Luminori omanikud on Nordea ja DNB Rootsis registreeritud valdusühingu Luminor Group AB kaudu. Viimase tegevuseesmärk on Luminori äriühingute aktsiate omamine. Nordeal ja DNB-l on ühendpangas võrdsed hääleõigused. Nordeale kuulub 56% ja DNB-le 44% varalistest õigustest, mis peegeldavad mõlema panga proportsionaalset panust Luminori tehingu sõlmimisel 1. oktoobril 2017.

13. septembril 2018 allkirjastasid DNB Bank ASA (DNB) ja Nordea Bank Abp (Nordea) lepingu USA päritolu erakapitalifondiga Blackstone enamusosaluse müügiks Luminoris. Tehingu tulemusena omandab Blackstone 60% suuruse enamusosaluse pangas. Nordea ja DNB säilitavad kumbki Luminoris 20% osaluse ning jätkavad omanikena oma  ekspertteadmiste pakkumisega läbi nõukogu töö ja toetavad jätkuvalt panka pikaajalise rahastamisega. Täiendavalt käivad läbirääkimised Nordea ja Blackstone´i vahel Nordea 20%-lise osaluse väljaostmiseks lähiaastatel.

Tehingu lõpuleviimine sõltub Euroopa Keskpanga ja kohalike finantsjärelevalveasutuste heakskiidust ning peaks toimuma orienteeruvalt 2019. aasta jooksul.

Ühtne Baltikumi-ülene finantsteenuste osutaja

19. veebruaril 2018 alustas Luminor organisatsiooni struktuuri ümberkorraldustega, mille tulemusel muutub Eesti üksus peakontoriks ning Läti ja Leedu üksused filiaalideks.

Luminor esitas vastavad teavitused Eesti Finantsinspektsioonile, mida menetleti Euroopa Keskpanga ja Finantsinspektsiooni koostöös.

28. juunil 2018 sai Luminor Euroopa Keskpangalt heakskiidu viia lõpule piiriülene ühinemine Baltimaades.

2. jaanuaril 2019 lõpetas Luminor ümberkorraldustega ning jätkab pangandustegevust Baltimaades Luminor Eesti üksuse ja selle registreeritud filiaalide kaudu Lätis ja Leedus.

Äritegevuse juhtimise koondamine Eestis asuva üksuse alla ning Läti ja Leedu üksuste filiaalideks ümberkorraldamine muudab organisatsiooni juhtimisstruktuuri läbipaistvamaks ja tööprotsessid efektiivsemaks.

Luminor grupi tütarettevõtted
Oluline info Luminori piiriülese ühinemise kohta