel ajal hakanud aeglustumise märke ilmutama. Hiljutised tööturu andmed näitasid, et USA majandus lõi mais oodatud 180 000 asemel juurde ainult 75 000 töökohta.

Vase hinna langus kinnitab arenevate turgude majandusele tehtud kahju. Tööstussektoril on oluline roll arenevate turgude majanduses ning ajalooliselt on vase hinnaliikumise suund olnud hea arenevate turgude aktsiate tulemuslikkuse näitaja. Vase hinna hiljutine langus viitab sellele, et arenevad turud võivad kaubandussõja tõttu saada kõige suurema kahju.

Vase hinna ja arenevate turgude aktsiate koos liikumine


Allikas: MSCI, Bloomberg​

Investoreid koormab ka poliitiline ebakindlus Euroopas

Kaubandussõda mõjutab tugevalt ka Euroopat, kuna paljud Euroopa riigid keskenduvad suurel määral ekspordile. Langus ülemaailmses kauplemises võimendas seal juba toimuvat majanduskasvuaeglustumist.

Kasvav poliitiline ebakindlus muudab olukorra Euroopas veelgi hullemaks. Seoses Theresa May tagasiastumise ja uue peaministri otsimisega on ebakindlus Brexiti ümber kasvanud. Kui peaministriks saab Boris Johnson, kasvab leppeta Brexiti tõenäosus. See kahandab ärilist kindlustunnet, vähendab investeeringuid ja kahjustab investorite meeleolu.

Kasvava poliitilise ebakindluse tõttu on turg viimasel ajal muretsema hakanud ka Itaalia pärast. Euroskeptilise Salvini populaarsuse tõus suurendab praeguse koalitsiooni lagunemise ja uute valimiste tõenäosust. Investorid kardavad, et Salvini peaministriks saamisega tekib risk, et Itaalia lahkub euroalalt, kuna Salvini toetab paralleelse valuuta kehtestamist. Esimeses kvartalis toimunud mõningane majanduse taastumine on kasvava poliitilise ebakindluse tõttu peatunud ning majanduskasv hakkas uuesti aeglustama.

Kõik loodavad keskpankade peale

Jätkuv majanduskasvu aeglustumine ja tuleviku kasvuprongooside alandamine annab löögi ka inflatsiooniootustele. Euroopa Keskpanga analüütikute uuring näitas, et nii pikema- kui ka lühemaajalised eurotsooni inflatsiooniootused langevad jätkuvalt ning on taas 2017. aasta tasemel. Turu hinnang USA 5-aastasele inflatsioonile - viie aasta pärast, näidik, mida kasutab USA föderaalreserv, et mõõta pikaajalise inflatsiooni ootusi , kukkus alla 2%, st tasemele, mida nähti viimati kaks aastat tagasi.

Euroopa Keskpanga analüütikute uuring (SPF)

  Käesolev kalendriaasta Viis aastat edasi
Inflatsiooniootused 2018. aasta teises kvartalis* 1,5% 1,9%
Inflatsiooniootused 2019. aasta teises kvartalis* 1,4% 1,8%

* Inflatsiooni defineeritakse kui protsendilist muutust aastast aastasse euroala Harmoniseeritud Tarbijahinnaindeksis, Eurostati järgi.
Allikas: Euroopa Keskpank

Langevate inflatsiooniootuste, aeglustuva majanduskasvu ja kasvava ebakindluse tõttu on märgatavalt kasvanud ootused ülemaailmsete keskpankade rahapoliitika lõdvendamisele. Hoolimata sellest, et euro intressimäärad on juba negatiivsed, hindavad investorid, et EKP langetab intresse veel 0,1 protsendi võrra. Euroopa Keskpanga nõukogu viimase koosoleku otsus 6. juunil valmistas investoritele kerge pettumuse. Kuigi Euroopa Keskpank lubas intressimäärad muutumatuna hoida veel kuue kuu võrra pikemalt (vähemalt 2020. aasta esimese poolaasta lõpuni), karmistas EKP uute laenude refinantseerimise programmi tingimusi. Euroopa Keskpanga sõnum oli kokkuvõttes oodatust vähem toetav.

USA pikaajaline inflatsiooniootus


Allikas: fred.stlouisfed.org

Teisalt kasvasid turu ootused sellele, et föderaalreserv langetab intressimäära. Praegu ootab turg kuni ühe protsendi suurust kärbet järgmise aasta lõpuni. Turg on määranud 75% tõenäosuse võimalusele, et esimene intressimäära langetamine toimub juba juuli koosolekul. Sellistes tingimustes on föderaalreservil väga raske turule mingisuguseid positiivseid üllatusi pakkuda. Küll aga on võimalus saada negatiivse üllatuse osaliseks, kui inflatsiooniootused ja majanduskasv taastuvad ning föderaalreservil ei ole vaja intressimäärasid nii palju langetada.

Kui föderaalreserv lõdvendusperioodi alustab, jääb Euroopa Keskpank tõenäoliselt tempost maha, kuna sealsed intressimäärad on juba negatiivsed. Intressimäärade erinevus pöördub rohkem euro kasuks ja toetab seda valuutat. See on ka põhjus, miks EUR/USD kurss hiljuti üle 1,13 taseme tõusis. USD madalam intressimäär asetaks dollari ka teiste valuutade suhtes surve alla, mis teeks rahalised tingimused majandustegevust soosivaks ka arenevatel turgudel.

Väljavaade

Ülemaailmsed aktsiaturud alustasid juunikuud tõusuga seoses investorite ootustega intressimäärade langetamise suhtes. Äärmiselt pessimistlik investorite meeleolu toetas juuni alguses finantsturgude taastumist, kuna aktsiaturud olid lühiajalises perspektiivis ülemüüdud üle. Väljavaatega seotud riskid on endiselt suured.

Isegi kui föderaalreserv jätkab intressimäärade langetamist turu ootuste järgi, pole selle mõju ülemaailmsetele aktsiatele lõplikult selge. Ajalooliselt on aktsiaturgude käitumine pärast intressimäärade langetamist olnud mitmekesine. Keskmiselt on USA aktsiaturg esimesel aastal pärast intressimäärade langetamist tõusnud 0,4%, kuid tulemuste vahemik on olnud väga lai.

S&P 500 indeksi tootlus esimese föderaalreservi  intressimäära kärpe ajal

-12 kuud -6 kuud -3 kuud -1 kuu Intressimäära langetamise kuupäev 1 kuu 3 kuud 6 kuud 12 kuud
9,2% 1,1% -1,6% -3,1% 1989-06-06 2,5% 6,4% 12,1% 5,8%
9,7% 11,0% 5,8% 1,1% 1995-07-06 1,9% 2,4% 8,3% 12,1%
-1,6% -10,2% -10,0% 1,2% 1998-09-29 4,8% 17,9% 21,9% 24,2%
-14,8% -12,4% -6,1% 1,4% 2001-01-03 0,8% -16,2% -10,8% -16,5%
18,4% 9,0% -1,8% 6,3% 2007-09-18 5,9% -0,6% -9,3% -23,9%
4,2% -0,3% -2,7% 1,4% Keskmine 3,2% 2,0% 4,4% 0,4%

Allikas: red.stlouisfed.org, finance.yahoo.com

Kuni poliitiline ja geopoliitiline ebakindlus säilib, jäävad ülemaailmsed aktsiaturud tõenäoliselt volatiilseks. Kuna investorid ootavad endiselt kaubandusküsimustega seotud probleemide lõplikku lahenemist ja majanduskasvu taastumist, on väga oluline, et USA ja Hiina jõuaksid kaubandusküsimustes kokkuleppele enne aasta lõppu.

Mis puudutab hinnataset, siis kauplevad ülemaailmsed aktsiad oma pikaajaliste keskmiste tasemete juures, mis viitab sellele, et oodatav pikaajaline tootlus on samuti ajalooliselt keskmisel tasemel. Lühiajalises perspektiivis on kõrgema riskitaseme tõttu oodata aga suuremat hinnakõikumist.
 

Anton Skvortsov
Luminori Baltikumi investeerimisnõustamise juht

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.