%, aastane reaalkasv, kui pole märgitud teisiti

  2017 2018E 2019E 2020E 2021E
Eratarbimiskulutused 2,8 4,3 3,0 3,3 2,9
Valitsussektori lõpptarbimiskulutused 1,1 0,9 1,6 0,8 0,5
Investeeringud  12,5 1,7 13,3 3,9 2,9
Eksport  3,8 4,3 3,7 3,2 3,2
Import  4,2 5,7 4,0 3,8 3,3
SKT, % a/a 5,7 4,8 3,4 2,5 2,4
SKT, mld EUR 23,8 26,0 28,0 29,5 31,1
           
Tööpuuduse määr, % 5,8 5,4 5,1 5,6 6,0
Tarbijahinnad, % 3,4 3,4 2,3 2,3 2,2
Brutopalk, % a/a 6,8 7,6 7,2 6,3 5,5
Jooksevkonto ülejääk(+)/defitsiit (-), % SKT 3,2 1,9 1,1 0,8 0,6
Eelarve ülejääk (+)/ defitsiit(-), % SKT -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 0,1