Mastercard Gold ja Mastercard Platinum krediitkaardiga kaasneb reisikindlustus kogu perele, mis muudab teie reisid mugavaks ja turvaliseks.

See vabastab Teid kohustusest reisile minnes kindlustuse ostmist alati meeles pidada, nii et võite muretult kaasa minna ka spontaansete viimase hetke pakkumistega. Kindlustuskaitse laieneb lisaks kaardivaldajale ka temaga koos reisivatele pereliikmetele kuni 3 kuud kestvatel välisreisidel. Kusjuures, ei ole kindlustuse kehtimiseks vaja reisikulutusi selle kaardiga teha.

Mastercard Business ja Mastercard Business Debit kaartidega kaasneb reisikindlustus kaardiomanikule ja temaga koos reisivatele kahele kolleegile kuni 30 päevastele reisidele Euroopas. Reisikulutuste eest maksmise kohustust ei lisandu.

Kindlustusandjaks on ERGO Insurance SE

Luminor krediitkaartide reisikindlustus sisaldab:

Enne reisile minekut tutvuge reisikindlustuse tingimustega. Täpsemalt saab erinevate kaartide reisikindlustuse tingimustega tutvuda siin:

 Mastercard/VISA Gold ja Luminor Black reisikindlustuse tingimused
 Mastercard/VISA Business reisikindlustuse tingimused
 Mastercard Platinum reisikindlustuse tingimused 
 Luminor VISA Infinite reisikindlustuse tingimused

Üldinformatsioon ja kindlustussertifikaadi väljastamine Luminor Pangast. Telefon +372 628 3300

Kahjujuhtumi ja kindlustustingimusi puudutavate küsimustega aitab ERGO klienditeenindus.
Telefon: +372 610 6500

Kindlustusjuhtumi korral

Lisaküsimuste korral pöörduge oma kliendihalduri poole, Luminori klienditoe poole või ERGO poole telefonil +372 610 6500 või saatke e-mail aadressile isikukahju@ergo.ee.

Meditsiinilise hädaabi vajaduse korral tuleb kliendil või tema lähedasel ühendust võtta meditsiini abifirmaga OPS EST OÜ telefon: +372 634 7393 (24h teenindus) e-post: luminor@ops24.eu.

Kahjujuhtumi korral mis leidis aset kuni 31.12.2018 täitke AIG Europe Kahjunõude vorm, lisage kõik seotud dokumendid ning saatke need postiga:

AIG Europe Limited
Postkast 7024
14002 Tallinn, Eesti

Kindlustuse limiidid ja katted

Kaart Luminor Gold Platinum Business
Kindlustuskaitse Maksimaalne kindlustussumma krediitkaardi kohta, € Maksimaalne kindlustussumma kindlustatu kohta, € Maksimaalne kindlustussumma kaardi kohta, €
Meditsiiniabi kindlustus    
Ravi- ja transpordikulud 300 000 500 000 75 000
Hambaravikulud 500 500 500
Ravimite ja meditsiiniliste abivahendite soetamise kulud 500 500 500
Telefonikõnede kulud 50 50 0
Haigla päevaraha (päevas) 20 20 20
Õnnetusjuhtumi kindlustus    
Surm õnnetuse tagajärjel 50 000 60 000 30 000
Püsiv puue õnnetuse tagajärjel 50 000 60 000 30 000
Vastutus- ja õigusabikindlustus    
Vastutuskindlustus 50 000 100 000 50 000
Õigusabi 1000 1000 1000
Pagasikindlustus    
Pagasi hilinemine 750 750 300
Pagasi kaotsiminek 2000 2000 500
Pagasi vargus või kahjustumine 1000 2000 500
Reisitõrkekindlustus      
Reisi ärajäämine või katkemine 2000 (omavastutus 15%) 2000 (omavastutus 15%) 700 (omavastutus 15%)
Kindlustatu asendamine     1000

Korduma kippuvad küsimused

Kus kindlustus kehtib? Kas see kehtib kogu maailmas?

MC Gold ja MC Platinum puhul kehtib kindlustus kogu maailmas ning MC Business/ Business Debit puhul Euroopas.

Kes on kindlustatud? Kas ainult mina või minu perekond?

MC Gold ja MC Platinum puhul kehtib kindlustus kaardivaldajatele ja neid saatvatele pereliikmetele, näiteks abikaasa/vabaabieluline partner ja kaardivaldaja lastele, võõraslastele, adopteeritud lastele ja kasulastele vanuses kuni 18 eluaastat või 19–24-aastased lapsed, kui nad on statsionaarselt õppivad  õpilased või üliõpilased.

Mida kindlustus katab kui pagas hilineb reisi sihtkohta, tagasi koju või läheb täielikult kaotsi?

  • reisi sihtkohta hilinemisel kuni kindlustussummani
  • tagasi koju hilinemisel õigus hüvitisele puudub
  • kui pagas läheb kaotsi siis kuni kindlustussummani

Keda loetakse pereliikmeks?

Pereliige on nii abikaasa/vabaabieluline partner, kui ka kaardivaldaja lapsed, võõraslapsed, adopteeritud lapsed ja kasulapsed. Kindlustus katab ka statsionaarses õppes õppivaid lapsi / võõraslapsi / adopteeritud lapsi ja kasulapsi vanuses kuni 24 aastat ka juhul, kui nad ei ela kaardivaldajaga samas alalises elukohas.

Pere on koos reisimas ja laps saab reisi kestel 24. aastaseks. Kas kindlustuskaitse lõpeb automaatselt?

Kindlustuskaitse lõpeb siis, kui laps koju naaseb.

Kas lapsevanema krediitkaart annab välismaal õppivale ja elavale lapsele aastaks kindlustuskaitse?

Kindlustuskaitse kehtib siis, kui õpilane reisib koos kaardivaldajaga või tal on omal lisakaart ja reisi kestus ei ületa 90 päeva.

Kuidas kohaldatakse kindlustustingimustes toodud ülempiire? Millised limiidid kehtivad kaardi ja millised koosreisivate pereliikmete suhtes?

Kui tingimustes ei ole teisiti sätestatud, kehtivad kindlustuskaitse tabelis (mis asub kindlustustingimuste juures) toodud kõik hüvitised üksiku kindlustusjuhtumi ja kaardi kohta.