Pensionifond A Pluss on meie kõige agressiivsem II samba fond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 20 aasta pikk ja kes taluvad hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.

A Pluss investeerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel aktsiate osakaalu vähendada.
 
Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.

Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Tutvu fondi põhiteabe dokumentide ja prospektiga. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Lisainfo Luminor Panga kontoritest või telefonil +372 628 3300. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Pensionifonde valitseb Luminor Pensions Estonia AS.