Liisinglepingute sõlmimisega seotud tasud
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Sõiduautode ja tarbesõidukite lepingu sõlmimise tasuEI1% soetamishinnast, min. 200 €
Seadmete ja rasketehnika lepingu sõlmimise tasuEI0.35% soetamishinnast, min. 250 €
Sõlmitud liisinglepingute muudatustega seotud tasud
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Liisingulepingu muudatuse vormistamine (lepingu liigi muudatus; liisinguperioodi muutmine; maksegraafiku tüübi muutmine; lepingu üleandmine uuele liisinguvõtjale; baasintressitüübi muutmine)EI0.35% tasumata jääkmaksumuselt, min. 200 €
Maksekuupäeva muutmine lepingulises maksegraafikusEI50 €; lepingu esimese kolme kuu jooksul tasuta
Muudatus kehtiva liisinglepingu tingimustes vara kindlustuskohustuse osasEI50 €
Ujuva intressimääraga liisinglepingu baasintressi muutmineEI50 € (lepingu esemeks on sõiduauto, kaubik, mootorratas), 100 € (lepingu esemeks on muu vara)
Liisinglepingu ennetähtaegne lõpetamine, vara müük kõrgema hinnaga
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Liisinglepingu lõpetamine Fikseerimata intressiga liisinglepingEI1.5% maksmata jääkmaksumuselt min. 200 €
Liisinglepingu lõpetamine Fikseeritud intressiga liisinglepingEI1.5% maksmata jääkmaksumuselt, min. 200 €, millele lisandub finantseerimise katkestamise tegelik kulu**
Vara müük jääkmaksumusest kõrgema hinnagaEI50 €, millele lisandub liisingulepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu

** Finantseerimise katkestamise kulude arvestamisel lähtutakse baasintresside vahest (liisinglepingu baasintressi ja lepingu muudatuse ajal kehtivate baasintresside vahe), liisinglepingu jääkväärtusest ja järelejäänud perioodist. Tegemist on tegelike kuludega, mis tuleb liisingfirmal kanda kui fikseeritud intressiga liisingleping ennetähtaegselt lõpetatakse.

Muud teenused
Lisandub KM Tasu määr ja summa
Volikirja, lepingu koopia, kordusarve, arvelduste väljavõtte, tõendi, saldokinnituse ja muu lepinguga seotud dokumendi väljastamine kliendi soovilJAH10 € (12 € KM-ga)
Notariaalsete volikirjade vormistamine (koos notarikulu ja riigilõivuga) - tavakorras (3 tööpäeva), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistris - kiirkorras (1 tööpäev), sõiduki kasutamiseks või tehingute vormistamiseks liiklusregistrisJAH100 € (120 € KM-ga) 150 € (180 € KM-ga)
Vara allrendile andmise õiguse kinnituskirja väljastamineJAH25 € (30 € KM-ga)
Liisingulepingute lisatagatiste vabastamineJAH100 € (120 € KM-ga) lisanduvad tegelikud kulud (riigilõivud, notaritasud, vms)
Riiklike ja munitsipaalmaksude ning parkimiskorra trahvisummade tasumineJAH25 € ( 30 € KM-ga) nõude kohta lisanduvad liisingfirma poolt tegelikud kulud. (Käibemaks lisandub ainult administreerimise tasule)
Hüvitis sõiduki tähtaegse tagastamisega viivitamise eest (päevas)EI30 €
Lepingujärgse kindlustuskohustuse rikkumineEI50 €
Võlgnevuse või muu tähtajaks täitmata kohustuse teatise saatmise hüvitisEI5 €
Võlalepingu sõlmimineEI300 €
Ennetähtaegselt ülesöeldud lepingu ennistamineEI190 €
Liisingulepingu ülesütlemisel tasu liisinguvara tagastusteenuse eestJAH260 € (312 € KM-ga)
Paberarve väljastamise tasuJAH0.58 € (0.70 € KM-ga)
Maanteeameti e-teeninduses omanikuvahetuse registreerimine kui uus omanik ei ole Luminor Liisingu lepingu osapoolJAH50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv
Maanteeameti e-teeninduses vara registreerimine Luminor Liisingu nimele liisinguandja töötaja pooltJAH50 € (60 € KM-ga) lisandub riigilõiv