Liisinglepingute sõlmimisega seotud tasud
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasuEI1% soetamishinnast, min. 200 €
Sõlmitud liisinglepingute muudatustega seotud tasud
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Liisinglepingu muudatuse vormistamine (lepingu liigi muudatus, liisingperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale)EI150 €
Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikusEI50 €; lepingu esimese kolme kuu jooksul tasuta
Muudatus kehtiva liisinglepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osasEI50 €
Muud muudatused kehtiva liisinglepingu tingimustesEI50 €
Liisinglepingu ennetähtaegne lõpetamine, vara müük kõrgema hinnaga
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Kapitalirendi leping fikseeritud intressiga: Lepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui 1 aastaEI0.5% ennetähtaegselt tagasimakstavalt krediidi summast
Kapitalirendi leping fikseeritud intressiga: Lepingu lõppemiseni on jäänud rohkem kui 1 aastaEI1 % ennetähtaegselt tagasimakstavalt krediidi summast
Kapitalirendi leping ujuva intressigaEIEnnetähtaegse lõpetamise tasu ei ole
Kasutusrendileping fikseeritud intressigaEIGraafikujärgne intresside summa ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil
Kasutusrendileping ujuva intressiga: 3-kuulise etteteatamise korralEIEnnetähtaegse lõpetamise tasu ei ole
Kasutusrendileping ujuva intressiga: Vähem kui 3-kuulise etteteatamise korral-3 kuu intresside maksete summa. Tasu ei ole suurem kui graafikujärgne intresside summa ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil
Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnagaEI50 €
Muud teenused
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Volikirja, lepingu koopia, kordusarve, arvelduste väljavõtte, tõendi ja muu lepinguga seotud dokumendi väljastamine kliendi soovilJAH10 € (12 € KM-ga)
Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga) - tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris - kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistrisJAH100 € (120 € KM-ga) 150 € (180 € KM-ga)
Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamineJAH25 € (30 € KM-ga)
Liisingulepingute lisatagatiste vabastamineJAH50 € (60 € KM-ga)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumineJAH25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule)
Hüvitis sõiduki tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas)EI30 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse teatise saatmise hüvitisEI5 €
Võlalepingu sõlmimineEI150 €
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamineEI190 €
Liisingulepingu ennetähtaegsel lõpetamisel vara võõrandamineJAH200 € (240 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud
Liisinguvõtja võlgnevuse / maksmata jääkmaksumuse saldode kinnitamine liisinguvõtja soovilEITasuta
Maanteeameti e-teeninduses omanikuvahetuse registreerimine kui uus omanik ei ole Luminor Liisingu lepingu osapoolJAH50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
Maanteeameti e-teeninduses vara registreerimine Luminor Liisingu nimele liisinguandja töötaja pooltJAH50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv