Rahapoliitiliste elavdamismeetmete ootuses tõusid maailma aktsiate hinnad septembri esimeses pooles järjekindlalt ning taastusid augusti alguses toimunud langusest peaaegu täielikult, kuid pärast Euroopa Keskpanga ja eriti Föderaalreservi kohtumisi, kaldusid hinnad uuesti langusesse. 

Üldjoontes tegid keskpangad just seda, mida neilt oodati. Euroopa Keskpank alandas hoiustamisvõimaluse intressimäära –0,4%-lt rekordilisele –0,5%-le ning avalikustas novembris algava uue kvantitatiivse lõdvendamise programmi mahus 20 miljardit eurot kuus. Föderaalreserv langetas intressimäära veel 25 baaspunkti võrra 2%-le ja esimees Powell vihjas, et vajadusel on keskpank valmis oma bilansimahtu suurendama ja varaoste jätkama. Kuna aktsiaturud oli selleks hetkeks võrreldes augusti madalaima punktiga tõusnud juba 7% ning rohkem hinnatõusu toetavaid uudiseid enam silmapiiril polnud, otsustasid investorid septembri teises pooles, et käes on aeg kasumit võtta, ning see trend jätkus ka oktoobri esimestel päevadel.

Keskpankade intressimäärad vs maailma aktsiad

Allikas: Bloomberg

Aktsiaindeks MSCI All Country World


Allikas: Bloomberg

Tulevastel nädalatel ja ehk isegi aasta lõpuni on hinnaliikumiste prognoosimine järjest keerulisem. Oktoobris kerkib mitu raskesti prognoositavat faktorit ning aktsiaturu reaktsioon sündmustele võib varieeruda kiirest hüppest järsu korrektsioonini. Vaatleme neid tegureid nüüd lähemalt.

Esimene ja tõenäoliselt olulisim tegur, mis sellel kuul turge mõjutab, on seotud USA ja Hiina vaheliste kaubandusläbirääkimistega. Mõlemad riigid on nõustunud Washingtonis kohtuma 10. –11. oktoobril – paar päeva enne, kui USA tollimaksud 250 miljardi dollari mahus Hiina kaupadele peaks tõusma 25%-lt 30%-le. Kuigi kaubanduskonflikti lõpplahendus ei ole ennustatav, võib mõlema riigi poolne valmidus jõuda (vähemalt esialgsele) kokkuleppele olla soodne, juhul kui kokkulepe sõlmitakse käesoleva kuu jooksul ja see ei lükku edasi.

Kokkulepe on tähtis, sest kaubanduskonflikt on tõsine takistus maailmamajanduse taastumisele. Tollimaksudega kaasneb üldjuhul hindade tõus, mis vähendab nõudlust kaupade järele, samas kui rahvusvaheliselt kauplevad ettevõtted ei saa ebakindlas ja protektsionistlikus keskkonnas uusi investeeringuid ega kindlaid laienemisplaane teha. Kui kaubandussõja kaasmõjul alanud majanduskasvu aeglustumisest peaks saama täiemõõduline majanduslangus, kaotavad USA ja Hiina tõenäoliselt mõlemad rohkem kui loodavad tollimaksudest võita. Et aeg jookseb, oleks mingitki liiki kompromiss USA ja Hiina vahel oktoobris väga konstruktiivne, kuid kui taas kokkuleppele ei jõuta, on aktsiahindades võimalik veelgi suurem langus, kui toimus mais ja augusti alguses. 

OECD majanduse juhtindikaatorid

Allikas: Bloomberg

Järgmine käesoleva kuu jooksul uuesti aktuaalseks muutuv teema on Brexit, täpsemalt Ühendkuningriigi vajadus 31. oktoobril Euroopa Liidust lahkuda. Kui tähtaega ei pikendata ning selleks tähtajaks sujuva lahkumise osas kokkulepet ei sõlmita, lahkub Ühendkuningriik ühisturult üleöö ning kaotab kõik Euroopa Liidu liikmelisusega seotud eelised. Tõenäoliselt toob see kaasa ka täiendavad (tolli)maksud Ühendkuningriigist Euroopasse imporditavatele kaupadele ning muid negatiivseid tagajärgi. Jällegi on lõpliku mõju mõõtmine keeruline, kuid nii leppeta Brexiti kui tähtaja edasilükkamise korral on oodata negatiivset mõju nii Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi majandustele kui ka finantsturgudele. Kokkuleppe sõlmimisel ja suurema kindluse korral olukorra edasise arengu osas võib aga vastupidiselt oodata positiivseid tagajärgi.

Lisaks avaldab enamik ettevõtteid oktoobris 2019. aasta III kvartali majandustulemused. Seni on käesoleva aasta majandustulemused makromajanduse nõrkuse taustal suhteliselt head püsinud ning selle jätkumine oleks väga oluline. Vastasel juhul võivad investorid jõuda järeldusele, et kasumeid ootab kahanemine ning aktsiad peaksid olema odavamad. Sellele järgneks müügiralli. 

Seoses aktsiate valuatsiooniga tuleks mainida veel ühte teemat. Ebaõnnestunud IPO, mille viis läbi idufirma WeWork, mille väärtuseks hinnati jaanuaris SoftBanki börsivälise investeeringu alusel ligi 47 miljardit dollarit, kuid pärast IPOt ettevalmistavate finantsaruannete avaldamist vaid umbes 10 miljardit, tõstatab tõsisema küsimuse – kas turg hindab hiljuti noteeritud tehnoloogiavaldkonna idufirmade ning üldisemalt kiiresti kasvavate, kuid veel mitte kasumis ettevõtete väärtust õigesti. Septembris oli näha märkimisväärset lahknevust S&P-500 ja hiljuti IPO läbinud aktsiate indeksi vahel: täiendav põhjus turu tervises kahtlemiseks.

US IPO indeks vs S&P500

Allikas: Bloomberg

Praeguses madala tootlusega keskkonnas on mõistlik hinnata ka aktsiate ja võlakirjade suhtelist hinnataset. Üks võimalus selleks on võrrelda aktsiadividende ning võlakirjade intresse, sest tegu on regulaarse sissetulekuga, mida mõlema varaklassi investorid stabiilse hinnataseme juures teeniks. Kuigi tavaliselt jääb dividenditootlus pikaajaliste võlakirjade omale alla, maksavad aktsiaturul noteeritud ettevõtted enamikus maailma piirkondades, v.a arenevatel turgudel, praegu 10-aastaste võlakirjade intressist kõrgemat dividendi. Sellest vaatenurgast on aktsiad võlakirjadest atraktiivsemad. Investorid peaksid siiski meeles pidama, et majanduse edasise jahtumise korral võib ees oodata märkimisväärne ettevõtete kasumite ja dividendide langus.

Dividendimäär vs 10-aastase riigivõlakirja tulusus

Regioon Dividendimäär (%) 10-aastase riigivõlakirja tulusus tähtajani  (%)
All Country World 3,21 1,34
Jaapan 2,48 -0,21
Arenevad turud 3,23 4,02
Euroopa 3,82 -0,26
USA 1,95 1,68

Allikas: Bloomberg

Kokkuvõttes on üle 80% maailma keskpankadest septembri lõpuks viimase sammuna intressimäärasid langetanud. Selle tulemusel on globaalne rahapoliitika praegu väga paindlik, mis ajalooliselt on tulnud kasuks nii finantsturgudele kui ka majandusele üldisemalt. Siiski on suuremad poliitilised ja geopoliitilised küsimused ikka veel õhus. Selline ebakindlus raskendab pikaajaliste plaanide tegemist, mis omakorda piirab ettevõtete kasvu ja muudab investorid ettevaatlikuks ning kitsimaks. Seega võib enne olulisemate küsimärkide kadumist oodata finantsturgudel suuremas mahus hinnakõikumisi.

Septembri uudiste hulka kuulus ka lühiajaline nafta hinnašokk, kui droonirünnaku tõttu Saudi Araabia riikliku naftafirma maardlale tegi nafta hind ühe päevaga läbi 15%-lise hinnahüppe. Kahtlus, et rünnaku taga võib olla Iraan, on tõsine ja muudab usutavaks suuremahulise konflikti või isegi sõja kahe araabia maailma suurvõimu vahel. Siiani on Saudi Araabia püüdnud konflikti eskaleerumist vältida, mis on aidanud naftahinnal septembri kokkuvõttes isegi langeda. See annab lootust, sest kõrge naftahind on viimane asi, mida majanduslanguse ohus vajaksime. 

WTI toornafta hind septembris

Allikas: Bloomberg

Globaalsed aktsiad vs kullakaevandajate sektor (EUR)

Allikas: Bloomberg

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.