Eluasemelaen
Hind
Lepingutasu1% laenusummast, min 190 €
Laenusumma suurendamine2% täiendavast summast, min 100 €
Laenu baasintressi tüübi või laenu tüübi muutmine(1)1% laenujäägist, min 100 €
Maksepuhkuse vormistamine(2)60 €
Igakuise maksetähtpäeva muutmine(2)Kord aastas tasuta
Laenulepingu muude tingimuste (sh marginaali muutmine) /tagatise muutmine1% laenujäägist, min 200 €
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine(2)Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress.
Laenuga seotud arvelduskonto muutmine30 €

(1) Toimub olemasoleva laenu tagasimaksmise ning uue laenu andmise teel.
(2) Ei ole kohaldatav fikseeritud baasintressimääraga või baasintressimäära tõusu piiranguga laenu puhul.

Ideelaen
Hind
Lepingutasu1% laenusummast, min 130 €
Laenusumma suurendamine2% täiendavast summast, min 100 €
Igakuise maksetähtpäeva muutmine(2)Kord aastas tasuta
Laenulepingu muude tingimuste (sh marginaali muutmine) /tagatise muutmine1.5% laenujäägist, min 200 €
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine(2)Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress.
Laenuga seotud arvelduskonto muutmine30 €

(2) Ei ole kohaldatav fikseeritud baasintressimääraga või baasintressimäära tõusu piiranguga laenu puhul.

Tarbimislaen
Hind
Lepingutasu1.5% laenusummast, min 60 €
Laenusumma suurendamine1% täiendavast summast, min 30 €
Igakuise maksetähtpäeva muutmineKord aastas tasuta
Laenulepingu muude tingimuste muutmine1% laenujäägist, min 30 €
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamineLaenusaajal on õigus laen või selle osa ennetähtaegselt tagasi maksta, teatades sellest pangale kirjalikult, e-posti või internetipanga kaudu vähemalt 5 tööpäeva ette. Kirjalikult 5-päevase etteteavitamise korral on laenu tagastamine tasuta. Muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress.
Kaaslaenaja muutmine60 €
Tagatise muutmine100 €
Remondilaen
Hind
Lepingutasu1.5% laenusummast, min 100 €
Laenusumma suurendamine2% täiendavast summast, min 100 €
Maksepuhkuse vormistamine(2)60 €
Igakuise maksetähtpäeva muutmine(2)Kord aastas tasuta
Laenulepingu muude tingimuste / tagatise muutmine1% laenujäägist, min 200 €
Laenu osaline või täielik ennetähtaegne tagastamine(2)Vähemalt 3-kuulise etteteatamise korral tasuta, muudel juhtudel ennetähtaegselt tagastatavalt summalt arvestatud kuni 3 kuu intress.
Laenuga seotud arvelduskonto muutmine30 €

(2) Ei ole kohaldatav fikseeritud baasintressimääraga või baasintressimäära tõusu piiranguga laenu puhul.

Arvelduslaen
Hind
Lepingutasu20 €
Limiiditasu aastas1% limiidi summast, min 10 €
Limiidi suurendamine1% täiendavast limiidist, min 10 €
Limiidi vähendamineKord aastas tasuta
Laenulepingu muude tingimuste muutmine1% limiidist, min 10 €
Lepingu lõpetamineTasuta

Ei väljastata alates 01.01.2019

Õppelaen
LepingutasuTasuta
Lepingu muutmine5 €
Intressimäär5% aastas
Õppelaenu ületoomine teisest krediidiasutusest10 €
Muud teenustasud
Hind
Leppetrahv tagatisvara kindlustuspoliisi esitamata jätmise eest 100 €