Oluline informatsioon investorile

Rahvusvahelise finantsgrupi liikmena vastame kõikidele Euroopa Parlamendi ja nõukogu Finantsinstrumentide turgude direktiivi 2014/65/EÜ (MiFID II) alusel esitatud nõuetele tegutseda investeerimisteenuste osutamisel ausalt, õiglaselt ja professionaalselt vastavalt oma klientide parimatele huvidele.

Rakendame kõiki mõistlike meetmeid, et tagada investorite kaitse ja vältida huvide konflikte. Kui oled kasutanud, kasutad või Sul on kavas kasutada, meie pakutavaid investeerimisteenuseid, palume Sul tutvuda, klientide parimaks teenindamiseks kehtestatud reeglite ja investorteabega.

Dokumentide eelmised versioonid

​ Investeerimisteenuste huvide konfliktide vältimise reeglid, kehtib kuni 27.05.2019
​ Mittesõltumatu investeerimisnõustamise taotlus, kehtiv alates 01.11.2019 kuni 20.07.2020

Otsus investeerida tee koos kogenud nõustajaga.

Kasulikud lingid

Informatsioon investorile: küsimused ja vastused
Väärtpaberikonto
Investeerimisfondid
Fondiportfell
Indeksvõlakirjad ehk struktureeritud võlakirjad
Hinnakiri