Importakreditiivid
Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine (tagastatakse tasaarveldamise teel akreditiivi avamistasust)65 €
Akreditiivi avamine0.20% akreditiivi summast, min. 125 €
Provisjon (riskitasu) akreditiivi kehtivusaja iga algava 3-kuulise perioodi eestkokkuleppel, min 40 € / 3 kuud
Maksetähtaja edasilükkaminekokkuleppel, min 25 € / 1 kuu
Akreditiivi dokumentide käsitlemine, alates teisest dokumentide komplektist50 €
Akreditiivi tingimuste muutmine65 €
Akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide käsitlemine90 € (maksab akreditiivi saaja)
Posti- ja sidekuludvastavalt tegelikule kulule, min 10 €