Mastercard Gold ja Mastercard Platinum krediitkaardiga kaasneb reisikindlustus kogu perele, mis muudab teie reisid mugavaks ja turvaliseks.

See vabastab Teid kohustusest reisile minnes kindlustuse ostmist alati meeles pidada, nii et võite muretult kaasa minna ka spontaansete viimase hetke pakkumistega. Kindlustuskaitse laieneb lisaks kaardivaldajale ka temaga koos reisivatele pereliikmetele kuni 3 kuud kestvatel välisreisidel. Kusjuures, ei ole kindlustuse kehtimiseks vaja reisikulutusi selle kaardiga teha.

Finnair Plus Mastercard ja PINS Mastercard krediitkaardiga tuleb kaasa reisikindlustus vaid kaardiomanikule tingimusel kui vähemalt 50% reisikuludest on makstud selle kaardiga.

Mastercard Business ja Mastercard Business Debit kaartidega kaasneb reisikindlustus kaardiomanikule kuni 90 päevastele reisidele. Reisikulutuste eest maksmise kohustust ei lisandu.

Kindlustusandjaks on maailma suurimasse kindlustusgruppi kuuluv AIG Europe Limited, mis teenindab 40 miljonit klienti 160 riigis üle maailma.

Luminor krediitkaartide reisikindlustus sisaldab:

Enne reisile minekut tutvuge reisikindlustuse tingimustega.

Täpsemalt saab erinevate kaartide reisikindlustuse tingimustega tutvuda siin:

Alates 01.01.2019 saab olema kindlustusandjaks ERGO Insurance SE. Uute tingimustega saate tutvuda siin:

Kindlustuskaitse, -poliisi või sarnaste küsimuste korral aitab Teid Transcomi klienditeenindus.
Transcom Eesti OÜ
Pärnu mnt 160
11317 Tallinn , Estonia
Tel + 372 686 7800
Faks + 372 673 7242

Kindlustusjuhtumi korral

Kahjujuhtumi korral täitke kahjunõude vorm, lisage kõik seotud dokumendid ning saatke need postiga:
AIG Europe Limited
Postkast 7024
14002 Tallinn, Eesti

Lisaküsimuste korral pöörduge oma kliendihalduri poole või kahjukäsitluse infotelefonil 6 867 800 (E-R 9-20, L 9-16).

Hädaolukorras nõustab ja aitab kindlustatut hädaabiteenuste pakkuja SOS, mis pakub maksegarantiid või hädaabiteenust aasta -ja ööpäevaringselt.

Reisihädaabi:
SOS International AS
Kopenhaagen, Taani
Tel +45 7010 5054
Faks +45 7010 5056
E-post sos@sos.dk
(ööpäevaringne teenus)
 
Kohalik kahjukäsitluse kindlustusabi:
AIG Europe Limited
Postkast 7024
14002 Tallinn, Eesti
Tel +372 686 7800
E-post aig@transcom-estonia.ee
Faks +372 673 7242
(E–R 9–20, L 10–16)

Korduma kippuvad küsimused

Kus kindlustus kehtib? Kas see kehtib kogu maailmas?

Kindlustus kehtib kogu maailmas väljaspool Eestit või väljaspool kindlustatu kodumaad.

Kes on kindlustatud? Kas ainult mina või minu perekond?

Kindlustus kehtib kaardivaldajatele vanuses 14–78 aastat ja neid saatvatele pereliikmetele, näiteks abikaasa/vabaabieluline partner vanuses 14–78 aastat, ja kaardivaldaja lastele, lapselastele, võõraslastele, adopteeritud lastele ja kasulastele vanuses kuni 22 eluaastat (edaspidi kindlustatu), kes elavad kaardivaldajaga samal alalisel aadressil või lapsed, kes elavad teise vanemaga, reisides koos kaardivaldajaga.

Kaks koos reisivat pereliiget (4–5 + n inimest), kellel on krediitkaardid (näit. Mastercard Gold ja Business kaardid). Kas erinevate kaartide limiite on võimalik ühendada juhul, kui kulud on suuremad kui ühe kaardi limiit?

Kindlustatul on õigus ühele hüvitisele ka juhul, kui kindlustatul on reisikindlustust andvaid kaarte rohkem kui üks. Seega neid summeerida ei saa.

Mida kindlustus katab kui pagas hilineb reisi sihtkohta, tagasi koju või läheb täielikult kaotsi?

  • reisi sihtkohta hilinemisel kuni kindlustussummani
  • tagasi koju hilinemisel õigus hüvitisele puudub
  • kui pagas läheb kaotsi siis kuni kindlustussummani

Keda loetakse pereliikmeks?

Pereliige on nii abikaasa/vabaabieluline partner, kui ka kaardivaldaja lapsed, lapselapsed, võõraslapsed, adopteeritud lapsed ja kasulapsed. Kindlustus katab ka statsionaarses õppes õppivaid lapsi / lapselapsi / võõraslapsi / adopteeritud lapsi ja kasulapsi vanuses kuni 22 aastat ka juhul, kui nad ei ela kaardivaldajaga samas alalises elukohas.

Pere on koos reisimas ja laps saab reisi kestel 22. aastaseks. Kas kindlustuskaitse lõpeb automaatselt?

Kindlustuskaitse lõpeb siis, kui laps koju naaseb.

Kas lapsevanema krediitkaart annab välismaal õppivale ja elavale lapsele aastaks kindlustuskaitse?

Kindlustuskaitse kehtib siis, kui õpilane reisib koos kaardivaldajaga ja reisi kestus ei ületa 90 päeva.

Milline on kindlustuse ülempiir haiglakulude hüvitamisel?

500 000 eurot.

Kuidas kohaldatakse kindlustustingimustes toodud ülempiire? Millised limiidid kehtivad kaardi ja millised koosreisivate pereliikmete suhtes?

Kui tingimustes ei ole teisiti sätestatud, kehtivad kindlustuskaitse tabelis (mis asub kindlustustingimuste juures) toodud kõik hüvitised üksiku kindlustusjuhtumi ja isiku kohta.

Kas kindlustus kehtib, kui erakliendi Gold krediitkaardi valdaja reisi ja piletite eest tasub tema tööandja? Kui jah, siis millistel juhtudel? Kes on soodustatud isik?

Nimetatud kindlustuse puhul hüvitatakse kaardivaldajale võimalikuld kahjud nendel juhtudel, kus kaardivaldaja ise peab kahju kandma. Seega – meditsiiniabikulud, reisi hilinemine, pagasi kaotsiminek (isiklik vara) jne. Aga kui kaardivaldaja ei ole reisi eest ise tasunud, siis reisi ärajäämisel/katkemisel ei kanna kahju klient, vaid ettevõte, kes lennupiletite või reisi eest tasus. Et ettevõte ei ole kindlustatu, siis sellist liiki kahju hüvitamisele ei kuulu.