Kas majandustulemused toetavad tõusutrendi?

Аnton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht

Parim aasta esimene pool pärast 2015. aastat

Vaatamata maailma majanduskasvu aeglustumisele, osutus juuni finantsturgudele positiivseks – üleilmsed aktsiaturud suutsid teha enamiku mai kaotustest tasa. Kasvu eesotsas olid taaskord USA aktsiad, mis kosusid kuuga pea 7% ning jõudsid kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Aktsiahinnad kallinesid juulis edasi, viies ka maailma aktsiaturu indeksi (MSCI ACWI) rekordtasemele.

Aktsiaturgude näitajad

  1 kuu Kumulatiivselt 2019 aasta algusest Erinevus kõrgeimast tasemest
Arenenud turud, v.a. USA (EUR) 3,5% 12,2% 7,9%
ACWI maailma aktsiaturu indeks (EUR) 4,1% 15,3% 1,9%
Euroopa (EUR) 4,3% 13,6% 7,8%
Arenevad turud (EUR) 3,4% 9,6% 8,0%
S&P 500 indeks (USD) 6,9% 17,3% 0,1%

* – igakuiste andmete alusel
Allikas: MSCI, finance.yahoo.com

Arenevate turgude aktsiahindade kasv oli tagasihoidlikum ning selle tulemusena on nende tootlus aasta algusest väiksem kui arenenud turgude aktsiate oma. Arenenud turgude aktsiate tootlus alates aasta algusest ületas arenevate turgude aktsiate oma ligi kaks korda, vastavalt 16,1% võrreldes 9,6%-ga.

Võrreldes eelmise aastaga, kui ükski suur varaklass ei saavutanud korralikke tulemusi, oli selle aasta esimene pool finantsturgudel parim pärast 2015. aastat. Sel aastal on nii võlakirjade, aktsiate kui ka toorainete hinnad tõusuteel. Viimased on kasvanud kõige tagasihoidlikumalt (4,5% aasta algusest).

Eri varaklasside kalendriaasta tootlused


Allikas: Bloomberg

Maailmamajanduse kasvu aeglustumine kärbib inflatsiooniootusi

Kuna praegused majandusnäitajad ei näita paranemise märke, loodavad investorid, et keskpangad rakendavad üleilmsete finantsturgude toetuseks rahapoliitilisi meetmeid. Selle tulemusena peeti tavaliselt halbu uudiseid ja oodatust halvemaid majandusnäitajaid hoopis heaks ning üleilmsete aktsiate hinnad kasvasid, sest investorid uskusid, et need uudised suurendasid intressimäärade langetamise tõenäosust.

Üleilmne majandustegevus on tõepoolest aeglustumas ning paljud näitajad ennustavad, et kasv pidurdub ka edaspidi. Viimased ostujuhtide indeksi (PMI) andmed näitavad, et üleilmne tööstussektor on kokku tõmbumas. Tagasihoidlikku kasvu täheldatakse veel ainult USAs. Nii toetab üldist majanduskasvu üksnes tugev teenindussektor.

Valitud riikide ostujuhtide indeksid (PMI)


Allikas: Bloomberg

Majanduskasvu aeglustumine vähendab inflatsioonisurvet. Selle tulemusena on nii praegused inflatsiooninäidud kui ka pikaajalised prognoosid püsivalt vähenenud, olles keskpankade sihtmääradest tunduvalt madalamad. USA pikaajalised inflatsiooniootused langesid madalaimale tasemele pärast 2016. aastat. Euroalas langesid pikaajalised inflatsiooniootused 15-aasta madalaimale tasemele. Kuna üks peamisi keskpanga kohustusi on hoida inflatsioon stabiilne, pani säärane ootuste langus investorid uskuma, et keskpangad sekkuvad rahapoliitiliste stiimulitega. Nii Euroopa Keskpanga kui ka föderaalreservi presidendid on tõepoolest kinnitanud, et nad on valmis rahapoliitikat leevendama.

Pikaajalised inflatsiooniootused


Allikas: Bloomberg

Turud arvestavad hindadesse föderaalreservi ja Euroopa Keskpanga üpris agressiivsed lisastiimulid

Föderaalreservi president Powell tunnistas oma hiljutistes kõnedes, et üleilmse tööstussektori kokkutõmbumine ja suurenenud kaubanduspinged ohustavad majandust. Sellest tulenevalt vihjas Powell, et föderaalreserv on valmis juulis ettevaatusabinõuna intressimäärasid langetama, et toetada majandust. Sellepärast on investorid veendunud, et USAs langetatakse intressimäära juba juulis. Küsimus on vaid selles, kui suurel määral – investorite meelest on umbes 20% tõenäosus, et määra langetatakse 50 baaspunkti võrra.

Üldiselt tunduvad investorite ootused seoses rahapoliitika lõdvendamise kiirusega üpris agressiivsed. Praegu arvestavad turud hindadesse sisse umbes 0,8 protsendipunktist intressimäära langust järgmise aasta jooksul. Nii kukkus USA 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus tagasi 2%-ni, kuna intressimäära languse ootuses suunasid investorid raha fikseeritud tulumääraga instrumentidesse.

Vaatamata juba hetkel kehtivale negatiivsele intressimäärale, kinnitas ka Euroopa Keskpank valmisolekut lisastiimulite rakendamiseks. Euroopa Keskpanga president Draghi märkis, et keskpangal on veel võimalusi ja meetmeid, et rahapoliitikat täiendavalt leevendada. Seega ootavad investorid, et Euroopa Keskpank teatab septembrikuisel kohtumisel 20-baaspunktilisest intressimäära langetamisest ning võlakirjade ostuprogrammi taaskäivitamisest. Need ootused viisid Saksamaa 10-aastaste võlakirjade tootluse kõigi aegade madalaimale tasemele (-0,4%). Peale selle eeldatakse nüüd turul, et euroala intressimäärad jäävad 2025. aastani negatiivseks.

Lisaks teatati, et Rahvusvahelise Valuutafondi tegevdirektor Christine Lagarde valiti järgmiseks Euroopa Keskpanga presidendiks ning alustab tööd 2019. aasta novembris. See otsus oli investoritele meeltmööda, kuna Lagarde'i peetakse Draghi rahapoliitika toetajaks ning paistab olevat avatud ebatraditsioonilisele rahapoliitikale. Investorite ootused seoses Euroopa Kespanga edaspidise rahapoliitilise tegevusega jäid seetõttu samaks.

Rahapoliitika leevendamine peaks USA dollari surve all hoidma

Intressimäärade suhteliste tasemete muutustel on oluline osa valuutakursside kujunemisel. Kui intressimäärade vahe liigub ühe riigi kasuks, kipub selle riigi valuuta tavaliselt kallinema. Vastavalt  2005. aastast alates kogutud andmetele on euro ja USA dollari vahetuskurss ning euro ja dollari intressimäärade vahe muutused olnud omavahel tugevas seoses.

EUR/USD vahetuskurss vs eurotsooni ja USA intressimäärade vahe


Allikas: Bloomberg

Arvestades sellega, et euro intressimäärad on nüüd negatiivsed, on Euroopa Kespangal võrreldes föderaalreserviga palju vähem ruumi, et intressimäära täiendavalt langetada. Sellest tulenevalt peaksid euro intressimäärad muutuma dollari omadega võrreldes suhteliselt atraktiivsemaks toetades euro valuutakursi. See suundumus võib aidata euro ja USA dollari vahetuskursil aasta lõpuks kosuda.

Teise kvartali tulemuste avaldamise hooajal on oluline osa edaspidise kasumi kasvu ootuste kujundamisel

Juulis algab 2019. aasta teise kvartali kasumiaruannete esitamise hooaeg. Üleilmsed ettevõtete kasumi kasvu prognoosid muutuvad üha tagasihoidlikumaks, kuid aasta lõpuks ennustatakse kasvumäära märgatavat taastumist. Selle tulemusena otsitakse praegusel tulemuste avaldamise perioodil hoolikalt vihjeid edaspidise kasumite kasvu väljavaate kohta.

Institutional Brokers' Estimate Systemi (I/B/E/S Refinitiv) andmetel jäävad USA ettevõtete kasumid 2019. aasta teises kvartalis samale tasemele, mis aasta tagasi. Euroopas ennustavad analüütikud võrreldes 2018. aasta teise kvartaliga tagasihoidlikku, 0,8% kasumite kasvu.

Järgmiseks aastaks ennustatakse aga ettevõtete kasumite märgatavat kasvu. Prognoosi kohaselt kasvavad euroala ettevõtete kasumid järgmisel aastal 7,4% võrra, samal ajal kui USAs ennustatakse samal perioodil kuni 7,5% kasvu. Lisaks panevad investorid suurimad lootused arenevate turgude ettevõtete kasumite kasvule, ennustades neile järgmiseks aastaks 9,7% suurenemist.
Ettevõtete kasumimarginaalid

Allikas: Bloomberg

Julged kasvuprognoosid suurendavad ohtu, et tegelikud andmed valmistavad pettumust. Arenenud turgude ja eriti USA ettevõtete kasumimarginaalid on rekordiliste tasemete juures, mis tähendab, et kasumid peaksid ennekõike kasvama suurenenud müügitulu arvelt. Sellepärast sõltuvad sellised julged kasvuprognoosid üleilmse majanduskasvu taastumisest selle aasta lõpus. Vaid arenevate turgude ettevõtete kasumimarginaalid on ikka veel umbes 30% 2007. aastal saavutatud rekordtasemest väiksemad ning seega on neil kasvuruumi.

Väljavaade

Pärast aktsiaturgude hiljutist tõusu on üleilmsete aktsiate hinnatasemed (P/E suhtarvud) ületamas ajaloolisi keskmiseid tasemeid. Kuigi üleilmsed aktsiad ei ole ülikallid, on need mõnes piirkonnas, näiteks USAs, korralikult kallinenud. Samal ajal on arenevate turgude aktsiad ikka veel suhteliselt odavad. Sellegipoolest eeldavad sellised hinnatasemed ka edaspidi kasumite jõulist kasvu, et toetada aktsiate kallinemist.

Seega on üleilmsete aktsiate jaoks äärmiselt oluline, et majanduskasv selle aasta teises pooles taastuks. USA ja Hiina vahelise kaubandussõja suhtes G20 kohtumisel sõlmitud vaherahu andis investoritele kauaoodatud lootust. Kuigi kohtumise ajal ei tehtud kindlaid kokkuleppeid, andis läbirääkimiste alustamine investoritele lootust, et aasta lõpuks jõutakse kaubanduslepingu sõlmimiseni, mis pakuks maailmamajandusele vajalikku tuge.

Madalamad intressimäärad peaksid   üleilmsetele aktsiatele lisatoetust pakkuma. Intressimäärade langus aitab parandada kasumimarginaali, hoides rahastamiskulud madalal. Lisaks kipub aktsiate hinna-kasumi (P/E) suhtarv tõusma siis, kui föderaalreserv langetab intressimäärasid. Ajalooliselt on USA aktsiate hinna-kasumi suhtarv kasvanud keskmiselt 10% järgmise aasta jooksul pärast föderaalreservi esimest intressimäära langetamist (alates 1980. aastast kogutud andmete põhjal). Tõepoolest oli aga keskmine alghinnatase (P/E suhtarv) esimese intressimäära langetamise ajal siis oluliselt madalam kui praegu. Seega on suur tõenäosus, et seekord ei pruugi ajalugu korduda.

S&P 500 indeksi hinna/kasumi (P/E) suhtarvu muutus föderaalreservi esimese intressimäära langetamise ajal


Allikas: Bloomberg, Luminori arvutused

Lisaks on võlakirjade hinnatasemed praegu agressiivsete intressimäära langetamiste ootuste tõttu üpris kõrged. Selle tulemusena ei pruugi keskpangad olla võimelised intressimäärasid oodatud kiirusega langetama, kui inflatsioonipinged peaksid majanduse väljavaadete paranedes suurenema. Sellisel juhul võivad võlakirjaturgude investorid olla sunnitud oma ootusi korrigeerima, , surudes intressimäärasid ülesse ning võlakirjade hindu alla.

Üldiselt jäävad riskid lühiajalises perspektiivis kõrgeks, mis võib omakorda põhjustada suuremaid varahindade kõikumisi. Aga kui need probleemid saavad lahendatud, suure tõenäosusega võib maailma aktsiaturgude tõustrend jätkata.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.