Väärtpaberikonto
Hind
Luminor Bank väärtpaberikonto avamineTasuta
EVK väärtpaberikonto avamine4 €
EVK väärtpaberikonto avamine Luminor pensionifondide ostuksTasuta
Väärtpaberikonto sulgemineTasuta
Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu
Hind
EVK väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid0.60 €
EVK väärtpaberikonto, millel hoitavate väärtpaberite väärtus2 kokku on:
kuni 10 000 euro0.60 €
üle 10 000 euro, kuid mitte üle 100 000 euro1.50 €
üle 100 000 euro3.50 €
Luminor Bank väärtpaberikonto, millel hoitakse:
Nordea investeerimisfondide osakuid või Nordea indeksvõlakirjuTasuta
Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Euroclear (fikseeritud tulu), Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Holland, Norra, Poola, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA)0.01% väärtpaberite väärtusest (2), min 1.60 €
Muude turgude globaalsed väärtpaberidKokkuleppel

* Väärtpaberikonto hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.

Tehingud fondiosakutega
Hind
Aktsiafondid, segafondid ja fondifondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)1%, min 1 €
Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)1%, min 1 €
Ost püsikorralduse alusel1%
Võlakirjafondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)0.50%, min 1 €
Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)0.50%, min 1 €
Ost püsikorralduse alusel0.50%
Reserv- ehk rahaturufondid:
Ost (väljalasketasu + tehingutasu)0.30%, min 1 €
Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)0.30%, min 1 €
Ost püsikorralduse alusel0.30%
Vahetustehing sama fondi allfondide vahel3.20 €
Nordea Funds Ltd.valitsetavad fondid:
Aktsiafondid - Müük1%
Võlakirjafondid - Müük0.50 %
Indeksvõlakirjad:
MüükKolmanda osapoole, Nordea Bank AB (pulb), vahendustasu 0.2% nominaalväärtusest (tasu sisaldub hinnas)
Igakuine hooldustasuTasuta
Tehing määratud vastaspoolega6 €
Mitte Nordea Investment Funds S.A. ja Nordea Funds Ltd poolt valitsetavad fondid
Müük1%, min 25€
Igakuine hooldustasu0.15% väärtpaberite väärtusest (2)

* Tehingutasu debiteeritakse tehinguvaluutas.
(2) Väärtpaberite väärtus leitakse kalendrikuu lõpu seisuga. Börsil noteeritud aktsiate puhul lähtutakse kuu viimase börsipäeva sulgemishinnast, muude
väärtpaberite puhul nende nimiväärtusest ning investeerimisfondi osakute puhul puhasväärtusest.
(3) Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.

Väärtpaberitega kauplemine
Hind
Aktsiatehingud(5):
Eesti0.20% min 3.20 €
Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Holland, Norra, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA0.20% min 20 €
EVK aktsiate märkimineTasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Poola0.30% min 30 €
Singapur0.50% min 50 €
Teised turudKokkuleppel
Võlakirjatehingud:
Võlakirjade märkimine(5)0.10% min 20 €
EVK võlakirjade märkimine(5)Tasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Võlakirjatehingud järelturul(5)Kohalik turg: 0.10% min 40 € Euroturu võlakirjad: 0.30% min 40 € Muud võlakirjad: vastavalt lepingule, kuid mitte rohkem kui 2%, min 40 €
Muud väärtpaberitehingud:
Luminor Bank Eesti sisene väärtpaberiülekanne6 €
EVK väärtpaberid:
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne4,5 €
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne EVK ja teise depositooriumi vahel18 €
DVP ehk maks vastu väärtpaberiülekanne3.20 €
Tehingud allolevate riikide mitte-EVK väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu Luminor Bank Eestis:
Euroclear (fikseeritud tulu), Austria, Belgia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Holland, Poola, Hispaania, Šveits, Suurbritannia, USA40 €
Austraalia, Hong Kong, Singapur ja Jaapan70 €
Teised riigidKokkuleppel
Väärtpaberiülekanne kogu EVK väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus):
Teise kontohalduri juurde15 €
Teise kontohalduri juurest Luminor BankaTasuta
Tühistamine/parandamine(4)Vastava tehingu teenustasu

(4) Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.
(5) Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.

Väljavõtted
Hind
Perioodiline EVK väärtpaberikonto väljavõte:
Kalendriaasta kohtaTasuta
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (Eestis)3 €
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (välismaale)6.50 €
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga0.30 €
EVK väärtpaberikonto väljavõte pangakontorist või faksiga3 €
Väärtpaberikonto väljavõte ja seotud dokumendid kliendi nõudmisel:
PangakontoristTasuta
Internetipangast (ei ole krüpteeritud)Tasuta
Internetipangast (krüpteeritud)5 €
E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)5 €
Posti teel5 €

* Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.

Muud väärtpaberitega seotud teenused
Hind
Pandi registreerimine EVK-s10 €
Tehing EVK-s panditud väärtpaberiga15 €
Finantstagatise registreerimine EVKs35 €
Muud väärtpaberitega seotud teenusedKokkuleppel