Välismaksed eurodes väljapoole EU/E EA riike, välismaksed välisvaluutas
Pangakontoris / TelefonipangasInternetipangas
Välismakse(4)(7)11.50 €5 €
Välismakse täissummas saajale(4)(5)(7)30.50 €24 €
Välismakse kiirmaksena(4)(7)17.50 €11 €
Välismakse kiirmaksena täissummas saajale(4)(5)(7)36.50 €30 €
Sama väärtuspäevaga välismakse(6)(7)35 €-
Sama väärtuspäevaga välismakse täissummas saajale(5)(6)(7)45 €-

(4) Kontorivõrgu või Telefonipanga kaudu edastatud välismaksekorraldus teostatakse samal pangapäeval, kui see on algatatud enne kella 16:00.
(5) Kui täissummas saajale teostatava makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so. maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava makse jaoks käesoleva hinnakirjaga ettenähtud, debiteerib pank hiljem lisaks teenustasule maksja arvelduskontolt ka nimetatud kulude ja teenustasu vahe. Teenustasu tüüp „täissummas saajale (OUR)“ on lubatud juhul, kui saaja arvelduskonto on pangas, mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
(6) Maksetüüp on saadaval järgmistes valuutades: EUR, USD – maksekorralduse esitamise tähtaeg 15:00, NOK, SEK, GBP – kell 14:00, DKK – kell 12:00.
(7) Maksja ja makse saaja panga poolt võetavatele teenustasudele võivad täiendavalt lisanduda korrespondentpankade teenustasud. Eeltoodu kehtib nii „jagatud kuludega“ kui ka „täissummas saajale“ algatatud maksete suhtes ja tasu võivad võtta nii maksja kui makse saaja korrespondentpangad.

Välismaksed soodushinnaga
Pangakontoris / TelefonipangasInternetipangas
Makse Nordea Gruppi(8) kuuluva panga kontole või endisele Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaalis avatud kontole(2)(4)5.75 €2 €
Makse Nordea Gruppi(8) kuuluva panga kontole täissummas saajale(4)(9)7.75 €4 €
Intercompany makse(4)(10)10 €5.75 €

(2) Konto, mis on avatud Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaali poolt kuni 30.09.2017 või konto, mis on avatud Luminor Bank AS või Luminor Bank AB poolt pärast 01.10.2017 endises Nordea pangasüsteemis. Siia alla kuuluvad kõik kontod, mille IBAN on antud formaadis LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxxxx või LTxx21400xxxxxxxxxxx… .
(4) Kontorivõrgu või Telefonipanga kaudu edastatud välismaksekorraldus teostatakse samal pangapäeval, kui see on algatatud enne kella 16:00.
(8) Nordea Bank AB ja tema filiaalid ning tütarettevõtjad. Luminor Bank AS ei ole Nordea Grupi osa.
(9) Alati kiirmaksena (T+1) ning endisele Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaalis avatud kontole (vt ka viide 2) täissummas saajale.
(10) Sama väärtuspäevaga (T+0) makse samale kliendile kuuluvale kontole Nordea Grupis või endises Nordea Bank AB Läti või Leedu filiaalis avatud kontole (vt. ka viide 2).