Eksportakreditiivid
Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine (tagastatakse tasaarveldamise teel akreditiivi tasust)65 €
Akreditiivi avamisest teatamine65 €
Akreditiivi alusel esitatud dokumentide käsitlemine0.10% arve summast, min 65 €
Maksetähtaja edasilükkaminetasu sõltuvalt panga- ja maariskist
Akreditiivi kinnitaminetasu sõltuvalt avajapanga ja -maa riskist
Diskonteerimistasutasu sõltuvalt avajapanga ja -maa riskist + baasintressimäär + menetlustasu 55 €
Akreditiivi tingimuste muutmisest teatamine65 €
Akreditiivi edasiavamine0.25% akreditiivi summast, min 65 €
SWIFT sõnumi saatmine10 €
Postikuludvastavalt tegelikele kuludele