Anton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht
 

2020. on olnud ükskõik millise mõõdupuu järgi investeerimiseks keeruline aasta. Ainuüksi kuue kuu jooksul oleme näinud juba ühte börsiajaloo kiireimat ja sügavaimat krahhi, millele järgnes üks ajaloo kiireimatest varahindade taastumistest. Muutused, mis tavaliselt võtavad aastaid, toimusid 2020. aastal paari kuuga. Ning kuna turukeskkond on muutumas üha volatiilsemaks, võib esialgu heana tundunud investeeringust saada paari päevaga halb ja vastupidi. 

2020. aasta teeb veelgi keerulisemaks see, et investorid on sunnitud tegutsema üsna suures teadmatuses. Nagu oleme juba varasemates uudiskirjades maininud, on riskitegureid, mille puhul pole kindel kumb võimalikest stsenaariumidest realiseerub. On palju küsimusi, millele vastused praegu veel puuduvad. Keegi ei oska ennustada, milliseks kujuneb koroonaviiruse leviku tulevik maailmas ja konkreetsetes riikides. Kas piirangumeetmed tulevad tagasi ja toovad kaasa veelgi suurema majandusliku hävingu või on halvim tõepoolest seljataga? Kui kiiresti suudavad ettevõtted viirusekriisist täielikult toibuda ja kas pankrotistunute asemel sisenevad turule uued tulijad? Kas ülepakkumine ja vähenenud koondnõudlus põhjustavad deflatsiooni või õnnestub keskpankadel süstida turgudele piisavalt likviidsust, et kogu maailmas inflatsioon käivitada? See on ülioluline küsimus, sest sõltuvalt sellest, milline stsenaarium realiseerub, on mõistlik hoida täiesti erineva koosseisuga finantsvara portfelli.

Viimasel ajal oleme näinud, et isegi ökonomistid ja majandusanalüütikud, inimesed, kes saavad prognooside koostamise eest palka, eksivad olulisel määral. Ning kuidas neid ikka kritiseerida – tavapärastes tingimustes toiminud seosed koroonajärgses maailmas enam ei toimi ning mudelite loomine muutub üha keerulisemaks.
Praegusel hetkel lähtuvad turud ülemäärase likviidsuse ja investeerimisvalmis avalikkuse märkimisväärse lisandumise tingimustes oletuslikust eeldusest, et kõigi ebameeldivate küsimuste vastused on nii positiivsed kui võimalik. Meie omalt poolt ei soovi ruletti mängida, vaid tegutseda faktide või vähemalt teatud suure tõenäosusega stsenaariumide alusel. Meie faktilised tähelepanekud aga viitavad, et reaalsus võib osutuda palju nukramaks, kui turud ikka veel ootavad1

Kõige tähtsam on siinkohal, et mida keerukamaks muutub prognoosimine, seda volatiilsemaks, emotsionaalsemaks ja kaootlisemaks muutub hindade liikumine. 2018. aasta esimestest kuudest alates, kui majanduskasvu aeglustumine alguse sai, on hinnakõikumiste kiirus ja ulatus järjest kasvanud ning turutipud ja -põhjad muutunud järjest ekstreemsemaks. Hindade pidev üles‑alla liikumine muudab finantssüsteemi vähem stabiilseks ja enam haavatavaks, mis omakorda tähendab, et lähikuudel on suur tõenäosus näha senistest veelgi suuremaid kõikumisi. Sellises keskkonnas tundub parim lahendus lihtsalt oodata suuremat selgust, kuigi kokkuvõttes võib nii mõne soodsa võimaluse mööda lasta või osa kasumipotentsiaalist realiseerimata jääda. Kui meenutame 2019. aastat, siis see oli suurepärane – hinnatase mõnel konkreetsel aktsiaturul kasvas rohkem kui 40% võrra ja hinnad tõusid praktiliselt iga päev. Kuid 2020. aasta märtsis pühiti kogu see kasum minema ning jäädi eelmise aasta algusega võrreldes isegi kahjumisse. 

Globaalne aktsiaindeks MSCI ACWI (EUR)


Allikas: Bloomberg

Tuleme nüüd kõike seda silmas pidades juuni sündmuste juurde. Märtsi lõpus alanud enamiku varaklasside hinnaralli aeglustus juuni esimeses pooles ning sellest ajast on aktsiaindeksid pisut madalamal tasemel stabiliseerunud. 

Kaks põhitegurit, miks aktsiaturud vähemalt ajutiselt tõusu lõpetasid, on uute registreeritud COVID‑19 juhtude arvu kasv USAs ja Föderaalreservi tehtud paus likviidsuse suurendamises. 

Kas siis massikogunemiste, maskide mittekandmise, laialdase konditsioneeride kasutuse või vähem tuntud põhjuste tõttu on suurtes lõunaosariikides nagu Texas, Florida ja California uute haigusjuhtude arv kiiresti kasvanud ning tundub, et see on lükanud USAs veerema koroonaviiruse teise laine. See on väga murettekitav, eriti kui need osariigid peavad uuesti piirangumeetmed kehtestama. 

Kuid nii nagu veebruaris, kui märgid näitasid et COVID‑19 epideemia levib tõenäoliselt Hiinast kaugemale, kuid aktsiaturud lõid uusi ajaloolisi rekordeid, usuvad turuosalised ka nüüd, et tegu on ajutise ja lahendatava probleemiga. Kaks optimismi toetavat tegurit on surmajuhtumite arvu jätkuv lähenemine ja see, et olukord New Yorgis, osariigis, kus esimese laine käigus oli haigusjuhte kõige rohkem, on täielikult kontrolli all.

COVID‑19 trendid USAs


Allikas: Bloomberg

Uued päevased haigusjuhtumid USA osariikides (7 päeva keskmine)

Allikas: Bloomberg

Et finantssüsteem on stabiliseerunud, investorite optimism taastunud ja varade hind tõusnud, vähendas Föderaalreserv kriisivahendite kasutust ja sekkumismeetmeid turgudel. Kuna keskpankade lisatud likviidsus oli peamine kevadise finantsvarade hinnatõusu soodustaja, pole ka üllatav, et ilma uue rahamassita vähenes juunis ka nõudlus finantsvarade järele.

FEDi bilansimahu muutus ja S&P500 aktsiaindeks

Allikas: Bloomberg

Usume, et juulis hinnakõikumised turgudel jätkuvad. Lisaks koroonaviirusega seotud positiivsetele ja negatiivsetele uudistele ning keskpankade majanduse elavdamise ja makromajanduslikele meetmetele on teine väga oluline juulikuine tegur ettevõtete majandustulemuste avalikustamine. Lõpuks kuuleme 2020. aasta II kvartali majandustulemustest, mis aitavad mõista piirangumeetmete tekitatud tegelikku kahju käivetele ja kasumitele ning nende paranemist majanduse taasavamise järgselt. Loodetavasti avaldatakse ka kasumiprogonoosid 2020. aasta II poolaasta kohta.

S&P500 vs kasumimarginaal

Allikas: Bloomberg

Kokkuvõttes, hetkel on kaks vastuolulist tendentsi -  ühest küljest on COVID‑19 haigusjuhtumite arv asunud taas suurenema, kuid teisest küljest näeme maailma makroindikaatorite paranemist. Tuleks siiski meeles pidada, et makroindikaatorid taastuvad maksimaalselt negatiivsetelt tasemetelt ja seega absoluutnumbrites on nende väärtused endiselt normaalsetest tasemest kaugel. Samal ajal suurendab COVID‑19 juhtumite arvu kasv ebakindlust, tekitades küsimusi kas tulekul on uued piirangud ning kui kaua võtab aega majanduste taasavamine. Sellises olukorras on isegi ettevõtetel keeruline teha enam‑vähem usaldusväärseid tulevikuprognoose. Sellest tulenevalt võivad ka analüütikute ootused ettevõtete kasumite suhtes oluliselt kõikuda. See võib omakorda põhjustada aktsiate väärtuste suure kõikumise, kuna juba hetkel pole aktsiad eriti odavad. Seega peaksid investorid olema valmis kõrgemaks volatiilsuseks ning järgima oma pikaajalist investeerimisplaani.


1Meie ettevaatuse majanduslikest põhjustest võite täpsemalt lugeda 2020. aasta juuni turuülevaatest

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.