III samba pensionifond
Hind
Osakute ostminePangasisese ülekande tasu
Osakute ostmine püsimaksekorralduse aluselPüsikorralduse teenustasu
Osakute müük3.20 €
Osakute vahetamine3.20 €
Toiming seoses pensioni III samba osakute pärimisega (hind avalduse kohta)6 €

Pensionifondi tehingutele kohalduvad vastava fondi prospektis kehtestatud väljalaske- ja tagasivõtmistasud

II samba pensionifondid ehk kohustuslik kogumispension
Hind
Sissemaksed:
ValikuavaldusTasuta
Pensionifondi osakute vahetamise avaldusTasuta
Päringutasu pangakontoris1 € / lehekülg
Pensionikonto väljavõte:
e-postigaTasuta
posti teel3 €
Pärimine:
Avaldus päritud fondiosakute tagasimüügiks ja kandmiseks pärija pensionikontole22 €
Väljamaksed:
Ühekordse väljamakse avaldus4 €
Fondipensioni avaldus6 €
Fondipensioni muutmise avaldus4 €