Pensionifond C on kõige madalama riskiga pensionifond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on alla 3 aasta pikk ja kes soovivad pigem oma pensionivara kaitsta ning seda mitte enam niivõrd kasvatada.

Pensionifond C investeerib maksimaalselt 10% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas  kvaliteetvõlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saab hoiduda suurematest lühiajalistest kõikumistest. Kõrgete intressitasemete juures võib fond investeerida ka suurema osa varast hoiustesse, et vältida tagasilööke võlakirjaturgudel.
 
Fondi eesmärk on tagada investeeritud varade väärtuse püsimine ning stabiilsus. Fond sobib kindlasti kõigile, kes soovivad oma pensionivara tagasilöökide eest kaitsta.

Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Tutvu fondi põhiteabe dokumentide ja prospektiga. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Lisainfo Luminor Panga kontoritest või telefonil +372 628 3300. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Pensionifonde valitseb Luminor Pensions Estonia AS.