Arvelduskonto on vajalik ettevõtte igapäevaste arvelduste korraldamiseks. Aja säästmiseks on mõistlik konto avamisega algust teha veebis. Pärast lepingute ülevaatamist kutsume Teid pangakontorisse vaid kiireks isikutuvastuseks.

Eelised

Konto avamine on lihtne

1

Veebis

Vaja läheb digiallkirjastamise võimalust.
Kontot avama

2

Kontoris

Vaja läheb isikut tõendavat dokumenti.
Kontorite asukohad

3

Lisainfo saamiseks võtke ühendust

meie klienditoega telefonil +372 628 3300.

Vajalikud dokumendid

  • ID-kaart, pass, elamisloakaart või Eesti juhiluba (ainult Eesti kodanike puhul)
  • Äriregistri A/B kaart äriühingu registreerimise kohta (mitte vanem kui 15 päeva). Kehtiva registriväljavõtte puudumisel on pangal võimalik teha registriandmete kontrollimiseks päring e-äriregistrisse.
  • Arvelduskonto avamiseks avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele tuleb esitada lisaks vastava juriidilise isiku tegutsemise aluseks olev dokument (põhikiri või põhimäärus) ning esindaja esindusõigust tõendavad dokumendid.
  • Asutamisel oleva ettevõttele arvelduskonto saab avada asutaja(d).

Kasulikud lingid

Väljaspool Eestit registreeritud ettevõttele konto avamine
Hinnakiri
 Arvelduskonto üldtingimused
IBAN

Võta oma ettevõtte rahaasjad kontrolli alla!

Sind võib/võivad veel huvitada: Ärikliendi arvelduspakett