Arvelduskonto sulgemine
Arvelduskonto sulgemine kliendi soovil tasuta
Arvelduskonto sulgemine ja pangasuhte lõpetamine panga algatusel*kuni 100 eurot

* Tasu rakendatakse kui klient ei reageeri 6 kuu jooksul panga poolt edastatud teatele, mille pank on kliendile saatnud seoses Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmisega.