Isikuandmete töötlemine

Soovime pakkuda Sulle tooteid ja teenuseid, mis arvestavad Sinu ootustega. Selleks on meil vaja töödelda Sinu personaalset infot. Meie jaoks on väga oluline läbipaistvus ja andmete privaatsus. Tahame, et Sa teaksid kuidas ja millistel põhjustel me Sinu andmeid kogume ja töötleme.

Kuidas me käsitleme Sinu isikuandmeid

Milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas?

Me kogume mitmesuguseid andmeid, alustades isikutuvastamist võimaldavast infost lõpetades andmetega, mis puudutavad finantstulusid ja -kohustusi. Me kogume andmeid juhtudel, kui Sa avaldad soovi meie tooteid ja teenuseid kasutada, Sa juba teed seda või kontakteerud meiega.

Miks me Sinu andmeid töötleme?

Me töötleme Sinu andmeid selleks, et pakkuda teenuseid, täita regulatiivseid nõudeid või täiustada meie tooteid ja teenuseid. Me ei kogu, analüüsi ega säilita andmeid rohkem ega kauem kui see on vajalik Sulle teenuse pakkumiseks. Enamikul juhtudel peame konkreetsete andmete säilitamisel järgima seadustes ettenähtud tähtaegu.

Mida see kõik Sinu jaoks tähendab?

See tähendab, et Sina oled oma andmete omanik ja me tahame, et teaksid, et meie jaoks on oluline Sinu privaatsus. Sel eesmärgil oleme ka uuendanud oma Isikuandmete töötlemise korda. Küsimuste korral, võta meiega julgelt ühendust.

Me analüüsime Sinu isikuandmeid siis, kui

  • Sa juba oled meie klient või
  • Sa soovid meie teenuseid kasutada või
  • Sa oled kaudselt seotud meie poolt pakutavate teenustega (näiteks käendaja) 

Vaata lähemalt

Isikuandmete töötlemise kord
Andmete säilitamise kord
Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimused

Andmekaitseametnik Leedus
dataprotectionLT@luminorgroup.com
Andmekaitseametnik Lätis
dataprotectionLV@luminorgroup.com
Andmekaitseametnik Eestis
dataprotectionEE@luminorgroup.com

Anname koos pangandusele uue näo!