Ülemaailmsete aktsiate neljas positiivne kuu järjest

Tänu veidi paranenud majandusnäitajatele ja oodatust paremale ettevõtete tulemuste avaldamise hooajale on ülemaailmsed aktsiad neljandat kuud järjest tõusnud. Kõik suuremad aktsiaturud lõpetasid aprilli positiivselt, kuusjuures USA aktsiad näitasid parimat tulemust ligi 4% kasvuga ja uue rekordtaseme saavutamisega. See on tõstnud ACWI maailma aktsiaturu indeksi kõigi aegade kõrgeimale tasemele ja viis käesoleva aasta tõusu 17,5%-ni. Ladina-Ameerika aktsiad jäid oma 0,3% tõusuga  aprillikuus teistest taas maha.

Aktsiaturgude näitajad

  1 kuu Kumulatiivselt 2019 aasta algusest Erinevus kõrgeimast tulemusest
Arenenud turud, v.a. USA (EUR) 2,6% 14,0% 6,4%
ACWI maailma aktsiaturu indeks (EUR) 3,4% 17,5% 0,0%
Euroopa (EUR) 3,2% 15,6% 6,2%
Arenevad turud (EUR) 2,2% 14,0% 0,0%
S&P 500 indeks (USD) 3,9% 17,5% 0,0%

* igakuiste andmete põhjal
Allikad: MSCI, finance.yahoo.com

Kaubandussõda sai uuesti hoo sisse

Mai kuu alguseks tõusid maailma aktsiad97 järjestikust kauplemispäeva ilma vähemalt3% korrektsioonita. See oli pikkuselt teine selline periood praegusel pulliturul.

Kuid kõik muutus märtsi teisel nädalal, kui Trump ähvardas tõsta tariifid 200 miljardi USA dollari väärtuses Hiina kaupadele 25%-ni ning seda vahetult enne Hiina delegatsiooni saabumist USA-sse kaubandusläbirääkimistele. See Twitteris tehtud ähvardus tõi maailma aktsiaturgudele müügisurve, mis näitas, et investorid juba arvestasid läbirääkimiste positiivse tulemusega.

Hiljem selgus, et USA läbirääkijaid häiris mitme eelneva kokkuleppe redigeerimine Hiina poolt ning Trumpi ähvardust kasutati Hiina delegatsiooni survestamiseks. Selline ähvardus ei andnud siiski soovitud efekti, vaid tõukas pooled kokkuleppest hoopis kaugemale. Kuigi pooled nõustusid kõnelusi jätkama, ei lepitud järgmise kohtumise aega kokku. Kokkuvõttes tõusid tariifid USA-s 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele 25%-ni ning Hiina maksis kätte, kehtestades 60 miljardi dollari väärtuses USA kaupadele uued tariifid, mis hakkavad kehtima 1. juunil.

Peale seda ähvardas Trump kehtestada tariifid ülejäänud 300 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele. Selline samm USA poolt toob tõenäoliselt taas kaasa Hiina kättemaksu ja raskendab edasisi läbirääkimisi. USA läbirääkijad nõuavad, et Hiina peab läbirääkimistel saavutatud kokkulepete elluviimiseks seadusi muutma, kuid Hiina sellega ei nõustu, kuna ei soovi jätta muljet, et teda saab ähvardamise ja hirmutamisega sundida mööndusi tegema.

Seetõttu on väga võimalik, et enne teist poolaastat ühegi kokkuleppeni ei jõuta. Hiina võib arvata, et Trump on järgmisel aastal toimuvate valimiste pärast suurema ajasurve all. Trump aga usub, et majanduslik mõju Hiinale on palju olulisem, mistõttu soovivad nad kiiremini kokkulepeteni jõuda.

Tariifide majanduslik mõju on mõlemale riigile üsna suur ning Trumpi administratsioon võib mõju USA majandusele alahinnata. Hiina kättemaks suurendab USA ekspordi hinda, vähendab müüki ja toob eksportivas tööstuses kaasa töökohtade vähenemise. Lisaks tõstavad imporditariifid kaupade hindu, vähendavad tarbijate ostujõudu ja suurendavad inflatsiooni. Selline areng võib põhjustada järsu inflatsioonikasvu, mis toob kaasa kõrgemad intressimäärad juba aeglustuva majanduskasvu juures. Maksufondi hiljutised hinnangud näitavad, et kõigi praegu kasutusele võetud ja ähvardavate tariifide tõttu väheneb USA pikaajaline SKP 0,75%, palgad alanevad ja kaob rohkem kui pool miljonit töökohta.

Globaalse majanduspoliitika ebakindluse indeks


Allikas: policyuncertainty.com

Kuigi majandusliku mõju realiseerumine võtab aega, võivad puudulik läbirääkimiste areng ja ebakindlus mõjutada investorite meeleolu. See võib põhjustada suuremat finantsturgude volatiilsust, kuna investorid võivad üle reageerida mis tahes uuele teabele kaubandussõja probleemi kohta.

Mõningast paranemisest hoolimata viitavad ülemaailmsed majandusnäitajad siiski majanduskasvu aeglustumisele

Global investors were positively surprised by the slight improvement of the forward-looking economic indicators for China. The Purchasing Managers’ Index (PMI) for both services and manufacturing sector grew compared to last quarter. More significantly, manufacturing PMI returned above 50, a level indicating future economic growth.

Kokkuvõtvad majandusnäitajad

  Väärtus Ühe kuu muutus Ühe aasta muutus
Üleilmne tootmise ostujuhtide indeks 50,3 -0,1 -3,0
Üleilmne teenuste ostujuhtide indeks 52,7 -0,9 -1,1
Üleilmne ostujuhtide liitindeks 52,1 -0,6 -1,7
OECD ettevaatav liitnäitaja 99,3 0 -1,0

Allikad: Bloomberg, OECD.org

Selle tulemusena uskusid investorid, et head majandusnäitajad levivad üle maailma ning võivad globaalset majanduskasvu taas elavdada. Siiski tundub, et positiivse mõju levimine võtab rohkem aega ja üleilmsed ettevaatavad majandusnäitajad viitavad endiselt majanduskasvu aeglustumisele. Samal ajal on USA majandus jätkuvalt tugev. Aprillis oli USA töökohtade arvu kasv oodatust suurem ja töötuse määr viimase 50 aasta madalaim.

Üleilmsed inflatsiooniootused püsivad kontrolli all. Seega ei viidanud Euroopa Keskpank ega USA Föderaalreserv rahanduspoliitika muutumisele. Turu hinnad kajastavad investorite ootusi, et 75% tõenäosusega langetab föderaalreserv enne aasta lõppu intresse. Euroopa Keskpangalt lähitulevikus intressimäärade muutmist ei oodata.

Ettevõtete tulemuste avaldamise hooaeg läheb oodatust paremini

Ettevõtete esimese kvartali tulemuste avaldamise hooaeg on kujunenud oodatust paremaks, leevendades investorite hirmu kasumite vähenemise ees. USA-s teatas 75% äriühingutest oodatust parematest kasuminäitajatest, mis on senisest pikaajalisest keskmisest (65%) tunduvalt rohkem. Kokkuvõttes oodatakse USA ettevõtete kasumite 1,3% kasvu võrreldes 2018. aasta esimese kvartaliga.

Hoolimata eeldusest, et Euroopa ettevõtete kasumid eelmise aastaga võrreldes 2,7% kahanevad, ületas oma raporteeritud kasumiga analüütikute ootusi ikkagi rohkem kui 50% ettevõtetest. Kogu maailmas üllatas kasumikasvuga 58,3% ettevõtetest. Analüütikud tõstsid kasumikasvu ootusi rohkem kui 60%-l ettevõtetest.

Seega pakuvad ülemaailmsed aktsiad praeguse kasumitootluse juures (kasum aktsia kohta jagatud aktsiahinnaga) endiselt korralikku riskipreemiat võrreldes võlakirjadega. Isegi USA aktsiate (mis on kõige kallimad) umbes 3,4% riskipreemia on oma pikaajalisest keskmisest (3,2% alates 2002. aastast) suurem. Ajaloolised andmed näitavad, et mida kopsakam on algne riskipreemia, seda suurem on üldjuhul olnud aktsiate pikaajaline tootluse edu võlakirjadega võrreldes. Ajalooliselt on praeguse riskipreemia taseme juures USA aktsiate viie aasta tootlus ületanud võlakirjade tootlust 36% võrra, võrreldes 16%-ga, mis on sama perioodi keskmine aktsiatootluse edu võlakirjade ees (S&P 500 ja USA 10-aastaste võlakirjade põhjal). Lühema ajavahemiku arvestuses ehk ühe aasta perspektiivis ei olnud praeguse riskipreemia taseme juures aktsiatel ajalooliselt võlakirjadega võrreldes eelist.

USA aktsiate tootluse vahe võrreldes võlakirjadega erinevate riskipreemia algtasemete puhul

Y – S&P 500 3 aasta tootlus miinus USA 10-aastaste võlakirjade 3 aasta tootlus, X – Aktsiate riskipreemia algtase

Allikad: Bloomberg, finance.yahoo.com

Enamik analüütikuid ootab ülemaailmse kasumi kasvu märkimisväärset taastumist käesoleva aasta lõpuks. Kui globaalne majanduskasv siiski jätkab aeglustumist ja kaubandussõda laieneb, on päris suur risk, et ootused peab ümber hindama, ning seda mitte positiivses mõttes. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi praegune hinnatase teeb aktsiad pikas perspektiivis suhteliselt atraktiivseks, kaasnevad lähiaja väljavaadetega siiski potentsiaalsed riskid.

Väljavaade

Praegu kinnitavad kõik tehnilised näitajad, et ülemaailmsete aktsiate tõusutrend on endiselt jõus. Ja maikuus alanud korrektsioon on loomulik ja väga teretulnud, sest see kärbib investorite liigset optimismi ning aitab vältida turu ülekuumenemist.. Ajalooliselt on sellised korrektsioonid viidanud eelseisvale heale tuluteenimispotentsiaalile.

USA aktsiaturu andmed alates 1990. aastast näitavad, et kui hirmuindeks (volatiilsusindeks VIX) on kasvanud oma 50 päeva madalaima tasemega võrreldes üle 50% ja püsinud seal vähemalt kolm päeva, samal ajal kui S&P500 indeks on olnud kõrgem kui tema 200 päeva libisev keskmine, oli järgnev S&P500 tootlus kolme, kuue ja 12 kuu jooksul üle keskmise. Eelmainitud tingimustel kasvas S&P 500 indeks näiteks järgmise kuue kuu jooksul keskmiselt 7,3% võrreldes tavapärase kuuekuulise perioodi 4% kasvuga.

S&P 500 keskmine tootlus alates 1990. a

  3 kuud 6 kuud 1 aasta
Tootlus kõigil perioodidel 2,0% 4,0% 7,2%
Tootlus VIX-i signaali puhul* 4,8% 7,3% 10,2%

* - VIX-i signaal esineb, kui VIX-i indeks kasvab oma 50 päeva madalaima tasemega võrreldes üle 50% ja püsib seal vähemalt 3 päeva, samal ajal kui S&P 500 on üle oma 200-päevase libiseva keskmise.
Allikas: finance.yahoo.com, Luminor calculations

Kuigi aktsiate hinnamuutuste muster viitab jätkuvale tõusutrendile, siis ülemaailmne majanduskasv siiski aeglustub. See suurendab investorite hirmu võimaliku üleilmse majanduse madalseisu ees ning analüütikud püüavad ennustada, millal aeglustumine lõppeb. Huvitaval kombel näitavad aga ajaloolised andmed, et madalseisu täpse algus- ja lõppkuupäeva teadmine ei pruugi aidata turgu õigesti ajastada. Vaadates MSCI maailma aktsiaindeksit Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) defineeritud majanduse madalseisu (majandustegevuse aeglustumine, mis ei tähenda tingimata SKP vähenemist) ajal alates 1970. aastast, ilmneb, et aktsiaindeks on madalseisu ajal keskmiselt hoopis 8,9% tõusnud. Veel enam, kümnest juhtumist vaid kolm olid negatiivse tootlusega, kuigi tuleb tõdeda, et langused olid märkimisväärsed.

MSCI maailma aktsiaindeksi tootlus OECD määratud madalseisu perioodidel

Madalseisu algus Madalseisu lõpp Tootlus
mai. 1973 mai. 1975 -16,6%
okt. 1979 dets. 1982 24,5%
aug. 1985 veebr. 1987 86,1%
jaan. 1989 juuli. 1993 13,0%
nov. 1994 dets. 1995 19,7%
sept. 1997 dets. 1998 19,4%
juuli. 2000 apr. 2003 -39,2%
jaan. 2008 mai. 2009 -33,8%
okt. 2011 dets. 2012 10,0%
nov. 2013 aug. 2016 5,6%

Allikad: MSCI, OECD.org, Luminor calculations

Üldiselt pakuvad aktsiad võrreldes võlakirjadega jätkuvalt mõistlikku riskipreemiat, mis teeb need pikas perspektiivis suhteliselt atraktiivsemaks. Geopoliitiline ja majanduslik ebakindlus on aga suurenenud ning põhjustab lühiajalises perspektiivis märkimisväärseid riske.

Anton Skvortsov
Luminori Baltikumi investeerimisnõustamise juht

VASTUTUSE VÄLISTUS

Luminor Bank AS (edaspidi Luminor) pakub eraklientidele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele investeerimisstrateegia nõuandeid ja teeb konkreetseid üldistatud investeerimisettepanekuid. Nõuanded hõlmavad kliendi varade jaotust ning konkreetseid investeeringuid rahvusvahelistesse aktsiatesse ja võlakirjadesse ning sarnastesse väärtpaberitesse.

Avalikustamine ja vastutuse välistus

Väljaande allikas

Käesoleva väljaande on koostanud Luminori Investeerimise nõustamise arenduse osakond (Investment Advice Development department) (edaspidi IAD). Luminori üle teostab järelvalvet Finantsinspektsioon.

Väljaande sisu

Käesoleva väljaande koostas IAD arendusjuht, Anton Skvortsov, isiklikult.

IAD üksuse arvamused ja soovitused võivad Luminor Marketsi soovitustest ja arvamustest erineda. Põhjuseks võib olla erinev ajaperiood, metoodika, kontekst, riskianalüüs, portfell või muud tegurid. Arvamused, hinnaeesmärgid ja kalkulatsioonid põhinevad ühel või mitmel hindamismeetodil, näiteks rahavoo analüüs, kordajate kasutamine, turuliikumiste käitumuslik tehniline analüüs kombinatsioonis turuolude, intressimäära ja valuuta prognooside ja ajalise horisondiga. Uuringutest tsiteeritud või reprodutseeritud prognooside, hinnaeesmärkide ja projektsioonide põhioletused on esitatud viidatud allikate materjalides.

Avaldamise kuupäev on ära toodud vastavalt tsiteeritud või reprodutseeritud uurimismaterjalile.

Väljaande järgmistes versioonides võidakse avaldada värskendatud arvamusi ja prognoose juhul kui hilisemates versioonides käsitletakse asjaomast ettevõtet/emitenti uuesti.

Väljaandes mainitud finantsinstrumentide emitendid ei ole väljaannet enne selle avaldamist läbi vaadanud.

Väljaande kehtivus

Kõik kajastatud arvamused ja prognoosid, olenemata allikast, on koostatud heas usus ning võivad olla kehtivad vaid märgitud kuupäeva seisuga ning neid võidakse etteteatamiseta
muuta.

Individuaalseid investeerimis- või maksunõuandeid ei pakuta

Väljaanne on mõeldud üldise ja eelinfo edastamiseks investoritele ning ei ole mõeldud ainsa investeerimisotsuse alusena.

Luminor koostas käesoleva väljaande investoritele, kellele see on levitatud, üldinfoks ja erakasutuseks, kuid ei ole mõeldud konkreetsete finantsinstrumentide või strateegiate isikliku soovitusena ja seega ei sisalda individuaalselt kohandatud investeerimisnõuandeid ja ei võta arvesse teie konkreetset rahalist seisu, olemasolevaid investeeringuid või kohustusi, investeerimisteadmisi ja -kogemusi, investeerimiseesmärke ja ajalist horisonti ning riskiprofiili ja eelistusi. Investor peab kaaluma, kas investeering sobib tema finants- ja fiskaalolukorra ning investeerimiseesmärkidega.

Investor võtab täiel määral enda kanda investeeringuga seotud kahjumi riskid. Enne käesolevas väljaandes sisalduva info põhjal tegutsemist on soovitatav uurida investeerimistoodete või -teenuste täpsemaid tingimusi ja konsulteerida oma finantsnõustajaga. 

Käesolevas väljaandes sisalduv teave ei hõlma nõuandeid konkreetse investeerimisotsusega seonduvate maksutagajärgede kohta. Iga investor hindab ise oma investeeringu maksualaseid ja muid finantseeliseid ja -puudusi.

Allikad

Käesolev väljaanne võib põhineda ja sisaldada infot nagu arvamused, soovitused, hinnangud, hinnaeesmärgid ja hindamised, mis tulenevad järgnevast: IAD, üldsusele kättesaadav teave teistest Luminori üksustest või muudest nimetatud allikatest. Luminor on hinnanud Muud allikad usaldusväärseks, kuid ei taga, et väline teave on täpne, piisav ja terviklik.

Välja toodud hinnad on börsi sulgemishinnad kui ei ole märgitud teisiti. Arvamuste või soovituste nagu Osta või Müü või sarnaste võrreldavate väljendite tõlgendus võib varieeruda olenevalt näiteks allikast ja käsitletava finantsinstrumendi tüübist ja seega on selgitus märgitud uuringumaterjalis või iga nimetatud allika kodulehel.
 
Vastutuse piiramine

Luminori vastutus ei rakendu seoses ühegi investori investeeringu, loovutamise või hoidmise otsusega, mis on langetatud käesoleva väljaande alusel. Luminor ei vastuta otsese, kaudse ega juhusliku, erakordse või tagajärjena tekkiva kahju eest, mis tu leneb väljaandes sisalduvat informatsioonist, olenemata sellest kas säärane kahju oli prognoositav või mitte.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse investeerimise risk, sealhulgas käesolevas dokumendis mainitud riskid, on tavaliselt kõrged, kuna nende turuväärtus oleneb paljudest teguritest nagu asjaomase ettevõtte/emitendi tegevus- ja finantstingimused, kasvuväljavaated, intressimäärade muutus, majandus- ja poliitiline keskkond, välisvaluuta määr, krediidireitingu muutused, turu likviidsus, turu meeleolu muutused jne. Ettevõtte/ emitendi maksejõuetuse või sarnase olukorra puhul kui finantsinstrumendiga, mille ettevõte/ emitent emiteeris, ei ole võimalik kaubelda. Kui investeeringu või väärtpaberi nimiväärtus on teises valuutas kui investori baasvaluuta, siis võib valuuta vahetusmäära muutus omada investori jaoks investeeringu hinnale, väärtusele või tootlusele positiivset või negatiivset mõju. Olulised investeerimistoodete ja investeerimisteenuste riskidega seotud kirjeldused leiate aadressil.

Minevik ei määra tulevikku. Tulemuslikkuse tulevikuprognoosid põhinevad oletustel, mis ei pruugi realiseeruda. Individuaalsetesse finantsinstrumentidesse investeerimisel võib investor kaotada oma investeeringu osaliselt või täiel määral.

Huvide konfliktid

Luminor võib teenuseid pakkuda või osta, hoida pikki või lühikesi positsioone või olla muul moel huvitatud kõikide ettevõtete investeeringutest (sealhulgas tuletisinstrumendid), mida on väljaandes nimetatud. 

Võimalike huvide konfliktide piiramiseks ja siseinfo väärkasutuse vältimiseks peavad Luminori nõustajad ja strateegid järgima eetilise käitumise, siseinfo käitlemise, avaldamata uuringuandmete käitlemise, teiste üksustega suhtlemise ja oma arvel kauplemise sise-eeskirja. Sise-eeskiri on koostatud vastavalt kehtivale seadusandlusele ja asjaomastele valdkonna standarditele. Näiteks on sise-eeskirja eesmärk tagada, et (i) ükski nõustaja ega strateeg ei väärkasuta ega põhjusta olukorda kus teised väärkasutavad konfidentsiaalselt informatsioon, (ii) nõustajate ja strateegide vahel, kes on kaasatud käesoleva publikatsiooni koostamisse ja teiste asjaomaste isikute vahel, kelle vastutusalad või ärihuvid võivad minna konflikti isikutega, kellele investeerimisuuringut levitatakse, on füüsiliselt eraldatud (iii) käesoleva publikatsiooni koostamisse kaasatud nõustajad ja strateegid tegutsevad heas usus jne.

Luminori poliitika on, et kapitaliturgude tegevuste tulu ja individuaalsete nõustajate või strateegide tasu vahel puudub seos. Luminor ei luba emitentidele soodsat käsitlust uuringus. Käesoleva publikatsiooni kättesaadavus ei ole seotud sooritatud tehingute arvu või mahuga.

Käesolev materjal on koostatud vastavalt Luminori Huvide konflikti poliitikale, mille leiate aadressilt. Informatsioon Luminori nõustajate ja strateegide isikliku aktsiaomandi kohta avaldatakse Luminori veebilehel kui see küsimus tõstatub. 

Levitamine

Käesolev väljaanne ei ole teenuste pakkumine üheski Luminori jurisdiktsioonis, kus Luminoril puudub vajalik litsents. Väärtpaberid, millele käesolevas väljaandes on viidatud, ei pruugi kõikides jurisdiktsioonides müügiks olla. Käesolev väljaanne on üldiselt avalik, kuid on mõeldud levitamiseks vaid Eestis, Lätis ja Leedus. 

Luminor tohib käesolevat väljaannet levitada Eestis, Lätis ja Leedus. 

Käesolevat väljaannet ei tohi vastavalt kehtivale autoriõigusele osaliselt ega täielikult mehaaniliselt paljundada, fotokopeerida ega muul moel taastoota.