Intress Pluss on keskmisest madalama riskiga pensionifond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 3 aasta pikk ja kes soovivad kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.

Intress Pluss investeerib maksimaalselt 20% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Seeläbi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või  hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Fondi eesmärk on saavutada stabiilne tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni, tasakaalustades erinevate turgude riske ja kõikumisi. Fond sobib pikaajaliseks või keskmise perioodiga kogumiseks.
 

Põhiteave
Tingimused
Prospekt
Investeeringute aruanne
Majandusaasta aruanne
Pensionifondide tulemused

Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Tutvu fondi põhiteabe dokumentide ja prospektiga. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Lisainfo Luminor Panga kontoritest või telefonil +372 628 3300. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Pensionifonde valitseb Luminor Pensions Estonia AS.