Hoiused

Tähtajaline hoius

Periood EUR USD GBP NOK
1K 0,00 0,30 0,40 0,40
3K 0,10 0,55 0,50 0,80
6K 0,25 1,00 0,65 1,00
9K 0,35 1,05 0,75 1,05
12K 0,45 1,15 0,90 1,10
24K 0,35 1,30 0,80 1,20
36K 0,35 1,30 0,80 1,35
48K 0,35 1,50 1,05 1,60
60K 0,70 1,50 1,05 1,60
 • Intressimäärad kehtivad summadele 100 EUR kuni 100 000 EUR või selle ekvivalendile muus valuutas.
 • Intress on tabelis näidatud protsentides 360-päevase (GBP puhul 365-päevase) aasta kohta. Intressi arvestatakse tegelike hoiustamispäevade eest.
 • Intressimäärad kontorites on 0,1% madalamad.

Kogumishoius

Periood EUR
6K 0,20
12K 0,30
18K 0,30
24K 0,30
30K 0,30
36K 0,35
42K 0,35
48K 0,35
54K 0,35
60K 0,40
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.

Reservhoius

Summa Intressimäär
Summadele kuni 50 000 € 0,15 % aastas
Summadele üle 50 000 € 0,01 % aastas
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.

Ärireservhoius

Summa EUR intressimäär
Summadele kuni 30 000 € 0,2% p.a.
30 000 € ületavale osale summast 0,3% p.a.
70 000 € ületavale osale summast 0,01% p.a.
 • Intressi arvestatakse kalendrikuu miinimumsaldole ja makstakse välja üks kord kuus hiljemalt kuu teisel pangapäeval.
 • Pangal on õigus intressi ja summade vahemikke ühepoolselt ja ilma ette teatamata muuta. Kehtivad intressitingimused on leitavad panga kodulehel.
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.

Lastehoius

Lastehoiuse intressimäära kehtestab pank. Hetkel on intressimäär 1,2%.
 • Intress arvestatakse iga päev hoiusekonto päevasaldo alusel.
 • Intressi maksab pank hoiusekontole kaks korda aastas - 30. juunil ja 31. detsembril ning hoiuse lõppkuupäeval. Nii hakkab kontole makstud intress omakorda Teile intressi teenima.

Baasintressid

Euribor

Euribor'i määrad

Luminor Prime

Laenutoodete baasintressid
Luminori baasintressimäär (Luminor Prime) 0,80% 360-päevase aasta baasil

Luminor Prime baasintress:

 • Luminor Prime baasintress on peamiselt mõeldud pika tagasimaksetähtajaga eralaenude baasintressimäärana (näiteks eluasemelaenud).
 • Luminor Prime baasintress järgib olukorda turul mõõduka tempoga, pakkudes stabiilsemat intressimäära kõikumist kui näiteks rahaturu intressimäärad.
 • Baasintressi taset mõjutavad käesoleva hetke lühi-ja pikaajalised rahaturu intressimäärad, õiguslik keskkond ja intressimäära ootused, inflatsiooni  prognoosid ja üldised majandusarengu trendid.
 • Luminor Prime baasintressi taseme määrab Luminori nõukogu.

Arvelduslaenu baasintressimäär

Arvelduslaenu baasintressimäär
Erakliendi EUR arvelduslaenu baasintressimäär 10,95% 360-päevase aasta baasil

Arvelduskonto

Arvelduskonto valuuta Intressimäär
EUR 0,01%
Muud valuutad 0%
 • Intressimäär on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva).
 • Intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
 • Intressiarvestus toimub päevalõpu kontojäägilt alates 300 € ning kantakse arvelduskontole vähemalt kord aastas.

Kaardid

Krediitkaartide intressimäärad

Krediitkaardid Krediitkaartide intressi- ja viivisemäärad 360-päevase aasta baasil
Mastercard Credit 20% aastas / 0,056% päevas
PINS 22% aastas / 0,061% päevas
Stockmann 18% aastas / 0,05% päevas
Platinum 12% aastas / 0,033% päevas
Mastercard Gold 18% aastas / 0,05% päevas
TopeltNeto 22% aastas / 0,061% päevas
Finnair Plus 22% aastas / 0,061% päevas

Viivis

Tarbijakrediit

Seadusega kehtestatud viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt - 8% aastas (0,022% päevas) 360-päevase aasta baasil*, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär

* EKP intressimäär + 8%, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär.

EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär. EKP intress võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), muudatuse toimudes avaldatakse uus intressimäär Ametlikes Teadaannetes.