Kas motiveerite oma töötajat? Tööandja pakutav pension on rahaliselt atraktiivne ja populaarsust koguv viis töötajate motiveerimiseks

Vabatahtlik pensioniks säästmine toob töötajatele kasu ja suurendab nende sissetulekut ettevõtte jaoks sama või väiksema maksumusega.

58% töötajatest arvab, et tööandja pension motiveeriks neid *

58% töötajatest arvab, et tööandja pension motiveeriks neid *

75% tööandjatest arvab, et see aitab tagada töötajate turvalisemat tuleviku *

75% tööandjatest arvab, et see aitab tagada töötajate turvalisemat tuleviku *

Ainult 3% tööandjatest pakub seda oma töötajatele. Kasuta võimalust!

Ainult 3% tööandjatest pakub seda oma töötajatele. Kasuta võimalust!

Ideid, kuidas seda oma ettevõttes kasutada

  • kui soovite väärtustada ettevõtte pakkumist töötajale
  • kui soovite töötajatele lisamotivatsiooni anda
  • kui mõtlete palgatõusule, siis tööandjapension võimaldab maksuvõitu

Julgustada töötajat valima 25% suurem summa

Tööandja eraldab töötaja motiveerimiseks 100 eurot „enne makse” ja annab talle valiku - palgatõus või täiendav pensionisäästmine
  
Palk peale makse 77 eurot

Tööandjapensioni makse töötaja kasuks 96 eurot *

Võta ühendust

* rahaline kasu on tingitud sellest, et sissemaksed pensionifondidesse on eraisiku tulumaksust vabastatud, mida saab kasutatada tööandja stiimulina töötajate lojaalsuse soodustamiseks. Maksusoodustus kehtib tingimusel, et sissemaksed pensionifondi ei ületa 15% töötaja sissetulekust ega 6000 eurot kalendriaastas. Arvutustes ei võeta arvesse mittemaksustatava tulu mõju. Arvutused põhinevad alates 2019. aastast kehtivatel maksumääradel.

Miks Luminor?

Kogemus ja vastutustundlikus

Kogemus ja vastutustundlikus

Me investeerime ettevõtetesse, mis järgivad ÜRO sotsiaalselt vastutustundlike investeeringute põhimõtteid.
Luminori aktsionärideks on Blackstone, mis on maailma üks suurimaid investeerimisühinguid ja DNB ning Nordea, mis on Põhja-Euroopa suurimad pangad. Vaata lähemalt

Pakume rohkem valikuid töötajatele

Pakume rohkem valikuid töötajatele

Töötajad saavad kogutud raha kasutada nagu soovivad. See annab nii lühi-, kui pikaajalise turvatunde

Lisab väärtust ettevõttele

Lisab väärtust ettevõttele

Kui töötajad on rahul ja õnnelikud ning teavad, et nende tööandja mõtleb töötajate tuleviku peale

Kasulikud lingid

Luminori pensioni III sammas
Luminori pensionifondid

Kontaktid

partner@luminor.ee

Tallinn

Terje Tikenberg +372 51 69068
Ceilis Keermann +372 58 453019

Tartu

Keily Traks +372 53 045132

Motiveeri oma töötajaid – see on hea sulle

Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Tutvu fondi põhiteabe dokumentide ja prospektiga. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Lisainfo Luminor Panga kontoritest või telefonil +372 628 3300. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Pensionifonde valitseb Luminor Pensions Estonia AS.