Globaalsed aktsiad langesid mõnevõrra juunis, aga need on endiselt vaid veidi kõigi aegade rekordtasemetest maas

Enamikku peamistest aktsiaturgudest tabas juunis väike langus. All Country World Index, mis esindab nii arenenud kui ka arenevate turgude aktsiaid koos, langes eelmisel kuul 0,73%. Põhja-Ameerika oli juunis ainuke suur piirkond, kus aktsiaturud kasu tootsid. Selle kasu veduriks oli USA aktsiate 0,55% suurune kasv.

Kõige rohkem tõmbasid turge langusele arenevad turud. Arenevate turgude aktsiaid tabas juunis 4,6% suurune langus. Languse suurt osa võib selgitada arenevate turgude valuutade kukkumisega. Juunis oli see kukkumine MSCI EM Currency indeksiga mõõdetult 2,7%. Samas olid ka aktsiad ise müügisurve all.

Pikemas perspektiivis on All Country World Index praegu vähem kui 1% kaugusel kõigi aegade tipust, mille see saavutas eelmisel kuul. Aastases võrdluses on All Country World Index kasvanud 1,28%. USA aktsiaturg on sel aastal samuti ligi 2% tõusnud. See vedas juunis Põhja-Ameerika piirkonna tervikuna uue kõigi aegade kõrgemate tasemeteni (eurodes mõõdetuna).

Võlakirjade tootluses ei toimunud suuri muutusi ei ELis ega USAs vaatamata sellele, et keskpangad möödunud kuul oma koosolekuid pidasid. 2-aastaste võlakirjade tootlus ELis jäi kuu jooksul sisuliselt muutumatuks, samas kui USA 2-aastaste võlakirjade tootlus kasvas keskpanga poolse määrade tõstmise järelmina 10 baaspunkti. 10-aastaste võlakirjade tootlused jäid juunis nii USAs kui ka ELis samaks.

Kaubandussõda kogub tuure ja tekitab investorites ebakindlust, aga mõistlik lahendus on veel võimalik

Kaubandussõja teemad olid juunis korduvalt investorite meeleolude ja globaalsete turgude peamised mõjutajad. Vastastikused ähvardused uusi tariife rakendada ning võimalikud kättemaksuaktsioonid USA ja ülejäänud maailma vahel on viimasel ajal tuure kogunud. Varem välja kuulutatud tariife hakatakse juba rakendama, samas kui uutega ähvardamine on hoogu juurde saamas.

Analüütikute hinnangul satub tariifide alla kuni 800 miljardi USD väärtuses USA importkaupa halvimal juhul, kui kõik ähvardused täide viiakse. See tähendaks ka kättemaksuks sarnaste tariifide kehtestamist USA eksportkaupadele. Kuigi halvima stsenaariumi realiseerumine on äärmiselt ebatõenäoline, on see kogusumma ikkagi maailma kogu ekspordimahuga võrreldes väike. WTO statistika kohaselt ületas maailma ekspordimaht 2017. aastal kokku 17 triljoni USA dollari piiri.

Sellistel tariifidel, kui need jõustatakse, oleks maailmamajandusele ilmselgelt negatiivne mõju. Kuigi nende tariifide täpset mõju on praeguses staadiumis võimatu hinnata, ollakse üldiselt ühel nõul selles, et võimalikud tariifid ei suudaks üleilmset majanduskasvu peatada.

Samas ei ole praegu kõige olulisem teema mitte võimalik mõju majandusele, vaid kasvav ebakindlus. Keegi pole kindel selles, millal ja kuidas see kõik lõpeb. See teeb investorid võimalike halvimate stsenaariumide suhtes närviliseks ja mõjutab halvasti nende hoiakuid.

Siiski on üks tegur, mida investorid eriti ei arvesta, aga mis võib arenguid märkimisväärselt mõjutada. See tegur on USA lähenevad vahevalimised, mis toimuvad 6. novembril 2018. Sisemajandus ja aktsiaturg on ühed kõige olulisemad näitajad, mida USA valijaskond poliitiliste parteide hindamiseks kasutab. See tähendab, et USA aktsiate korrektsiooni venimine ei ole Trumpile enne vahevalimisi vastuvõetav. Seega on ikka veel võimalik, et agressiivne retoorika suvel maha rahuneb. Kui see juhtub, siis võib tegemist olla ideaalse globaalsete aktsiate tõusu katalüsaatoriga, kuna paljud ei oska seda praegu oodata ja valmistuvad hoopis kõige halvemaks.

Hinnalanguse ootus saavutas viimase viie aasta suuruselt seitsmenda nädalase kasvu

Eespool kirjeldatud ebakindluse mõju oli väga selgelt näha viimases Ameerika Erainvestorite Liidu (American Association of Individual Investors, AAII) läbiviidud uurimises, mis avaldati 28. juunil 2018. Hinnatõusu ootus langes enam kui 10 protsendipunkti 28,4% tasemele. See on suurim nädalane langus märtsi algusest alates. Hinnalanguse ootus aga kasvas 40,8% tasemele, mis on viimase aasta suuruselt seitsmes tulemus.

Need arengud on hinnatõusu ootuse ja hinnalanguse ootuse vahe (hinnatõusu ootus miinus hinnalanguse ootus) 24,9 protsendipunkti võrra langetanud. See on viimase viie aasta suurim kaldumine hinnalanguse ootuse suunas. Sellised äärmuslikud liikumised on tavaliselt hea kontraindikaator ning üleliigselt negatiivsele meeleolule järgneb tavaliselt aktsiahindade tõus. Seega peaks investorite meeleolud edaspidi aktsiaid toetama.

Mitmed piirkonnad kogesid aastail 2009–2018 karuturu langusi

Investorid osutavad palju tähelepanu globaalsete aktsiate praeguse tõusutrendi pikkusele, kuna hiljutise finantskriisi madalpunktini jõudmisest on juba enam kui 9 aastat möödas. Niisiis on tegemist pikkuselt teise pullituruga USA ajaloos. Paljudel jääb aga kahe silma vahele asjaolu, et osa suurte piirkondade aktsiatest on selle aja jooksul ametlikult karuturgu kogenud.

Laialdaselt aktsepteeritud karuturu definitsioon on 20 või enama protsendiline langus kõrgpunktist. Näiteks arenevate turgude aktsiad olid sel perioodil kaks korda karuturul – 2011 ja 2015–16. Euroopa aktsiad olid 2011. aastal samuti karuturul, samas kui väljaspool USAd asuvad arenenud turud olid sellele väga lähedal, langedes 2011. aastal 19%. USA aktsiate tugevate tulemuste taustal jäid need karuturud märkamata.

See viitab asjaolule, et aktsiate tõusutrend ei ole tegelikult nii pikk, nagu paljud usuvad. Viimane finantskriis on investoritel veel hästi meeles. Seetõttu ootavad nad samas suurusjärgus langusi palju sagedamini, kui need tegelikult aset leiavad. Praegune aktsiaturgude taastumine on läbinud mitmeid tavapäraseid korrektsioone. Ainuüksi viimasest finantskriisist möödunud aeg ei peaks potentsiaalselt tõusu piirama.

Investorid põgenevad arenevatelt turgudelt, aga kas see hirm on põhjendatud?

Pärast kõigi aegade rekordtaseme saavutamist aasta alguses on arenevate turgude aktsiad pidevalt surve all olnud. Müügisurve kasvas juunis. Selle tagajärjena on arenevate turgude aktsiaindeks selle aasta algusega võrreldes 5% miinuses. Hetketase on kõigi aegade rekordist 9 % madalam. Enam kui poolt sellest langusest saab selgitada arenevate turgude valuutade nõrgenemisega – nende kurss on aasta jooksul 3% langenud. Kuid investorid väljusid ka aktsiatest. Maikuus võtsid jaeinvestorid arenevate turgude aktsiafondidest välja 12 miljardit USD.

Viimase languse peamine vedur on hirm uue arenevate turgude finantseerimise kriisi ees. Mõned investorid kardavad, et USD intressimäärade kasv ja arenevate turgude valuutade nõrgenemine põhjustavad arenevate turgude riikide võimetuse oma võlgu refinantseerida. Paraku jääb neil kahe silma vahele see, et arenevad riigid on palju rikkamaks saanud ning neil on suuremad välisvaluuta reservid kui 20 aastat tagasi.

Uuringuasutuse Research Affiliates analüüsi kohaselt moodustavad riigid, mille finantseerimiskriisi riski on kõrgendatud ja mis seetõttu uudistesse satuvad, vähem kui 20% kõigist arenevatest turgudest. Samas pole peaaegu mingisugust riski suurimas osas neist riikidest, mis esindavad 60% arenevatest turgudest.

Lõpetuseks, kui võtame arvesse arenevate turgude aktsiate hinnataseme, siis on nende hinnatase praegu USA aktsiatega  võrreldes enam kui poole madalam, tsükliliselt korrigeeritud hinna ja tulu suhtearvu (Cyclically adjusted Price to Earnings, CAPE) järgi. Paistab, et arenevate turgude aktsiad pakuvad riskide eest ka head hüvitist. Seetõttu eelistame kõiki eeltoodud tegureid arvestades arenevate turgude, eriti Hiina, aktsiaid.

Väljavaade

Kuigi paljud ebakindlused teevad meid ettevaatlikumaks, ei näe me ikka veel selgeid märke pullituru lõppemisest. Volatiilsus peaks sündmuste arenedes kõrgeks jääma, aga selle praegune tase on ikkagi madalamal kui ajalooline keskmine. MSCI All Country World Indexi keskmine muutus kuus on veidi üle 3%. Samas oli indeksi selle aasta keskmine liikumine kuus vaid 2,3%.

Lisaks sellele peaks ettevõtete kasumid 2018. aasta teises kvartalis tugevalt kasvama. USAs peaksid kasumid teises kvartalis kasvama 20,7%. Kasumite kasv Euroopas peaks nõrgema euro toel samuti teises kvartalis 8,7% tasemele tõusma. Selle tulemusena jääb kasumite kasv kui globaalsete aktsiate peamine vedur endiseks ning see peaks edaspidi toetust pakkuma.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel www.luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.