Välismaksed eurodes väljapoole EU/E EA riike, välismaksed välisvaluutas
Pangakontoris / TelefonipangasInternetipangas
Välismakse(4)(7)11.50 €5 €
Välismakse tasu tüübiga ”maksja maksab (OUR)” (4)(5)(7)30.50 €24 €
Välismakse kiirmaksena(4)(7)17.50 €11 €
Välismakse kiirmaksena tasu tüübiga ”maksja maksab (OUR)” (4)(5)(7)36.50 €30 €
Sama väärtuspäevaga välismakse(6)(7)35 €-
Sama väärtuspäevaga välismakse tasu tüübiga ”maksja maksab (OUR)” (5)(6)(7)45 €-

(4) Kontorivõrgu või Telefonipanga kaudu edastatud välismakse teostatakse samal pangapäeval, kui see on algatatud enne kella 16:00.
(5) Kui OUR-makse puhul ületavad ülekandega seotud kulud (so maksevahendajate ja saaja panga teenustasud) vastava makse jaoks panga hinnakirjaga ette nähtud tasusid, on pangal õigus lisanduvad kulud täiendavalt debiteerida. Tasu tüüp „maksab maksja (OUR)“ on lubatud juhul, kui saaja arvelduskonto on pangas, mis asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
(6) Maksetüüp on saadaval järgmistes valuutades: EUR, USD – maksejuhise esitamise tähtaeg 15:00, NOK, SEK, GBP – kell 14:00, DKK – kell 12:00.
(7) Maksja ja makse saaja panga poolt võetavatele teenustasudele võivad täiendavalt lisanduda korrespondentpankade teenustasud. Eeltoodu kehtib nii „jagatud kuludega“ kui ka „maksja maksab“ algatatud maksete suhtes ja tasu võivad võtta nii maksja kui makse saaja korrespondentpangad.

Välismaksed soodushinnaga
Pangakontoris / TelefonipangasInternetipangas
Makse Nordea Gruppi(8) kuuluvale kontole(4)5.75 €2 €
Makse Luminor AS Läti (BIC: NDEALV2X, kontod algusega LVXXNDEA) või Leedu (BIC:NDEALT2X, kontod algusega LTXX21400) filiaalis avatud kontole(4)5.75 €2 €
Makse Nordea Gruppi(8) kuuluvale panga kontole tasu tüübiga ”maksja maksab (OUR)”(4)(9)7.75 €4 €
Intercompany makse(4)(8)(10)10 €5.75 €


(4) Kontorivõrgu või Telefonipanga kaudu edastatud välismakse teostatakse samal pangapäeval, kui see on algatatud enne kella 16:00.
(8) Nordea Bank Oyj ja tema filiaalid ning tütarettevõtjad.
(9) Alati kiirmaksena (T+1) ning endisele Luminor AS Läti (BIC: NDEALV2X) või Leedu (BIC:NDEALT2X) filiaalis avatud kontole (vt ka viide 2).
(10) Sama väärtuspäevaga (T+0) makse samale kliendile kuuluvale kontole Nordea Grupis või Luminor AS Läti (NDEALV2X) või Leedu (NDEALT2X) filiaalis avatud kontole.