Hoiused

Tähtajaline hoius

Periood EUR USD GBP NOK
1K 0 0,9 0,45 0,65
3K 0 1 0,5 0,7
6K 0,25 1,25 0,7 1,3
9K 0,35 1,45 0,7 1,3
12K 0,4 1,6 0,7 1,5
24K 0,3 1,6 0,7 1,7
36K 0,3 1,6 0,7 1,8
48K 0,4 1,6 0,7 1,9
60K 0,6 1,6 0,7 2,0
 • Intressimäärad kehtivad summadele 100 EUR kuni 100 000 EUR või selle ekvivalendile muus valuutas.
 • Intress on tabelis näidatud protsentides 360-päevase (GBP puhul 365-päevase) aasta kohta. Intressi arvestatakse tegelike hoiustamispäevade eest.
 • Intressimäärad kontorites on 0,05% madalamad.

Kogumishoius

Periood EUR
6K 0,20
12K 0,30
18K 0,30
24K 0,30
30K 0,30
36K 0,35
42K 0,35
48K 0,35
54K 0,35
60K 0,40
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.

Reservhoius

Summa Intressimäär
Summadele kuni 50 000 € 0,15 % aastas
Summadele üle 50 000 € 0,01 % aastas
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.

Ärireservhoius

Summa EUR intressimäär
Summadele kuni 30 000 € 0,2% p.a.
30 000 € ületavale osale summast 0,3% p.a.
70 000 € ületavale osale summast 0,01% p.a.
 • Intressi arvestatakse kalendrikuu miinimumsaldole ja makstakse välja üks kord kuus hiljemalt kuu teisel pangapäeval.
 • Pangal on õigus intressi ja summade vahemikke ühepoolselt ja ilma ette teatamata muuta. Kehtivad intressitingimused on leitavad panga kodulehel.
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.

Lastehoius

Lastehoiuse intressimäära kehtestab pank. Hetkel on intressimäär 1,2%.
 • Intress arvestatakse iga päev hoiusekonto päevasaldo alusel.
 • Intressi maksab pank hoiusekontole kaks korda aastas - 30. juunil ja 31. detsembril ning hoiuse lõppkuupäeval. Nii hakkab kontole makstud intress omakorda Teile intressi teenima.

Baasintressid

Euribor

Euribor'i määrad

Luminor Prime

Laenutoodete baasintressid
Luminori baasintressimäär (Luminor Prime) 0,80% 360-päevase aasta baasil

Luminor Prime baasintress:

 • Luminor Prime baasintress on peamiselt mõeldud pika tagasimaksetähtajaga eralaenude baasintressimäärana (näiteks eluasemelaenud).
 • Luminor Prime baasintress järgib olukorda turul mõõduka tempoga, pakkudes stabiilsemat intressimäära kõikumist kui näiteks rahaturu intressimäärad.
 • Baasintressi taset mõjutavad käesoleva hetke lühi-ja pikaajalised rahaturu intressimäärad, õiguslik keskkond ja intressimäära ootused, inflatsiooni  prognoosid ja üldised majandusarengu trendid.
 • Luminor Prime baasintressi taseme määrab Luminori nõukogu.

Arvelduslaenu baasintressimäär

Arvelduslaenu baasintressimäär
Erakliendi EUR arvelduslaenu baasintressimäär 10,95% 360-päevase aasta baasil

Arvelduskonto

Arvelduskonto valuuta Intressimäär
EUR 0,01%
Muud valuutad 0%
 • Intressimäär on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva).
 • Intressi arvutatakse tegelike hoiustamise päevade arvu eest.
 • Intressiarvestus toimub päevalõpu kontojäägilt alates 300 € ning kantakse arvelduskontole vähemalt kord aastas.

Kaardid

Krediitkaartide intressimäärad

Krediitkaardid Krediitkaartide intressi- ja viivisemäärad 360-päevase aasta baasil
Mastercard Credit 20% aastas / 0,056% päevas
PINS 22% aastas / 0,061% päevas
Stockmann 18% aastas / 0,05% päevas
Platinum 12% aastas / 0,033% päevas
Mastercard Gold 18% aastas / 0,05% päevas
TopeltNeto 22% aastas / 0,061% päevas
Finnair Plus 22% aastas / 0,061% päevas

Viivis

Tarbijakrediit

Seadusega kehtestatud viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt - 8% aastas (0,022% päevas) 360-päevase aasta baasil*, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär

* EKP intressimäär + 8%, kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär.

EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär. EKP intress võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), muudatuse toimudes avaldatakse uus intressimäär Ametlikes Teadaannetes.