Konto sulgemine
Arvelduskonto sulgemine kliendi soovil tasuta
Arvelduskonto sulgemine ja pangasuhte lõpetamine panga algatusel***kuni 100 eurot

*** Tasu rakendatakse kui klient ei reageeri 6 kuu jooksul panga poolt edastatud teatele, mille pank on kliendile saatnud seoses Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate hoolsusmeetmete täitmisega.

Tasu hakkab kehtima alates 28.07.2018.