Luminor aitab koos partneritega viia kohalikel ettevõtjatel nende senine äri võimalikult kiiresti ja tulemuslikult internetti.

Algatuse raames panustavad erinevate digiteenuste eksperdid tasuta oma teadmisi, aega ja olemasolevaid teenuseid kuni kolme ettevõtte e-poe käivitamiseks või olemasolevate lahenduste arendamiseks. Programmis osalemiseks tuleb esitada sooviavaldus hiljemalt 4. maiks.

Ettevõtted valime välja nende vajaduste põhjal lähtudes sellest, kus Luminori ja meie partnerite teadmised ja oskused enim abiks võiksid olla. Kandideerima on oodatud nii tootjad, kaubandusettevõtted, erinevate teenuste pakkujad kui kindlasti ka sotsiaalsed ettevõtted.

Luminori soov on olla kohalike ettevõtete jaoks alati olemas, sest toetades neid, toetame ka laiemalt tervet ühiskonda. Antud algatuse eesmärgiks on pakkuda koos partneritega ettevõtjatele väga konkreetset abi ja seda valdkonnas, mis hetkel ülioluline. Algatus stardib samaaegselt kõigis kolmes Balti riigis, igas riigis valitakse välja vähemalt kolm ettevõtet.

Partnerid, kes programmis kaasa löövad:

Kuidas osaleda?

  • Programmis osalemiseks tuleb esitada sooviavaldus, mis koosneb vastustest kümnele küsimusele.
  • Küsimused on koostatud lähtudes sellest, et nõuandjad mõistaksid paremini tuge ootavate ettevõtete tänast äri ja hetke väljakutseid.
  • Küsimustele ei ole õigeid ega valesid vastuseid, aga parimad vastused on ausad ja otsekohesed.

Osalemissoovide tähtaeg on 4. mai