Eksportakreditiivid
Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine või läbivaataminevastavalt kuludele, min. 70 €
Akreditiivi avamisest teatamine70 €
Akreditiivi dokumentide käsitlemine (iga esitatud dokumendikomplekti kohta)0,10% dokumentide väärtusest, min. 90 €
Maksetähtaja edasilükkaminetasu sõltuvalt avajapanga ja -maa riskist
Akreditiivi kinnitaminetasu sõltuvalt avajapanga ja -maa riskist
Diskonteerimistasutasu sõltuvalt avajapanga ja -maa riskist + menetlustasu 70 €
Akreditiivi tingimuste muutmisest teatamine70 €
Akreditiivi edasiavamine0,25% akreditiivi summast, min 70 €
Posti- ja sidekuludvastavalt tegelikule kulule, min. 10 €