Muud tasud
Hind
Tõend/kinnitus suletud ja avatud kontode ning nende saldode kohta kontorist või internetipangast10 €
Kinnituskirja või sertifikaadi kiirtellimus10 €
Koopia arhiveeritud pangadokumendist10 €
Andmete edastamine e-posti teel (krüpteeritud)5 €
Infopäring40 € tund / minimaalselt 20 €
Auditpäring20 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses kliendile teatise saatmine5 € alates teisest meeldetuletusest
Viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt **Seadusega kehtestatud viivise määr 360- päevase aasta baasil
Viivise määr muudelt võlgnevustelt **Seadusega kehtestatud viivise määr 360- päevase aasta baasil
Viivise määr0.2% päevas
Sularaha väljavõtmine eurodes Tallinna Liivalaia või Tartu klienditeeninduskeskuses, minimaalne summa € 20,000.00*0.50% min € 100.00

* Teenus on kättesaadav ainult Tallinna Liivalaia ja Tartu klienditeeninduskeskustes Privaatpanganduse klientidele.
** EKP intressimäär + 8,00% aastas (0,022% päevas), kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär. EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär, mis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes Eesti Panga poolt 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil).