Konto hooldus
Konto hooldustasu aastas mitte EU riikide, Küprose, Malta, Gibraltari juriidilistele isikutele750 € / aastas
Kontojäägi tasu finantsinstitutsioonidele* -konto jääk ületab 1 000 000 EUR -konto jääk ületab 10 000 000 SEK -konto jääk ületab 7 500 000 DKK -konto jääk ületab 1 000 000 CHF -konto jääk ületab 116 000 000 JPY -konto jääk ületab 25 500 000 CZKVastava riigi keskpanga kehtestatud aastane hoiuseintress** miinus 0,3 protsenti (tegelike päevade arv/360)
Kontojäägi kuutasu muude juriidiliste isikute jaoks, kui pank teatab kliendile isiklikult 30 kalendripäeva ette: - konto jääk 10 000 000 EUR - konto jääk 95 000 000 SEK - konto jääk 75 000 000 DKK - konto jääk 10 000 000 CHF - konto jääk 1 320 000 000 JPY - konto jääk 255 000 000 CZKVastava keskpanga kehtestatud aastane intressimäär** (tegelik / 360)


* Finantsinstitusioonideks loetakse fondivalitsejaid, investeerimis- ning pensionifonde, kindlustusandjaid ja krediidiasutusi. Eelnimetatust väiksema konto jäägi korral kontojäägi tasu ei kohaldata. Kontojäägi tasu ei kohaldata, kui keskpanga intressimäär vastavas valuutas muutub positiivseks. Arvestatud arvelduskonto jäägi tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 2. pangapäeval.
** Vastava riigi keskpanga poolt kehtestatud arvestuse aluseks olev hoiuseintress on järmine:
• EUR puhul – ECB deposit facility rate,
• SEK puhul – Sveriges Riksbank repo rate,
• DKK puhul – Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate,
• CHF puhul – Swiss National Bank negative interest rate,
• JPY puhul – Bank of Japan complementary deposit facility rate,
• CZK puhul – Czech National Bank deposit facility rate.