Euromakse

Euromakse on ühtses euromaksete piirkonnas (SEPA – Single European Payment Area, kuhu kuuluvad Euroopa Liidus ja Euroopa majanduspiirkonnas registreeritud pangad) kehtiv makse vorm, mille valuutaks on alati euro ja millele rakenduvad samaväärsed tingimused kogu euromaksete piirkonnas.

Loe lähemalt

Välismakse

Välismakse on makse välisvaluutas või makse eurodes väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda.

Loe lähemalt

Pangasisene makse

Pangasisene makse on ülekanne meie panga Eestis asuvate kontode vahel.

Loe lähemalt

E-arve

Soovitame mõelda paberarvetest loobumise peale – e-arve on kiire, mugav, turvaline ja keskkonnasäästlik!

Loe lähemalt

Püsimaksekorraldus

Regulaarne makse, mille teostame määratud kuupäeval ja summas.

Loe lähemalt

SWIFT-makse

SWIFT-makse teenus on maksekorralduste edastamise teenus SWIFT’i sõnumi MT101 (Request for Transfer) vahendusel, mis võimaldab kliendi emaettevõttel teha makseid enda või tütarettevõtte Luminor pangas olevatelt kontodelt.

Loe lähemalt