Kas kõrged intressimäärad tähendavad heaolu lõppu?

Pärast septembris saavutatud kõigi aegade kõrgeimaid tasemeid andsid maailma aktsiaturud uuel kuul kogu selle aasta tõusu ära

Maailma finantsturud olid septembris jätkuvalt positiivsed ning nii USA S&P 500 kui ka All Country World Index (ACWI) saavutasid uue kõrgeima taseme. Samas oktoobri teisel nädalal täheldati taas volatiilsust, mis kärpis maailma aktsiaturu kapitalisatsiooni rohkem kui 5%. 15. oktoobri seisuga oli ACWI langus kuu algusest 5,8%. Sellegipoolest on indeks endiselt vähem kui 6% oma kõigi aegade kõrgeimast tasemest allpool.
USA aktsiaturu tulemus oli kõigi teiste suuremate turgude tulemustest endiselt parem. Isegi pärast 5,6% langust oktoobris oli S&P 500 indeks siiski aasta algusest ligikaudu 3% tõusnud.
Ka mahajäänud piirkondades ei esinenud muutuseid, sest arenevate turgude aktsiad olid endiselt kõige nõrgemad, langedes oktoobri kahe esimese nädala jooksul rohkem kui 7%. Arenevate turgude aktsiaindeks on juba rohkem kui 16% allpool selle kõigi aegade kõrgeimast tasemest.

Praegune pulliturg on kestnud juba üheksa ja pool aastat – pikim aeg USA ajaloos. Iga märgatav allapoole liikumine tekitab investoreis küsimuse, kas see on uue langussuundumuse algus. Pulliturg ei sure samas kunagi vanadussurma, vaid vajab selleks konkreetset katalüsaatorit.

Kiirema ja märgatavama intressimäärade tõusu hirm kahjustab investorite meeleolu

USA võlakirjade tulususe kasv tundub olevat peamine tegur, mis algatas languse perioodi. USA võlakirjade tulususe järkjärguline suurenemine algas septembri esimesel poolel, kui oodati föderaalreservi kolmandat intressimäärade tõstmist sel aastal. Pärast seda, kui keskpank tõstis intressimäärasid ja viitas oma kavatsusele tõsta neid detsembris juba neljandat korda, ületas kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tulusus esimest korda alates maist 3%.
Samas kerkis oktoobri alguses USA võlakirjade tulusus veelgi ning kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade intressimäär tõusis seitsme aasta kõrgeima tasemeni ehk 3,26%ni. Tulusus kasvas hoolimata septembris esinenud aeglasemast inflatsioonist ja oodatust veidi nõrgematest USA tööturu andmetest. Selle kasvu põhjus oli föderaalreservi esimehe Powelli märkus, et „oleme neutraalsest olukorrast tõenäoliselt kaugel“. Turg tõlgendas seda selliselt, et föderaalreserv peab praeguseid intressimäärasid ikka veel väga soodsaks ja eeldab tulevikus märkimisväärset intressimäära tõusu.

Edasist väljavaadet ähvardab peamiselt intressimäärade tõus

Intressimäärade tase on üks peamistest teguritest, mis määrab aktsiaturu väljavaate, ning pärast pikaajalist nullintressimäärade perioodi jälgivad investorid seda eriti hoolikalt. Investorid kardavad, et föderaalreserv võib minna intressimäärade tõstmisega liiga kaugele ja tegutseda liiga kiiresti ning seega pärssida majanduskasvu. Kõrgemad intressimäärad raskendavad laenu saamist ja vähendavad tarbimist, mis kärbib ettevõtete tulu. Samal ajal alandavad suuremad laenukulud kasumimarginaale, vähendades veelgi ettevõtete kasumeid.
USA kõrgemad intressimäärad on eriti ohtlikud arenevate riikide majandustele, sest suur osa nende võlast on nomineeritud USA dollarites. Seepärast karmistab USA intressimäärade tõus ja sellest tulenev tugevam dollar märkimisväärselt nende riikide rahapoliitilisi tingimusi. Selle tagajärjel muutub nende riikide jaoks uue rahastuse saamine keerukamaks ning praeguse võla teenindamine kallineb. Lisakoormuse tekitab toormehindade langus, mis on tugevama dollariga tavaliselt seotud. Ajalugu on näidanud, et dollari tõusu ajal on arenevate turgude aktsiate tulemused olnud arenenud turgude aktsiatega võrreldes alati kehvemad.

Lisaks suurendab võlakirjade tulususe märkimisväärne kasv nende suhtelist atraktiivsust aktsiatega võrreldes. Oleme samas sellest tasemest veel väga kaugel, sest maailma aktsiaturgude kasumi tootlus on hetkel 5,4%, mis on märkimisväärselt kõrgem kui USA ja euroala kümneaastase tähtajaga võlakirjade tootlused (vastavalt 3,15% ja 1,20%). Järelikult pakuvad aktsiad investoritele endiselt head riskipreemiat.
Peale selle usume, et föderaalreserv ei tõsta intressimäärasid liiga palju ega liiga kiiresti, kuna ta jälgib endiselt hoolikalt jooksvaid majandusnäitajaid. Arvestades ka ettevaatavate majandusnäitajate hiljutist mõningast langust, peaks maailmamajanduse kasv olema lähitulevikus mõnevõrra tagasihoidlikum. Seepärast ei pea föderaalreserv intressimäärade tõstmisega kiirustama. Seega oht, on intressimäärasid hakatakse liiga kiiresti tõstma ja sellest tekib maailmamajandusele kahju, on endiselt olemas, ent selle tõenäosus on suhteliselt väike.

Poliitilised ja geopoliitilised arengud suurendavad veelgi ebakindlust

Poliitilise ja geopoliitilise olukorra areng toob kaasa selle, et paljud investorid on endiselt närvilised. Põhiprobleem on USA ja Hiina kaubandussõda, mis ei ole kaugeltki lõppenud. Kuna Trump pingutab tõsiselt, et viia ellu oma lubadused vähendada Hiina mõju maailmamajandusele ning peatada USAst töökohtade väljavool, avaldab ta endiselt Hiinale survet. Kui pinged süvenevad märkimisväärselt, võivad need maailmamajanduse kasvu pärssida.
Lisaks suurendab Itaalia eelarvekriis euroala poliitilist riski ning USA ja Saudi Araabia vahelised hiljutised pinged geopoliitilisi riske. Kuna nende poliitiliste arengute tulemust on peaaegu võimatu prognoosida, tekitavad need ebakindlust, kahjustades investorite meeleolu.

Praegune volatiilsuse tase pöördub tagasi ajaloolise keskmise juurde

Tänu väga stabiilse kasvu perioodile 2017. aastal hakkasid investorid aina rohkem harjuma keskkonnaga, kus on väike volatiilsus ja vähene hinnakõikumine. Seega tundub neile praegune keskkond äärmiselt volatiilsena. Ent tegelikkuses pöördub volatiilsuse tase lihtsalt tagasi oma ajaloolise keskmise taseme juurde.

Maailma aktsiaindeksi (All Country World index) liikumist vaadates torkab silma, et aastast 2000 on selle indeksi päevamuutus olnud suurem kui üks protsent keskmiselt 52 päeval aastas. Eelmisel aastal oli selliseid päevi ainult kolm, mistõttu tunduvad käesoleva aasta 25 päeva ka palju.

Investorid ei tohiks suuremat volatiilsust karta, sest see on praeguses pullituru etapis täiesti tavapärane. Peale selle andis hiljutine tootluse kõvera laugenemine samuti ajalooliselt märku aktsiaturu volatiilsuse suurenemisest tulevikus, seega peaksid investorid seda arvesse võtma.

Tegelikult pakub volatiilsus häid võimalusi distsiplineeritud investoritele, kes teevad regulaarseid sissemakseid, pakkudes võimalusi siseneda atraktiivsete hindadega.

Väljavaade

Üleilmse majanduskasvu mõningasest aeglustumisest hoolimata toetab üldine keskkond endiselt aktsiaturu tõususuundumuse jätkumist. Peale selle peaks alanud kasumiaruannete avaldamise hooaeg aitama parandada investorite meeleolu, mis on kõrgemate intressimäärade mõjul kannatanud.

Samas peaksid investorid olema teadlikud eeldatavast suuremast volatiilsusest, mis on tingitud eespool nimetatud riskidest.

Arvestades kokkuvõttes positiivset keskkonda ja tugeva ettevõtete kasumite kasvu ootuseid, ent võttes arvesse ka suuremaid riske, püsime praegu ettevaatlikud ja jätame aktsiate osakaalu neutraalsele tasemele.

Atraktiivsetest hindadest hoolimata hoiame arenevate turgude aktsiate osakaalu portfellis üldiselt neutraalsena, sest riskid on suhteliselt suured, samal ajal kui meeleolu ja suundumus on praegu negatiivsed. Samas eelistame arenevate turgude puhul endiselt Aasia aktsiaid Ida-Euroopa omadele.

Mis puutub fikseeritud tuluga väärtpaberitesse, siis säilitame nii kõrgema riskiga kui ka arenevate turgude võlakirjade ülekaalu, sest need pakuvad endiselt mõistlikku tulusust ja on võimaliku intressimäärade tõusu suhtes vähem tundlikud.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel www.luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.