III samba pensionifond
Hind
Osakute ostminePangasisese ülekande tasu
Osakute ostmine püsimaksekorralduse aluselPüsikorralduse teenustasu
Osakute müük3.20 €
Osakute vahetamineTasuta
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne4.50 €
Väärtpaberikonto kontohalduri vahetus teise kontohalduri juurest Luminor pankaTasuta

Pensionifondi tehingutele kohalduvad vastava fondi prospektis kehtestatud väljalaske- ja tagasivõtmistasud

II samba pensionifondid ehk kohustuslik kogumispension
Hind
Sissemaksed:
ValikuavaldusTasuta
Pensionifondi osakute vahetamise avaldusTasuta
Päringutasu pangakontoris1 € / lehekülg
Pensionikonto väljavõte:
e-postigaTasuta
posti teel3 €
Pärimine:
Avaldus päritud pensionifondi osakute tagasivõtmiseks22 €
Avaldus päritud pensionifondi osakute kandmiseks pärija pensionikontole6 €
Väljamaksed:
Ühekordse väljamakse avaldus3 €
Fondipensioni avaldus5 €
Fondipensioni muutmise avaldus5 €