Arvelduslaenu miinimumlimiit on 320 eurot. Konkreetne laenulimiidi suurus sõltub kliendi sissetulekust ning olemasolevatest kohustustest.

Laenu taotlemiseks ei ole vaja eelnevalt olla panga klient, kuid laenu väljastamise eeltingimuseks on arvelduskonto avamine meie pangas.

Laenu tagasimaksed

Arvelduslaenu intressi arvestatakse ainult kasutatud limiidilt ja 360-päevase aasta baasil. Intress koguneb kasutatud limiidilt kvartali jooksul ja võetakse kliendi arvelduskontolt maha kvartali viimasel päeval ja laenulepingu lõppemisel. Laenulepingu lõppemisel tuleb tasuda ka laenu põhiosa.

Intressimäär

Laenu vormistamisega kaasnevad kulutused

Limiiditasu tasutakse arvelduskrediidi avamisel koos lepingutasuga. Limiiditasu debiteeritakse kliendi arvelduskontolt kvartaalselt ning limiiditasu suurus sõltub laenulimiidi suurusest.