Väiksema esmase sissemaksega eluasemelaen KredExi käendusel muudab unistuste kodu ostmise, ehitamise või renoveerimise soodsaks ja mugavaks. KredExi käendust saab kasutada noor pere, noor spetsialist, Kaitseväe ning Kaitseliidu veteran ja energiatõhusa eluaseme omandaja.

Lepingutasu on 0 eurot*

Lepingutasu on 0 eurot*

Laenulepingu sõlmimine on lepingutasuta vaid neile klientidele, kellele laieneb võimalus saada KredExi käendusega eluasemelaenu (vaata all).

Minimaalne omafinantseering on 10%

Minimaalne omafinantseering on 10%

Finantseerimine koos KredExi käenduse tagatisega on kuni 90%.

Kellel on võimalus saada KredExi käendusega eluasemelaenu?

Kellel on võimalus saada KredExi käendusega eluasemelaenu?

KredExi käendust saab taotleda noor pere, noor spetsialist, Kaitseväe ning Kaitseliidu veteran ja energiatõhusa eluaseme omandaja.

Energiatõhusale eluasemele

Energiatõhusale eluasemele

KredExi käendus laieneb ka energiatõhusatele eluasemetele või elamute renoveerimisele energiatõhususe eesmärgil.


KredExi käendusega eluasemelaen kehtib:

Noortele peredele

Noore pere laen on mõeldud vähemalt ühte kuni 15-aastast (k.a.) last kasvatavale vanemale või vanematele. Lapsevanem/eestkostja peab esitama lapse sünnitunnistuse koopia.

Noortele spetsialistidele

Laen on mõeldud kuni 35-aastastele (k.a.) noortele spetsialistidele*. Vajalik on Eesti kodakondsus või alaline elamisluba ning kehtiv, läbitud katseajaga töö-, teenistus- või juhatuse liikme leping. Füüsilisest isikust ettevõtja peab olema tegutsenud vähemalt 1 aasta.
 
* Noor spetsialist on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik: 

 • kellega on sõlmitud tööleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
 • kellega on sõlmitud teenistusleping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
 • kes on nimetatud ametisse seaduse alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
 • kellega on sõlmitud juhatuse liikme leping; või
 • kes on äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt üks aasta.

Energiatõhusa eluaseme omandajale

Klient ostab energiatõhusa eluaseme või rekonstrueerib eluaseme energiatõhusaks
 
Energiatõhusale eluasemele esitatavad nõuded:

 • ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass peab olema vähemalt C
 • elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C
 • elamu, s.h selle osa või korter peab olema laenusaaja alaliseks elukohaks
 • Vastav energiamärgis peab olema koostatud alates 03.05.2013

Kaitseväe või Kaitseliidu veteran

Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles.

Eelised

KredExi käendusega eluasemelaenu näidispakkumine

Laenusumma KredExi käendatav summa Laenuperiood  Muutuv intressimäär
aastas
Lepingutasu KredExi
käendustasu
Tagasimakseid Tagasimaksete
kogusumma
Makstav 
kogusumma
Krediidi
kulukuse
määr
60 000 € 7 500 € 30 aastat 2,4% 
+ 6 kuu euribor
0 € 225 € 360 84 227 € 84 452 € 2,46 %

Need näited on esitatud üksnes teabe eesmärgil ning intressimäära puhul on tegemist muutuva intressimääraga. Pank teeb pakkumisi juhtumipõhiselt.

Kasuta videotuvastust, et saada meie kliendiks

Laenu taotlemine Kredex käendusega

1

Täida laenutaotlus

Taotlust on võimalik esitada paberkandjal või elektrooniliselt. Meie panga klient saab taotluse esitada läbi internetipanga.

2

Võtame sinuga ühendust

taotluse läbi ja võtame sinuga ühendust.

3

Allkirjasta laenuleping

Allkirjasta laenuleping endapoolt valitud kontoris.

4

Notaris käimine

Notaris seatakse tagatisele hüpoteek.

5

Laenu väljastamine

Laenu arvele kandmine.

Vajalikud dokumendid

 • Laenutaotleja(te) pass või ID-kaart
 • Taotleja(te) pangakonto(de) viimase 6 kuu väljavõte. Kui sissetulekud on viimase 6 kuu jooksul laekunud meie panka, ei ole konto väljavõte vajalik
 • Laenu tagatiseks pakutava objekti hindamisakt, mis on koostatud panga poolt aktsepteeritavas kinnisvarabüroos. Laenu tagatiseks pakutava objekti hindamisakti tellib laenu taotleja, kes kannab ka hindamisakti koostamisega seotud kulud vastavalt kinnisvarahindaja hinnakirjale
 • Remondi - või ehitustööde korral remondi- või ehitustööde kalkulatsioon või muud ehitusega seotud dokumendid. Näiteks ehitusprojekt, ehitusluba, leping ehitajaga jne
 • Laenutaotlus. Taotlust on võimalik esitada paberkandjal või elektrooniliselt. Meie panga klient saab taotluse esitada läbi internetipanga
 • Kaitseväe ning Kaitseliidu veteran: Kaitseväe tõend isiku sihtgruppi kuulumise kohta (dokumendi originaal)
 • Noor pere: Lapse sünnitunnistus (originaal)
 • Noor spetsialist: Vastavat haridustaset tõendava dokumendi originaal
 • Energiatõhusa eluaseme omandaja: energiatõhususarvu tõendav või saavutatav dokumentatsioon

Kasulikud lingid

Eluasemelaenu Kredex käendusega üldinfo
Hinnakiri
Panga üldtingimused
Kinnisvarapakkumised
Kinnisvarahindajad
Kodukindlustus
 Laenusaaja meelespea
 Käendaja meelespea
 Pantija meelespea
 Krediidi kulukuse määra näited

Mõtled koduostule?

Sind võib/võivad veel huvitada: Kodukindlustus, Laenukindlustus

Enne laenulepingu sõlmimist palun tutvuge laenulepingu tingimustega ning laenulepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega seotud ohtudega ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga. Laenuandja on Luminor Bank AS, peakontori aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn.