Pensionifond Aktsiad 100 on kõige agressiivsem vabatahtlik pensionifond. Seda fondi soovitame inimestele, kelle kogumisperiood on üle 10 aasta pikk ja kes taluvad hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt keskmisest kõrgem varade tootlus.

Aktsiad 100 võib investeerida kõik vahendid aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest paigutada võlakirjadesse või hoiustesse, et  tagada vara säilimise ka heitlikel perioodidel.

Fondi eesmärk on saavutada tootlus, mis pikas perspektiivis ületab inflatsiooni. Fond sobib pikaajaliseks kogumiseks, mille puhul aktsiaturgude lühiajalised kõikumised ei tohiks lõpptulemusele olulist mõju avaldada.
 
Meie III samba fondid on erilised. Meil on unikaalne III samba fondide osakute väljalasketasu (sisenemistasu), mis oleneb makse suurusest ja kogunenud vara hulgast. Kui kogunenud summa ületab 2000 euro piiri, on sellele järgnevast kalendriaastast väljalasketasu vaid 0,5%. Alates 10 000 eurost  väljalasketasu enam ei ole.

Fonditasud

Põhiteave
Tingimused
Prospekt
Prospektide muudatuste olulisuse hindamine
Investeeringute aruanne
Majandusaasta aruanne
Pensionifondide tulemused

Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui kahjumit ning Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ja kasv ei ole garanteeritud. Tutvu fondi põhiteabe dokumentide ja prospektiga. Vajadusel küsi nõu asjatundjalt. Lisainfo Luminor Panga kontoritest või telefonil +372 628 3300. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet Fondi järgmiste perioodide tootluse kohta. Pensionifonde valitseb Luminor Pensions Estonia AS.