Valikus on kaks kindlustuspaketti: Luminori Kodu ja Luminori VIP. Kohalduv kindlustuskaitse sõltub valitud paketist.

Nii Luminori Kodu kui ka Luminori VIP pakett annavad kodule põhikindlustuskaitsed, milleks on:

Valides Luminori VIP paketi, lisanduvad täiendavad kindlustuskaitsed:

Vastutuskindlustuse saab valida kahe erineva kindlustuskaitse vahel. Nendeks on:

Enne kindlustuslepingu sõlmimist palun tutvu ka kodukindlustuse tingimustes sätestatud välistustega!