Investeerimiskonto kasutamine võimaldab investeeringutelt teenitud tulu maksustamist edasi lükata. Nii saad teenitud kasumi täies ulatuses edasi investeerida.

Kuidas toimib?

Küsimused ja vastused

Seoses investeerimiskontoga korduma kippuvad küsimused:

Mis on finantsvara investeerimiskonto mõistes?

Finantsvaraks investeerimiskonto tähenduses on aktsiad, võlakirjad, investeerimisfondid, indeksvõlakirjad ehk struktureeritud võlakirjad, krediidiasutuse hoiused, investeerimisriskiga elukindlustuslepingud.

Kas peaksin avama eraldi arvelduskonto investeerimiseks?

Jah, kindlasti peaks investeerimiskonto olema eraldi arvelduskonto mida ei kasutata igapäevasteks arveldusteks (palga laekumine, kaarditehingud, laenu maksed, jne.). Investeerimiskonto võib avada uue kontona või ümber vormistada juba olemasoleva arvelduskonto. Olemasoleva arvelduskonto ümbervormistamisel investeerimiskontoks tuleb hoolega jälgida, et selle kontoga ei oleks seotud muid pangateenuseid nagu näiteks laenu tagasimaksed, kaarditehingud, otsekorraldused, jne. mis muudaksid arvepidamise konto sisse- ja väljamaksete üle keeruliseks ja aeganõudvaks.

Kas investeerides väärtpaberitesse on investeerimiskonto kasutuselevõtt kohustuslik

Ei ole. Kõrvuti kehtivad kaks investeerimistulu maksustamise süsteemi: nn „tavaline süsteem” kus tulumaksukohustus tekib väärtpaberi realiseerimise/müümise aja põhiselt ja uus investeerimiskonto süsteem.

Kuidas toimub investeerimiskonto puhul tulu maksustamine?

Investeerimiskonto kasutamise korral maksustatakse summa, mille võrra investeerimiskonto väljamaksed ületavad sellele kontole tehtud sissemakseid. Investeerimiskonto kasutaja deklareerib oma tuludeklaratsioonis kõik investeerimiskontole tehtud sissemaksed ja sellelt tehtud väljamaksed ning arvutab sissemaksete jäägi. Kuni sissemaksete jääk on positiivne (kontolt on välja makstud vähem kui sisse), maksukohustust ei teki.

Millal on mõistlik kasutada investeerimiskonto süsteemi?

Kui investeeritud summa koos saadud tuluga on kavas koheselt tarbimisse võtta, siis ei ole investeerimiskonto kasutamine otstarbekas. Kavatsedes saadud tulu ja investeeringu põhiosa aga uuesti finantsvarasse investeerida, võib kaaluda investeerimiskonto kasutamist.

Mis on Investeerimiskonto sissemakse?

Investeerimiskonto sissemakse on igasugune investeerimiskontole kantud raha. Ka enne investeerimiskontona kasutusele võtmist sellel pangakontol oleva raha jääk on sissemakse. Selline pangakonto jääk deklareeritakse investeerimiskonto esimese kandena. Sissemakse ei ole...

  • finantsvaralt saadud maksustamata tulu (vara võõrandamisest saadud tulu, intress jne);
  • raha, mis kanti investeerimiskontole isiku teiselt investeerimiskontolt.
Finantsvaralt saadud tulu on sissemakse juhul, kui see on tulumaksuga maksustatud.

Kas mul võib olla mitu investeerimiskontot?

Investeerimiskontode arv ei ole piiratud. Võib avada eraldi investeerimiskontod erinevates valuutades ja erinevates pankades, samuti võib vajadusel avada mitu investeerimiskontot samas valuutas.

Investeerimiskontode vahel võib teha ülekandeid ilma, et kaasneks tulumaksukohustus.

Kuidas toimub indeks- ehk struktureeritud võlakirjadelt saadava tulu maksustamine uue tulumaksuseaduse kohaselt?

Alates 01.01.2011 on indeks- ehk struktureeritud võlakirjadelt saadav intress maksustatav tulumaksuga. Üldreeglina on tulumaksu kinnipidaja kohustatud füüsilisele isikule makstavalt tulumaksuga maksustatavalt intressi väljamakselt tulumaksu kinni pidama. Et võimaldada investeerimiskonto süsteemis sellise tulu maksustamise edasilükkamist, peab maksumaksja (väärtpaberi omanik) tulumaksu kinnipidajat (panka) teavitama, et intress on saadud investeerimiskontol olnud raha eest soetatud finantsvaralt.

Kuidas toimida enne 01.01.2011 soetatud väärtpabereid müües?

Kui 01.01.2011 seisuga väärtpaberikontol olnud väärtpabereid, 2011 aastal esitatud tuludeklaratsiooniga, ei viidud nende soetusmaksumuses üle investeerimiskonto süsteemi, tuleb nende võõrandamistehingud deklareerida vara võõrandamisena ja teenitud tulult tasuda tulumaks. Kui väärtpaberi võõrandamisega kaasnes kahjum on võimalik see kahjum kanda edasi järgmistesse maksustamisperioodidesse ning tasaarveldada tulevastel maksustamisperioodidel vara võõrandamisest tekkiva tuluga.

Kui 01.01.2011 seisuga väärtpaberikontol olnud väärtpaberid viidi, 2011 aastal esitatud tuludeklaratsiooniga, nende soetusmaksumuses üle investeerimiskonto süsteemi, siis peab tehingukorraldusel näitama investeerimiskontot kontona, kuhu soovite vp-te müügist laekuva raha kanda. Nii saate soovi korral edasi lükata saadava tulu maksustamist või vähendada vp-te müügist tekkinud kahjumi arvelt tulumaksukohustust.
 

Kas investeerimiskontol olevat raha on võimalik kasutada tagatisena?

Investeerimiskontol olevat raha ei või kasutada niisuguste kohustuste tagatisena, mis ei ole seotud finantsvara soetamisega.

Kuidas toimub pärandina ja kinke teel saadud finantsvara maksustamine investeerimiskonto süsteemis?

Pärandina või kinke teel saadud finantsvaralt saadud tulult tekkiva tulumaksukohustuse edasilükkamiseks tuleb selle finantsvara soetamismaksumus deklareerida investeerimiskonto sissemaksena. Seejuures peetakse silmas soetamismaksumust pärandi või kinke saaja jaoks. Kui pärandi või kinke saaja ei tee kulutusi pärandi või kinke vastuvõtmiseks, siis on soetamismaksumus null. Tavajuhtumil peaks ta selle vara võõrandamise korral kogu müügitulu pealt tulumaksu maksma. Deklareerides aga selle soetamismaksumuse (nulli) investeerimiskonto sissemaksena, on maksumaksjal võimalik hiljem selle vara võõrandamisest saadud tulu edasi investeerida ja mitte maksta sellelt tulumaksu vara võõrandamisele järgneval aastal.

Kas ja kuidas on võimalik investeerimiskonto sulgemine?

Investeerimiskontot on võimalik igal hetkel sulgeda. Küll aga tuleb arvestada, et selle tulemusel võib tekkida tulumaksukohustus. Kui maksumaksjal on ühe konto sulgemise ajal veel teinegi investeerimiskonto ja ta soovib jätkuvalt oma tulumaksukohustust edasi lükata, tuleb tal suletava konto jääk kanda teisele investeerimiskontole. Kui ta selle konto jääki teisele kontole ei kanna või kui tal pole teist kontot, siis deklareeritakse kontol sulgemise ajal olev jääk investeerimiskonto väljamaksena.

Investeerimiskonto sulgemisena võib käsitada ka selle „deklaratiivset sulgemist” – maksumaksja kasutab pangakontot edasi, kuid ta ei soovi seda enam investeerimiskontona kasutada. Sellisel juhul deklareerib ta kogu kontol oleva raha jäägi investeerimiskonto väljamaksena. Investeerimiskonto sulgemine on aga ka see, kui pangakonto suletaksegi.

Investeerimiskonto avamiseks meie pangakontorisse, broneeri veebikohtumine või võta ühendust meie ööpäevaringselt töötava klienditoega.

Kasulikud lingid