Luminor pensionifonde valitseb Luminor Pensions Estonia AS.

Luminor on tugeva põhjamaise pärandiga kohalik Balti pank. Oleme siin, et luua oma kogukonnale parem tulevik ja ilusam homme. Pensionifondide varade juhtimises lähtume neljast põhimõttest:

Fondivalitseja kontaktandmed

Luminor Pensions Estonia AS
Registrikood 11469303
Liivalaia 45, 10145 Tallinn
Telefon: +372 628 3283
Faks: +372 710 1251
E-mail: info@luminor.ee

Depositoorium

Pensionifondide A Pluss Pensionifond, A Pensionifond, B Pensionifond, C Pensionifond, Aktsiad 100 Pensionifond ja Intress Pluss Pensionifond depoopangaks on AS SEB Pank, registrikood 10004252, asukoht Tornimäe 2, Tallinn 15010, Eesti

Depositooriumi kontaktandmed

AS SEB Pank
Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Eesti
Klienditugi: +372 665 5100
Üldine faks: +372 665 5103
E-post: info@seb.ee

 Puhasväärtuse määramise sisereeglid alates 01.01.2020
 Töötajate tasustamise põhimõtted