Hoiused

Tähtajaline hoius

Periood EUR USD GBP NOK
1K 0,00 0,10 0,05 0,15
3K 0,00 0,10 0,05 0,20
6K 0,10 0,20 0,05 0,25
9K 0,10 0,20 0,05 0,25
12K 0,10 0,25 0,05 0,30
24K 0,10 0,25 0,05 0,35
36K 0,10 0,25 0,05 0,35
60K 0,10 0,25 0,05 0,40
 • Intressimäärad kehtivad summadele 100 EUR kuni 100 000 EUR või selle ekvivalendile muus valuutas.
 • Intress on tabelis näidatud protsentides 360-päevase (GBP puhul 365-päevase) aasta kohta. Intressi arvestatakse tegelike hoiustamispäevade eest.
 • Intressimäärad kontorites on 0,1% madalamad.

Reservhoius

Summa Intressimäär
Summadele kuni 50 000 € 0,15 % aastas
Summadele üle 50 000 € 0,01 % aastas
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.

Lastehoius

Lastehoiuse intressimäära kehtestab pank. Hetkel on intressimäär 1,2%.
 • Intress arvestatakse iga päev hoiusekonto päevasaldo alusel.
 • Intressi maksab pank hoiusekontole kaks korda aastas - 30. juunil ja 31. detsembril ning hoiuse lõppkuupäeval. Nii hakkab kontole makstud intress omakorda Teile intressi teenima.

Baasintressid

EURIBOR®

EURIBOR®-i määrad

EURIBOR® Benchmark

EURIBOR® põhineb suurimal võimalikul määral Euroopa rahaturu tehingutel, mis kajastavad baasintressimäära, st määra, millega Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Vabakaubanduspiirkonna (EFTA) riikide krediidiasutused saavad üksteiselt võtta eurodes tagatiseta laene.

EURIBOR® avaldatakse igal TARGETi tööpäeval või vahetult pärast kella 11.00 Brüsseli aja järgi iga määratletud tähtaja kohta: 1 nädal, 1 kuu, 3 kuud, 6 kuud ja 12 kuud.

EURIBOR®-i toetab tugev juhtimisraamistik ning selle arvutamiseks kasutatakse hübriidmeetodit, mis on kirjeldatud EURIBOR®-i võrdlusaluse koostamise meetodis. See koosneb kolmeastmelisest süsteemist, mis seab prioriteediks reaalsete tehingute kasutamise, kui need on olemas ja asjakohased. Baasintressimääral põhinevate tehingute puudumisel tugineb hübriidmeetod teistele sarnastele turuhinna kujundamise vahenditele, et tagada EURIBOR®-i usaldusväärsus. Lisaks korraldab Euroopa Rahaturgude Instituut (EMMI) igal aastal EURIBOR®-i määramise meetodi hindamise.

Luminor Prime

Laenutoodete baasintressid
Luminori baasintressimäär (Luminor Prime) 0,80% 360-päevase aasta baasil

Luminor Prime baasintress:

 • Luminor Prime baasintress on peamiselt mõeldud pika tagasimaksetähtajaga eralaenude baasintressimäärana (näiteks eluasemelaenud).
 • Luminor Prime baasintress järgib olukorda turul mõõduka tempoga, pakkudes stabiilsemat intressimäära kõikumist kui näiteks rahaturu intressimäärad.
 • Baasintressi taset mõjutavad käesoleva hetke lühi-ja pikaajalised rahaturu intressimäärad, õiguslik keskkond ja intressimäära ootused, inflatsiooni  prognoosid ja üldised majandusarengu trendid.
 • Luminor Prime baasintressi taseme määrab Luminori nõukogu.

Arvelduslaenu baasintressimäär

Arvelduslaenu baasintressimäär
Erakliendi EUR arvelduslaenu baasintressimäär 10,95% 360-päevase aasta baasil

Arvelduskonto

Arvelduskonto valuuta Intressimäär
EUR 0,01%
Muud valuutad 0%
 • Intressimäär on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva).
 • Intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
 • Intressiarvestus toimub päevalõpu kontojäägilt alates 300 € ning kantakse arvelduskontole vähemalt kord aastas.

Kaardid

Krediitkaartide intressimäärad

Krediitkaardid Krediitkaartide intressi- ja viivisemäärad 360-päevase aasta baasil
Mastercard Credit 20% aastas / 0,056% päevas
PINS 22% aastas / 0,061% päevas
Stockmann 18% aastas / 0,05% päevas
Platinum 12% aastas / 0,033% päevas
Mastercard Gold 18% aastas / 0,05% päevas
TopeltNeto 22% aastas / 0,061% päevas
Finnair Plus 22% aastas / 0,061% päevas

Viivis

Tarbijakrediit

Seadusega kehtestatud viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt - 8% aastas (0,022% päevas) 360-päevase aasta baasil*, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär

* EKP intressimäär + 8%, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär.

EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär. EKP intress võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), muudatuse toimudes avaldatakse uus intressimäär Ametlikes Teadaannetes.