Luminori isikuandmete töötlemise kord (kehtib kuni 01.01.2019)

Luminori isikuandmete töötlemise kord (kehtib alates 02.01.2019)