Muud tasud
Kinnituse, koopia või tõendi väljastamine5 €
Kinnituskirja või sertifikaadi kiirtellimus10 €
Koopia arhiveeritud pangadokumendist10 €
Andmete edastamine e-posti teel (krüpteeritud)5 €
Infopäring40 € tund / minimaalselt 20 €
Auditpäring20 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustusega seoses kliendile teatise saatmine5 € alates teisest meeldetuletusest
Viivise määr tarbijakrediidi võlgnevuselt **Seadusega kehtestatud viivise määr 360- päevase aasta baasil
Viivise määr muudelt võlgnevustelt **Seadusega kehtestatud viivise määr 360- päevase aasta baasil
Viivise määr0.2% päevas

** EKP intressimäär + 8,05% aastas (0,022% päevas), kuid mitte vähem kui lepingujärgne intressimäär. EKP intressimäär on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär, mis avaldatakse Ametlikes Teadaannetes Eesti Panga poolt 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil).