DNB Bank ASA ja Nordea Bank AB, Luminori Baltimaade äriüksuste omanikud valdusühingu Luminor Group AB kaudu, allkirjastasid 13. septembril 2018 lepingu USA investeerimisettevõtte Blackstone'iga Luminori enamusosaluse müümiseks.

Luminor ja Blackstone teatasid 30. septembril 2019, et Blackstone'i juhitud erakapitali investeerimisfondid omandasid pangas 60% enamusosaluse. Panga senised omanikud Nordea ja DNB säilitavad kumbki 20% osaluse.

Pärast tehingu toimumist on panga omanikud Nordea Invest, DNB Invest ja Braavos BidCo valdusühingu Luminor Holding AS kaudu.

Nordea ja DNB jätkavad panga esindamist nõukogus, pakkudes pikaajalist rahastust ja oskusteavet. Peale selle sõlmis Blackstone Nordeaga lepingu viimasele jäänud 20% osaluse omandamiseks tulevikus.

Teekond ühtseks Baltikumi-üleseks finantsteenuste osutajaks

19. veebruaril 2018 tegi Luminor esimesed toimingud eesmärgiga täita õigusliku ümberkujundamisprotsessi tingimusi ning esitas Läti Vabariigi äriregistrile ühinemislepingu projekti ning Eesti Finantsinspektsioonile teated filiaalide avamise kohta Lätis ja Leedus.

28. juunil 2018 sai Luminor Euroopa Keskpangalt nõusoleku tegeleda piiriülese ühinemisega.

2. jaanuaril 2019 ühendas Luminor oma Balti üksused ning viis lõpule Eesti peakontori ning Läti ja Leedu filiaalide juriidilise ühinemise.

See muudatus on lihtsustanud meie õiguslikku struktuuri ning tagab täielikult integreeritud kliendikeskse pangandustegevuse Balti riikides.

Tütarettevõtted
Oluline info Luminori piiriülese ühinemise kohta