Pensionifond B on keskmisest madalama riskiga pensionifond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 3 aasta pikk ja kes soovivad kasvatada oma pensionivara, kuid ei soovi võtta riske kogutud vara olulise vähenemise hinnaga.

Pensionifond B investeerib maksimaalselt 30% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänu investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Niimoodi saavutatakse olukord, kus riskantsemad ja vähemriskantsed turud üksteist tasakaalustavad ning aitavad saavutada eesmärki mõõduka riski juures. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% enda varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.
 
Fondi eesmärk on saavutada stabiilne tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni, tasakaalustades erinevate turgude riske ja kõikumisi. Fond sobib pikaajaliseks või keskmise.

Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Tutvu fondi põhiteabe dokumentide ja prospektiga. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Lisainfo Luminor Panga kontoritest või telefonil +372 628 3300. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Pensionifonde valitseb Luminor Pensions Estonia AS.