LEI (Legal Entity Identifier) on juriidilise isiku rahvusvaheline tunnus, milleks on 20-kohaline tähtnumbriline kood. LEI-kood on kordumatu, see määratakse ühekordselt kindlale ettevõttele ja sama koodi ei saa määrata enam teisele ettevõttele. LEI kood ei asenda äriregistrist väljastatud koodi.

1. Miks on LEI koodi vaja?

Alates 3. jaanuarist 2018 on LEI kood nõutav  nende juriidiliste isikute puhul, kes teevad tehinguid Euroopa Majanduspiirkonnas kauplemiskohas kaubeldavate finantsinstrumentidega.

Äriühingud, millele on antud investeerimisteenuste osutamise õigus (näiteks pangad), peavad juriidilisest isikust kliendi väärtpaberitega tehtud tehingutest järelevalveasutustele raporteerima kasutades kliendi LEI-koodi. Juhul kui juriidilisest isikust kliendil ei ole LEI-koodi, ei ole võimalik täita raporteerimiskohustust ja sellest tulenevalt ei ole võimalik täita ka selliste juriidiliste isikute tehingukorraldusi.

LEI koodi kasutatakse juba praegu, et tuvastada börsiväliselt tuletisväärtpaberitehingutes osalevaid vastaspooli. Alates 1. novembrist 2017 lubatakse tuletisväärtpaberitega tehtud tehingutest teatamisel kasutada üksnes LEI koodi.

2. Milliste finantsinstrumentide kauplemisel kohaldub LEI koodi nõue seoses MIFID II jõustamisega 3. jaanuaril 2018?

Kohustust kohaldatakse punktides a kuni c osutatud finantsinstrumentidega tehtavate tehingute suhtes, olenemata sellest, kas need tehingud tehakse kauplemiskohas või väljaspool kauplemiskohta.

3. Kes väljastab LEI-koodi?

LEI-koodi on võimalik taotleda selleks eraldi volitatud asutustelt, kelle kohta leiab infot Global Legal Entity Identifier Foundation kodulehelt. Ettevõtja võib teha vaba valiku LEI-d väljastavate organisatsioonide vahel. Toome mõned näited LEI-d väljastavatest organisatsioonidest:

Soovitame vaadata läbi mitme LEI koodi väljastaja tingimused, et tutvuda iga organisatsiooni LEI-koodi väljastamise korra ning eeldatavate kuludega. 

Pank ei saa kliendi eest LEI koodi tellida või olla tellimisel vahendajaks.

4. Kas LEI-kood on tasuline?
LEI-koodi väljastatakse tasu eest ja sellega kaasneb iga-aastane hooldustasu. Soovitame LEI koodi väljastaja valimisel hinnata konkreetse organisatsiooni LEI koodi väljastamise korda ja seonduvaid kulusid. Iga-aastase hooldustasu maksmine tagab LEI koodi kehtivuse.

5. Kas pangal on õigus LEI-koodi nõuda?
Pank peab nõudma juriidilisest isikust kliendilt kogu teavet, mis on vajalik järelevalveasutusele tehingute kohta info esitamiseks. Selliseks teabeks on ka LEI-kood.
Seni, kuni uusi tehinguid finantsinstrumentidega ei tehta, ei ole LEI kood vajalik, ent uute tehingute tegemise korral on LEI kood nõutav.

6. Mis juhtub, kui klient ei esita LEI-koodi või see puudub?
Kui juriidilisest isikust klient ei esita pangale väärtpaberitehingu tegemiseks kogu vajalikku teavet, muuhulgas LEI-koodi, ei ole pangal võimalik täita seadusest tulenevat raporteerimiskohustust. Sellisel juhul ei ole võimalik täita ka selliste juriidiliste isikute tehingukorraldusi (3. peatükis mainitud instrumentidega) alates 3. jaanuarist 2018.
Enne tehingukorralduse vastuvõtmist kontrollib pank  koodi olemasolu.

7. Kuidas teavitada panka kui LEI kood on registreeritud?
Tagamaks finantstehingute tegemise võimaluse ilma tõrgeteta, palume varakult teavitada panka oma LEI koodi registreerimisest ja tunnusest e-maili aadressil firma@luminor.ee.

Kui teil on lisaküsimusi seoses LEI koodi kasutuselevõtuga, palun võtke ühendust meie
kõnekeskuse telefoninumbril +372 628 3300.