Mobiilirakendus võimaldab kasutada põhilisi pangateenuseid. Nende pangateenuste osutamisele kohalduvad panga üldtingimused.

Pangateenuste osutamisel panga poolt isikuandmete töötlemise kohta lugege palun panga üldtingimuste punktist 9.

Oleme pööranud palju tähelepanu, et mobiilirakenduse kasutamine oleks alati turvaline. Mobiilipanga rakenduses on kasutusel järgnevad turvameetmed, mis tagavad, et Sinu andmed on alati turvaliselt kaitstud ning kolmandad inimesed ei saa ligi sinu andmetele läbi mobiilirakenduse: