Kindlustusjuhtumist tuleb esimesel võimalusel teavitada ERGO kahjukäsitlust telefonil 610 6500 või e-posti aadressil kahju@ergo.ee.

Sõltuvalt valitud kindlustuskaitsest on kindlustusjuhtumiks kindlustusvõtja surm või puuduv töövõimetus.

Kindlustusvõtja surma korral tuleb esitada järgmised dokumendid:

 
Kindlustusvõtja puuduva töövõime korral palume esitada järgmised dokumendid:

 
Hüvitistaotluse koos teiste dokumentidega palume tuua lähimasse ERGO kontorisse või saata tähitud postiga aadressil A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn. Küsimuste korral palume võtta ERGOga ühendust telefonil 610 6500 või e-posti aadressil kahju@ergo.ee.