Meiega on Sinu pension professionaalsetes kätes. Luminori pensionifondides on enam kui 50 000 inimese vara. Juhime kuut parimate hulgas olevat pensionifondi. Luminor Aktsiad 100 Pensionifond on meie parima tootlusega fond. Aitäh, et meid usaldad!

Veendu, et ka Sinu tulevik on parimates kätes ja turvaliselt hoitud. Kui suur saab olema Sinu pension?

Vaata tulevikku

II sammas

Pensioni II sammas on esmane tugi riiklikule pensionile, mis pakub Sulle sissetulekut tulevikus.

Loe lähemalt

III sammas

Raha kogumine on lihtne. Ja kasulik. Kui säästad iga kuu jõukohase summa, kasvab raha kiiresti ja loob kindlustunde.

Loe lähemalt

Tööandjapension

Pensioni peab igaüks ise hoolega koguma. Tänase elukvaliteedi säilimisele saab siiski kaasa aidata ka hooliv tööandja.

Loe lähemalt

Kas julged tulevikku vaadata?

Kui palju Sa 65-aastaselt pensioni hakkad saama?

Vaata lähemalt

Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Tutvu fondi põhiteabe dokumentide ja prospektiga. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Lisainfo Luminor Panga kontoritest või telefonil +372 628 3300. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Pensionifonde valitseb Luminor Pensions Estonia AS.