Olulisemad hoiuste üldtingimuste muudatused:

Uued hoiuste üldtingimused

Erakliendi hinnakirjas korrigeerisime teenuste ja toodete nimetusi, lihtsustasime hinnakirja ülesehitust, muutsime osaliselt teenuste hinnastamist ja eemaldasime hinnakirjast tooted ja teenused, mida me enam ei paku.

Praeguste ja tulevaste hindade ja teenustasude nimede võrdluse leiate allpool.

Uus hinnakiri alates 1. oktoobrist 2019.

Kontod ja maksed

Toote nimi hinnakirjas  Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
Muud tasud EUR 5
Kinnituse, koopia või tõendi väljastamine
EUR 10
Tõend / kinnitus suletud ja avatud kontode ning nende saldode kohta kontorist või internetipangast
Konto väljavõtted EUR 7
Regulaarsed väljavõtted kord kuus: posti teel välismaale
-
Välismaksed soodushinnaga EUR 10 / EUR 5,75
Intercompany makse(4)(8)(10)
(4) Kontorivõrgu või Telefonipanga kaudu edastatud välismakse teostatakse samal pangapäeval, kui see on algatatud enne kella 16:00.
(8) Nordea Bank Oyj ja tema filiaalid ning tütarettevõtjad.
(10) Sama väärtuspäevaga (T+0) makse samale kliendile kuuluvale kontole Nordea Grupis või Luminor AS Läti (BIC: NDEALV2X) või Leedu (BIC:NDEALT2X) filiaalis avatud kontole.
-

Investeeringud

Toote nimi hinnakirjas  Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
Väärtpaberitega kauplemine EUR 4,50
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne
Hind ei muutu
Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberid – FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne
Väärtpaberitega kauplemine EUR 18
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne EVK ja teise depositooriumi vahel
Hind ei muutu
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne Nasdaq CSD ja teise depositooriumi vahel
Väärtpaberitega kauplemine EUR 3,20
DVP ehk maks vastu väärtpaberiülekanne
Hind ei muutu
Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberid – DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne
Muud väärtpaberitega seotud teenused EUR 35
Finantstagatise registreerimine EVKs
-
Väljavõtted EUR 5
Väärtpaberikonto väljavõte ja seotud dokumendid kliendi nõudmisel: posti teel
-
Muud väärtpaberitega seotud teenused - EUR 20.00 + tegelikud kulud
Muud väärtpaberitega seotud teenused
Muud väärtpaberitega seotud teenused - EUR 20.00 + tegelikud kulud
Pangale korralduse andmine vabatahtlikus korporatiivses sündmustes osalemiseks vastavalt kliendi sooviavaldusele
Muud väärtpaberitega seotud teenused - Eraldi kokkuleppel
Muud korporatiivsete sündmustega seotud teenused
Väärtpaberikonto EUR 4
EVK väärtpaberikonto avamine
Hind ei muutu
Nasdaq CSD väärtpaberikonto avamine
Väärtpaberikonto Tasuta
EVK väärtpaberikonto avamine Luminor pensionifondide ostuks
-
Muud väärtpaberitega seotud teenused EUR 15
Tehing EVK-s panditud väärtpaberiga
Hind ei muutu
Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberid: Tehing Nasdaq CSDs panditud väärtpaberiga
Väärtpaberitega kauplemine Tehingud allolevate riikide mitte-EVK väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu Luminor Bank Eestis: Tehingud allolevate riikide mitte-Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu Luminor Bank
Väärtpaberitega kauplemine Väärtpaberiülekanne kogu EVK väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus): Väärtpaberiülekanne kogu Nasdaq CSD väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus):
Väärtpaberitega kauplemine Tasu märgitud prospektis, min EUR 3,20
EVK aktsiate märkimine
-
Väärtpaberitega kauplemine 0,1% min EUR 20
Võlakirjade märkimine(5)
Hind ei muutu
Nasdaq CSDs registreeritud võlakirjade märkimine

E-pangandus

Toote nimi hinnakirjas  Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
E-pangandus Tasuta
Internetipank* – igakuine haldustasu(1)
(1) Internetipank on kliendile igakuise haldustasuta, kui klient kasutab maksepõhist internetipanka. 
Hind ei muutu
Teenuse nimi ei muutu
Joonealune märkus kaob ära
E-pangandus - EUR 5
Lukustunud digivõtme avamine kontoris
E-pangandus EUR 15
Digivõti seadme registreerimine(2)
ja EUR 15
Digivõti seadme teistkordne registreerimine
Hind ei muutu
Digivõtme väljastamine või vahetamine

Liising

Toote nimi hinnakirjas  Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
Liising EUR 150
Liisinglepingu muudatuse vormistamine (lepingu liigi muudatus, liisinguperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, baasintressitüübi muutmine)
EUR 160
Teenuse nimi ei muutu

Laenud

Toote nimi hinnakirjas
 
Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
Eluasemelaen 1% laenusummast, min EUR 190
Lepingutasu
1% laenusummast või täiendavast summast, min EUR 300
Teenuse nimi ei muutu
Eluasemelaen 2% täiendavast summast, min EUR 100
Laenusumma suurendamine
ja
1% laenujäägist, min EUR 100
Laenu baasintressi tüübi või laenu tüübi muutmine(1)
ja
1% laenujäägist, min EUR 200
Laenulepingu muude tingimuste (sh marginaali muutmine) / tagatise muutmine
EUR 200
Laenulepingu tingimuste muutmine*
*Näiteks: muudatused laenu tagasimakse graafikus, tagatiste osas, laenu väljamaksmise tingimustes, laenu valuutas jms.
Eluasemelaen EUR 60
Maksepuhkuse vormistamine(2)
-
Eluasemelaen
ja
Ideelaen
Kord aastas tasuta
Igakuise maksetähtpäeva muutmine(2)
ja
EUR 30
Laenuga seotud arvelduskonto muutmine
EUR 50
Igakuise maksetähtpäeva muutmine või laenuga seotud arvelduskonto muutmine
Ideelaen 1% laenusummast, min EUR 130
Lepingutasu
1% laenusummast või täiendavast summast, min EUR 300
Teenuse nimi ei muutu
Ideelaen 2% täiendavast summast, min EUR 100
Laenusumma suurendamine
ja
1.5% laenujäägist, min EUR 200
Laenulepingu muude tingimuste (sh marginaali muutmine) / tagatise muutmine
EUR 200
Laenulepingu tingimuste muutmine*
*Näiteks: muudatused laenu tagasimakse graafikus, tagatiste osas, laenu väljamaksmise tingimustes, laenu valuutas jms.
Tarbimislaen 1,5% laenusummast, min EUR 60
Lepingutasu
ja
1% täiendavast summast, min EUR 30
Laenusumma suurendamine
1,5% laenusummast, min EUR 60
Lepingutasu
Tarbimislaen Kord aastas tasuta
Igakuise maksetähtpäeva muutmine
EUR 50
Igakuise maksetähtpäeva muutmine või laenuga seotud arvelduskonto muutmine
Tarbimislaen 1% laenujäägist, min EUR 30
Laenulepingu muude tingimuste muutmine
-
Tarbimislaen Laenusaajal on õigus laen või selle osa ennetähtaegselt tagasi maksta, teatades sellest pangale kirjalikult, e-posti või internetipanga kaudu vähemalt 5 tööpäeva ette. Kirjalikult 5-päevase etteteavitamise korral on laenu tagastamine tasuta. Muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine
-
Tarbimislaen EUR 60
Kaaslaenaja muutmine
-
Tarbimislaen EUR 100
Tagatise muutmine
-
Remondilaen 1,5% laenusummast, min EUR 100
Lepingutasu
-
Remondilaen 2% täiendavast summast, min EUR 100 -
Remondilaen EUR 60
Maksepuhkuse vormistamine(2)
-
Remondilaen Kord aastas tasuta
Igakuise maksetähtpäeva muutmine(2)
-
Remondilaen 1% laenujäägist, min EUR 200
Laenulepingu muude tingimuste / tagatise muutmine
-
Remondilaen Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine(2)
-
Remondilaen EUR 30
Laenuga seotud arvelduskonto muutmine
-
Arvelduslaen EUR 20
Lepingutasu
-
Arvelduslaen 1% limiidi summast, min EUR 10
Limiiditasu aastas
1% limiidi summast, min EUR 30
Teenuse nimi ei muutu
Arvelduslaen 1% täiendavast limiidist, min EUR 10
Limiidi suurendamine
1% täiendava limiidi summast, min EUR 30
Teenuse nimi ei muutu
Arvelduslaen 1% limiidist, min EUR 10
Laenulepingu muude tingimuste muutmine
1% limiidi summast, min EUR 30
Teenuse nimi ei muutu
Õppelaen Tasuta
Lepingutasu
-
Õppelaen EUR 10
Õppelaenu ületoomine teisest krediidiasutusest
-