Importakreditiivid
Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostaminevastavalt kuludele, min. 70 €
Akreditiivi avamine0,20% akreditiivi summast, min. 125 €
Riskitasu (rahalise katteta akreditiivi kehtivusaja eest)kokkuleppel, min. 75 € kuus
Akreditiivitasu (rahalise kattega akreditiivi kehtivusaja eest)1% aastas
Maksetähtaja edasilükkaminekokkuleppel, min. 75 € kuus
Akreditiivi dokumentide käsitlemine (iga esitatud dokumendikomplekti kohta)0,10% dokumentide väärtusest, min. 90 €
Akreditiivi tingimuste muutmine70 €
Akreditiivi edasiavamine0,25% akreditiivi summast, min 70 €
Veatasu (akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide käsitlemine)90 € (maksab akreditiivi saaja)
Posti- ja sidekuludvastavalt tegelikule kulule, min 10 €