Luminori Balti riikide äriüksuste omanikud on Nordea ja DNB Rootsis registreeritud valdusühingu Luminor Group AB vahendusel. Viimase tegevuseesmärk on Luminori äriühingute aktsiate omamine. Nordeal ja DNB-l on ühendpangas võrdsed hääleõigused. Nordeale kuulub 56% ja DNB-le 44% varalistest õigustest, mis peegeldavad mõlema panga proportsionaalset panust ühendpanka tehingu sulgumisel 1. oktoobril 2017.

Nordea (Fitch AA-, Moody’s Aa3) kuulub turukapitalisatsiooni arvestuses Euroopa kümne suurima panga hulka ja teenindab kokku ligi 11 miljonit klienti. DNB (Fitch A+, Moody’s Aa2) on üks Põhjamaade suurimaid finantsgruppe ja Norra turuliider, mis tegutseb 18 riigis üle maailma. DNB on hetkel maailmas üks paremini kapitaliseeritud pankasid.

Järgmised sammud

19. veebruaril 2018 alustas Luminor organisatsiooni struktuuri ümberkorraldustega, mille tulemusel muutb Eesti üksus peakontoriks ning Läti ja Leedu üksused filiaalideks.  

Luminor esitas vastavad teavitused Eesti Finantsinspektsioonile, mida menetletakse Euroopa Keskpanga ja Finantsinspektsiooni koostöös. Ümberkorraldustega plaanitakse lõpule jõuda 2019. jaanuariks.

Ümberkorraldused ei mõjuta igapäevast klientide teenindamist. Muudest Luminoriga seotud arengutest, mis puudutavad toote- ja teenusevalikut, uusi kliendipakkumisi ja digitaalseid edusamme, teavitatakse kliente tavapäraste panga info- ja teeninduskanalite kaudu.

Luminor Group AB tütarettevõtted
Oluline info Luminori piiriülese ühinemise kohta