Globaalsed aktsiad langesid mõnevõrra juunis, aga need on endiselt vaid veidi kõigi aegade rekordtasemetest maas

Enamikku peamistest aktsiaturgudest tabas juunis väike langus. All Country World Index, mis esindab nii arenenud kui ka arenevate turgude aktsiaid koos, langes eelmisel kuul 0,73%. Põhja-Ameerika oli juunis ainuke suur piirkond, kus aktsiaturud kasu tootsid. Selle kasu veduriks oli USA aktsiate 0,55% suurune kasv.

Kõige rohkem tõmbasid turge langusele arenevad turud. Arenevate turgude aktsiaid tabas juunis 4,6% suurune langus. Languse suurt osa võib selgitada arenevate turgude valuutade kukkumisega. Juunis oli see kukkumine MSCI EM Currency indeksiga mõõdetult 2,7%. Samas olid ka aktsiad ise müügisurve all.

Pikemas perspektiivis on All Country World Index praegu vähem kui 1% kaugusel kõigi aegade tipust, mille see saavutas eelmisel kuul. Aastases võrdluses on All Country World Index kasvanud 1,28%. USA aktsiaturg on sel aastal samuti ligi 2% tõusnud. See vedas juunis Põhja-Ameerika piirkonna tervikuna uue kõigi aegade kõrgemate tasemeteni (eurodes mõõdetuna).

Võlakirjade tootluses ei toimunud suuri muutusi ei ELis ega USAs vaatamata sellele, et keskpangad möödunud kuul oma koosolekuid pidasid. 2-aastaste võlakirjade tootlus ELis jäi kuu jooksul sisuliselt muutumatuks, samas kui USA 2-aastaste võlakirjade tootlus kasvas keskpanga poolse määrade tõstmise järelmina 10 baaspunkti. 10-aastaste võlakirjade tootlused jäid juunis nii USAs kui ka ELis samaks.

Kaubandussõda kogub tuure ja tekitab investorites ebakindlust, aga mõistlik lahendus on veel võimalik

Kaubandussõja teemad olid juunis korduvalt investorite meeleolude ja globaalsete turgude peamised mõjutajad. Vastastikused ähvardused uusi tariife rakendada ning võimalikud kättemaksuaktsioonid USA ja ülejäänud maailma vahel on viimasel ajal tuure kogunud. Varem välja kuulutatud tariife hakatakse juba rakendama, samas kui uutega ähvardamine on hoogu juurde saamas.

Analüütikute hinnangul satub tariifide alla kuni 800 miljardi USD väärtuses USA importkaupa halvimal juhul, kui kõik ähvardused täide viiakse. See tähendaks ka kättemaksuks sarnaste tariifide kehtestamist USA eksportkaupadele. Kuigi halvima stsenaariumi realiseerumine on äärmiselt ebatõenäoline, on see kogusumma ikkagi maailma kogu ekspordimahuga võrreldes väike. WTO statistika kohaselt ületas maailma ekspordimaht 2017. aastal kokku 17 triljoni USA dollari piiri.

Sellistel tariifidel, kui need jõustatakse, oleks maailmamajandusele ilmselgelt negatiivne mõju. Kuigi nende tariifide täpset mõju on praeguses staadiumis võimatu hinnata, ollakse üldiselt ühel nõul selles, et võimalikud tariifid ei suudaks üleilmset majanduskasvu peatada.

Samas ei ole praegu kõige olulisem teema mitte võimalik mõju majandusele, vaid kasvav ebakindlus. Keegi pole kindel selles, millal ja kuidas see kõik lõpeb. See teeb investorid võimalike halvimate stsenaariumide suhtes närviliseks ja mõjutab halvasti nende hoiakuid.

Siiski on üks tegur, mida investorid eriti ei arvesta, aga mis võib arenguid märkimisväärselt mõjutada. See tegur on USA lähenevad vahevalimised, mis toimuvad 6. novembril 2018. Sisemajandus ja aktsiaturg on ühed kõige olulisemad näitajad, mida USA valijaskond poliitiliste parteide hindamiseks kasutab. See tähendab, et USA aktsiate korrektsiooni venimine ei ole Trumpile enne vahevalimisi vastuvõetav. Seega on ikka veel võimalik, et agressiivne retoorika suvel maha rahuneb. Kui see juhtub, siis võib tegemist olla ideaalse globaalsete aktsiate tõusu katalüsaatoriga, kuna paljud ei oska seda praegu oodata ja valmistuvad hoopis kõige halvemaks.

Hinnalanguse ootus saavutas viimase viie aasta suuruselt seitsmenda nädalase kasvu

Eespool kirjeldatud ebakindluse mõju oli väga selgelt näha viimases Ameerika Erainvestorite Liidu (American Association of Individual Investors, AAII) läbiviidud uurimises, mis avaldati 28. juunil 2018. Hinnatõusu ootus langes enam kui 10 protsendipunkti 28,4% tasemele. See on suurim nädalane langus märtsi algusest alates. Hinnalanguse ootus aga kasvas 40,8% tasemele, mis on viimase aasta suuruselt seitsmes tulemus.

Need arengud on hinnatõusu ootuse ja hinnalanguse ootuse vahe (hinnatõusu ootus miinus hinnalanguse ootus) 24,9 protsendipunkti võrra langetanud. See on viimase viie aasta suurim kaldumine hinnalanguse ootuse suunas. Sellised äärmuslikud liikumised on tavaliselt hea kontraindikaator ning üleliigselt negatiivsele meeleolule järgneb tavaliselt aktsiahindade tõus. Seega peaks investorite meeleolud edaspidi aktsiaid toetama.

Mitmed piirkonnad kogesid aastail 2009–2018 karuturu langusi

Investorid osutavad palju tähelepanu globaalsete aktsiate praeguse tõusutrendi pikkusele, kuna hiljutise finantskriisi madalpunktini jõudmisest on juba enam kui 9 aastat möödas. Niisiis on tegemist pikkuselt teise pullituruga USA ajaloos. Paljudel jääb aga kahe silma vahele asjaolu, et osa suurte piirkondade aktsiatest on selle aja jooksul ametlikult karuturgu kogenud.

Laialdaselt aktsepteeritud karuturu definitsioon on 20 või enama protsendiline langus kõrgpunktist. Näiteks arenevate turgude aktsiad olid sel perioodil kaks korda karuturul – 2011 ja 2015–16. Euroopa aktsiad olid 2011. aastal samuti karuturul, samas kui väljaspool USAd asuvad arenenud turud olid sellele väga lähedal, langedes 2011. aastal 19%. USA aktsiate tugevate tulemuste taustal jäid need karuturud märkamata.

See viitab asjaolule, et aktsiate tõusutrend ei ole tegelikult nii pikk, nagu paljud usuvad. Viimane finantskriis on investoritel veel hästi meeles. Seetõttu ootavad nad samas suurusjärgus langusi palju sagedamini, kui need tegelikult aset leiavad. Praegune aktsiaturgude taastumine on läbinud mitmeid tavapäraseid korrektsioone. Ainuüksi viimasest finantskriisist möödunud aeg ei peaks potentsiaalselt tõusu piirama.

Investorid põgenevad arenevatelt turgudelt, aga kas see hirm on põhjendatud?

Pärast kõigi aegade rekordtaseme saavutamist aasta alguses on arenevate turgude aktsiad pidevalt surve all olnud. Müügisurve kasvas juunis. Selle tagajärjena on arenevate turgude aktsiaindeks selle aasta algusega võrreldes 5% miinuses. Hetketase on kõigi aegade rekordist 9 % madalam. Enam kui poolt sellest langusest saab selgitada arenevate turgude valuutade nõrgenemisega – nende kurss on aasta jooksul 3% langenud. Kuid investorid väljusid ka aktsiatest. Maikuus võtsid jaeinvestorid arenevate turgude aktsiafondidest välja 12 miljardit USD.

Viimase languse peamine vedur on hirm uue arenevate turgude finantseerimise kriisi ees. Mõned investorid kardavad, et USD intressimäärade kasv ja arenevate turgude valuutade nõrgenemine põhjustavad arenevate turgude riikide võimetuse oma võlgu refinantseerida. Paraku jääb neil kahe silma vahele see, et arenevad riigid on palju rikkamaks saanud ning neil on suuremad välisvaluuta reservid kui 20 aastat tagasi.

Uuringuasutuse Research Affiliates analüüsi kohaselt moodustavad riigid, mille finantseerimiskriisi riski on kõrgendatud ja mis seetõttu uudistesse satuvad, vähem kui 20% kõigist arenevatest turgudest. Samas pole peaaegu mingisugust riski suurimas osas neist riikidest, mis esindavad 60% arenevatest turgudest.

Lõpetuseks, kui võtame arvesse arenevate turgude aktsiate hinnataseme, siis on nende hinnatase praegu USA aktsiatega  võrreldes enam kui poole madalam, tsükliliselt korrigeeritud hinna ja tulu suhtearvu (Cyclically adjusted Price to Earnings, CAPE) järgi. Paistab, et arenevate turgude aktsiad pakuvad riskide eest ka head hüvitist. Seetõttu eelistame kõiki eeltoodud tegureid arvestades arenevate turgude, eriti Hiina, aktsiaid.

Väljavaade

Kuigi paljud ebakindlused teevad meid ettevaatlikumaks, ei näe me ikka veel selgeid märke pullituru lõppemisest. Volatiilsus peaks sündmuste arenedes kõrgeks jääma, aga selle praegune tase on ikkagi madalamal kui ajalooline keskmine. MSCI All Country World Indexi keskmine muutus kuus on veidi üle 3%. Samas oli indeksi selle aasta keskmine liikumine kuus vaid 2,3%.

Lisaks sellele peaks ettevõtete kasumid 2018. aasta teises kvartalis tugevalt kasvama. USAs peaksid kasumid teises kvartalis kasvama 20,7%. Kasumite kasv Euroopas peaks nõrgema euro toel samuti teises kvartalis 8,7% tasemele tõusma. Selle tulemusena jääb kasumite kasv kui globaalsete aktsiate peamine vedur endiseks ning see peaks edaspidi toetust pakkuma.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.