Liisinglepingute sõlmimisega seotud tasud
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasuEI1% soetamishinnast, min. 200 €
Sõlmitud liisinglepingute muudatustega seotud tasud
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Liisinglepingu muudatuse vormistamine (lepingu liigi muudatus, liisinguperioodi muutmine, maksegraafiku tüübi muutmine, lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale, baasintressitüübi muutmine)EI160 €
Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikusEI50 €; lepingu esimese kolme kuu jooksul tasuta
Muudatus kehtiva liisinglepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osasEI50 €
Muud muudatused kehtiva liisinglepingu tingimustesEI50 €
Liisinglepingu ennetähtaegne lõpetamine, osaline ennetähtaegne tagasimakse, vara müük kõrgema hinnaga
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Kapitalirendi leping fikseeritud intressiga: Lepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui 1 aastaEI0.5% ennetähtaegselt tagasimakstavalt krediidi summast
Kapitalirendi leping fikseeritud intressiga: Lepingu lõppemiseni on jäänud rohkem kui 1 aastaEI1 % ennetähtaegselt tagasimakstavalt krediidi summast
Kapitalirendi leping ujuva intressigaEIEnnetähtaegse lõpetamise tasu ei ole
Kasutusrendileping fikseeritud intressigaEIGraafikujärgne intresside summa ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil
Kasutusrendileping ujuva intressiga: 3-kuulise etteteatamise korralEIEnnetähtaegse lõpetamise tasu ei ole
Kasutusrendileping ujuva intressiga: Vähem kui 3-kuulise etteteatamise korral-3 kuu intresside maksete summa. Tasu ei ole suurem kui graafikujärgne intresside summa ennetähtaegse tagasimaksmise ja lepingu lõppemise tähtpäeva vahelisel perioodil
Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnagaEI50 €, millele lisandub liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu
Muud teenused
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Volikirja, lepingu koopia, kordusarve, arvelduste väljavõtte, tõendi ja muu lepinguga seotud dokumendi väljastamine kliendi soovil (v.a maksegraafik)JAH10 € (12 € KM-ga)
Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga) - tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris - kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistrisJAH100 € (120 € KM-ga) 150 € (180 € KM-ga)
Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamineJAH25 € (30 € KM-ga)
Liisingulepingute lisatagatiste vabastamineJAH100 € (120 € KM-ga)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumineJAH25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule)
Hüvitis sõiduki tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas)EI30 €
Lepingujärgse kindlustuskohustuse rikkumineEI50 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse teatise saatmise hüvitisEI5 €
Võlalepingu sõlmimineEI150 €
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamineEI190 €
Liisinglepingu ülesütlemisel tasu liisinguvara tagastusteenuse eestJAH260 € (312 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud
Liisinguvõtja võlgnevuse/maksmata jääkmaksumuse saldode kinnitamine liisinguvõtja soovilEITasuta
Maanteeameti e-teeninduses omanikuvahetuse registreerimine kui uus omanik ei ole Luminor Liisingu lepingu osapoolJAH50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
Maanteeameti e-teeninduses vara registreerimine Luminor Liisingu nimele liisinguandja töötaja pooltJAH50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv