Rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN (International Bank Account Number) on rahvusvahelisele standardile vastav kontonumber. IBAN on vajalik välisarvelduste tegemiseks, et saada laekumisi välisriikidest või teha ise ülekandeid väljaspoole Eestit.

Eesti IBAN on 20-kohaline. Siseriikliku kontonumbri ette lisatakse kuuekohaline tähe- ja numbriühend:

Alates 1. veebruarist 2014 on siseriiklikult kasutusel IBAN ning senine siseriiklik kontonumber enam ei kehti.