Olulisemad hoiuste üldtingimuste muudatused:

Uued hoiuste üldtingimused.

Ärikliendi hinnakirjas korrigeerisime teenuste ja toodete nimetusi, lihtsustasime hinnakirja ülesehitust, muutsime osaliselt teenuste hinnastamist ja eemaldasime hinnakirjast tooted ja teenused, mida me enam ei paku.

Praeguste ja tulevaste hindade ja teenustasude nimede võrdluse leiate allpool.

Uus hinnakiri alates 1. oktoobrist 2019.

Kontod ja maksed

Toote nimi hinnakirjas Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
Konto väljavõtted EUR 7
Regulaarsed väljavõtted kord kuus: posti teel Eestisse
-
Konto väljavõtted EUR 7
Regulaarsed väljavõtted kord kuus: posti teel välismaale
-
Välismaksed soodushinnaga EUR 10 / EUR 5,75
Intercompany makse(4)(8)(10)
(4) Kontorivõrgu või Telefonipanga kaudu edastatud välismakse teostatakse samal pangapäeval, kui see on algatatud enne kella 16:00.
(8) Nordea Bank Oyj ja tema filiaalid ning tütarettevõtjad.
(10) Sama väärtuspäevaga (T+0) makse samale kliendile kuuluvale kontole Nordea Grupis või Luminor AS Läti (BIC: NDEALV2X) või Leedu (BIC:NDEALT2X) filiaalis avatud kontole.
-
Välismaksed soodushinnaga EUR 5,75 / EUR 2
Makse Nordea Gruppi(8) kuuluvale kontole(4)
-
Välismaksed soodushinnaga EUR 7,75 / EUR 4
Makse Nordea Gruppi(8) kuuluvale panga kontole tasu tüübiga ”maksja maksab (OUR)”(4)(9)
-

Investeeringud

Toote nimi hinnakirjas  Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
Väärtpaberitega kauplemine EUR 4,50
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne
Hind ei muutu
Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberid – FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne
Väärtpaberitega kauplemine EUR 18
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne EVK ja teise depositooriumi vahel
Hind ei muutu
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne Nasdaq CSD ja teise depositooriumi vahel
Väärtpaberitega kauplemine EUR 3,20
DVP ehk maks vastu väärtpaberiülekanne
Hind ei muutu
Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberid – DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne
Muud väärtpaberitega seotud teenused EUR 35
Finantstagatise registreerimine EVKs
-
Väljavõtted EUR 5
Väärtpaberikonto väljavõte ja seotud dokumendid kliendi nõudmisel: posti teel
-
Muud väärtpaberitega seotud teenused - EUR 20.00 + tegelikud kulud
Muud väärtpaberitega seotud teenused
Muud väärtpaberitega seotud teenused - EUR 20.00 + tegelikud kulud
Pangale korralduse andmine vabatahtlikus korporatiivses sündmustes osalemiseks vastavalt kliendi sooviavaldusele
Muud väärtpaberitega seotud teenused - Eraldi kokkuleppel
Muud korporatiivsete sündmustega seotud teenused
Väärtpaberikonto EUR 4
EVK väärtpaberikonto avamine
Hind ei muutu
Nasdaq CSD väärtpaberikonto avamine
Väärtpaberikonto Tasuta
EVK väärtpaberikonto avamine Luminor pensionifondide ostuks
-
Muud väärtpaberitega seotud teenused EUR 15
Tehing EVK-s panditud väärtpaberiga
Hind ei muutu
Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberid: Tehing Nasdaq CSDs panditud väärtpaberiga
Väärtpaberitega kauplemine Tehingud allolevate riikide mitte-EVK väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu Luminor Bank Eestis: Tehingud allolevate riikide mitte-Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu Luminor Bank
Väärtpaberitega kauplemine Väärtpaberiülekanne kogu EVK väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus): Väärtpaberiülekanne kogu Nasdaq CSD väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus):
Väärtpaberitega kauplemine Tasu märgitud prospektis, min EUR 3,20
EVK aktsiate märkimine
-
Väärtpaberitega kauplemine 0,1% min EUR 20
Võlakirjade märkimine(5)
Hind ei muutu
Nasdaq CSDs registreeritud võlakirjade märkimine
Väärtpaberikonto 0,02% summast, min EUR 2
Väljamakse ärireservhoiuselt arvelduskontole
-

E-pangandus

Toote nimi hinnakirjas  Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
E-pangandus - EUR 5
Lukustunud digivõtme avamine kontoris
E-pangandus EUR 15
Digivõti seadme registreerimine(2)
ja EUR 15
Digivõti seadme teistkordne registreerimine
Hind ei muutu
Digivõtme väljastamine või vahetamine

Faktooring

Toote nimi hinnakirjas  Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
Faktooring Kuni 1% faktooringlimiidist, kuid mitte vähem kui EUR 300*
Lepingutasu
1,5 faktooringulimiidist, min EUR 350
Teenuse nimi ei muutu
Faktooring Kuni 1% suurendatavast faktooringlimiidist, kuid mitte vähem kui EUR 200*
Faktooringlimiidi suurendamine
1,5% faktooringulimiidi suurendatavalt või pikendatavalt summalt, min EUR 200
Faktooringulimiidi suurendamine / faktooringulepingu tähtaja pikendamine
Faktooring Min EUR 64*
Lepinguperioodi vältel uue ostjalimiidi kinnitamine
-
Faktooring Min EUR 64*
Ostjalimiidi pikendamine / suurendamine
EUR 65
Ostjalimiidi taotluse läbivaatamine, kinnitamine, muutmine, pikendamine
Faktooring EUR 65*
Ostja krediidikindlustuslimiidi päring kindlustusseltsile kliendi soovil
-
Faktooring Min EUR 200*
Muude oluliste lepingutingimuste muutmine
Hind ei muutu
Muu faktooringulepinguga seotud muudatus
Faktooring EUR 10*
Saldokinnituse väljastamine liisinguvõtja soovil
EUR 15
Standardne saldokinnitus
Faktooring - EUR 100
Faktooringulepingu lisaks oleva ostjate loetelu muutmine paberkandjal
Faktooring - Alates 0,1% arve summast (min EUR 3)
Arve käsitlustasu
Faktooring - EUR 50
Kliendi palvel ebastandardse raporti või kinnituse koostamine
Faktooring - EUR 15 iga dokumendi eest
Arhiivist dokumendikoopiate väljastamine
Faktooring - EUR 10 + vastava maksega seotud hinnakirja järgne tasu
Mitteloovutatud nõude summa edasikandmine kliendile

Laenud

Toote nimi hinnakirjas  Hind ja teenuse nimi praegu Hind ja teenuse nimi alates 1.10.2019
Stardilaen 1,5% laenusummast, min EUR 175
Lepingutasu
1,5% laenusummast, minimaalselt EUR 300 (e- kanalite kaudu taotlemisel: 1% laenusummast, minimaalselt EUR 200)
Lepingutasu: Stardilaen
Stardilaen
ja
Investeerimislaen
ja
Arvelduslaen
ja
Korteriühistu laen
1% laenusummast, min EUR 175
Lepingu muutmise tasu
1% laenusummast, minimaalselt EUR 300 (e-kanalite kaudu taotlemisel: 1% laenusummast, minimaalselt EUR 200)
Lepingu muutmise tasu
Investeerimislaen
ja
Arvelduslaen
ja
Korteriühistu laen
1% laenusummast, min EUR 175
Lepingutasu
1% laenusummast, minimaalselt EUR 300 (e- kanalite kaudu taotlemisel: 1% laenusummast, minimaalselt EUR 200)
Lepingutasu: teised laenutooted
Laofinantseering
ja
Käibekapitalilaen
1% laenusummast, min EUR 175
Lepingutasu
-
Laofinantseering
ja
Käibekapitalilaen
1% laenusummast, min EUR 175
Lepingu muutmise tasu
-
Kõik laenud - Kokkuleppel, minimaalselt EUR 45 väljastatud dokumendi kohta
Panga nõusolekute, kinnituste ja väljavõtete väljastamine kliendi soovil*
*Nõusolekud, kinnitused ja väljavõtted koostatakse kümne tööpäeva jooksul.